LSJH aikoo keskittää lietteiden käsittelyn muutamaan paikkaan – Salossa vaihtoehdot puhdistamo tai Korvenmäki

3
Sako- ja umpikaivolietettä vastaanotetaan ja käsitellään nykyisin Salon keskuspuhdistamolla.

Lounais-Suomen Jätehuolto LSJH aikoo keskittää saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanoton ja käsittelyn muutamaan paikkaan alueellaan.

LSJH on käynnistänyt selvityksen, jossa suunnitellaan kattavaa lietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostoa 17 osakaskunnan alueelle.

Kapasiteetin riittävyys halutaan varmistaa, kun asuinkiinteistöjen lietteiden keräys siirtyy kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Oletuksena on, että käsittelyyn toimitetun lietteen määrä kasvaa, kun alueella sijaitsevat lietesäiliöt tyhjennetään entistä kattavammin. Näin kävi aikanaan muun muassa Kemiönsaaressa.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottoa ja käsittelyä mietitään nyt ensimmäistä kertaa LSJH:n laajuisena kokonaisuutena.

Asiaa selvittävässä työryhmässä on edustajia LSJH:n lisäksi Salosta, Kemiönsaaresta, Aurasta, Paraisilta, Pöytyältä ja Turusta sekä Varsinais-Suomen ely-keskuksesta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnasta. Konsulttina toimii Sweco.

– Päätimme koota laajan työryhmän, koska lietehuollon järjestäminen on kuntien yhteinen asia. Asukkaiden ja ympäristön kannalta paras lopputulos saadaan, kun lietehuoltoa tarkastellaan kokonaisuutena yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, kertoo LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen yhtiön tiedotteessa.

Ajatuksena on, että työryhmä saa oman osuutensa valmiiksi kesään mennessä. Sen jälkeen suunnitelma esitellään osakaskunnille.

Alustavasti LSJH:ssa on mietitty, että lietteiden vastaanottoa olisi Turun Topinojalla, Aurassa, Salossa jätevedenpuhdistamolla tai Korvenmäessä, Paraisilla ja Kemiönsaaressa Kemiössä ja Taalintehtaalla. Työn edetessä selviää, onko ajatus toteutuskelpoinen.

Haastavaa suunnittelusta tekee, ettei kenelläkään ole tarkkaa tietoa, paljonko lietteitä alueella syntyy. Nykyisin käsittelyyn vastaanotetaan reilut 70 000 kuutiometriä vuosittain, mutta todellisen määrän on arvioitu nousevan 100 000–150 000 kuutioon vuodessa.

Monessa nykyisessä lietteiden vastaanotto- ja käsittelypaikassa ei pystytä käsittelemään juurikaan nykyistä enempää viemäriverkoston ulkopuolisia lietteitä.

Käsittelymäärien kasvattaminen vaatisi lisäinvestointeja ja saneerauksia. Ajatuksena on, että mahdolliset investoinnit tehdään vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä, jolloin lietteiden kuljetusten pitää viimeistään olla kunnan kilpailuttamia.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
13 päivää sitten

”Oletuksena on, että käsittelyyn toimitetun lietteen määrä kasvaa, kun alueella sijaitsevat lietesäiliöt tyhjennetään entistä kattavammin”.

Nyt jää ihmetyttämään, lisääntyykö lietteen määrä samalla kun tyhjennyskertojen määrä kasvaa? Onko niin, että tulevaisuudessa LSJH tyhjennyttää vajaita säiliöitä, kun saa määräysvallan lietteen käsittelyyn?

Ei se määrä mihinkään lisäänny, mutta tyhjennyksen hinta nousee kaiken tämän hölmöyden myötä.

Olli
13 päivää sitten
Reply to  Keijo K.

Juurikin näin. Kuka tienaa ja ketkä maksavat?

Jerppu
13 päivää sitten
Reply to  Keijo K.

Saattaa se määrä sikäli kasvaa, jos sakokaivoa tyhjennetään tiheämmin. Tyhjennettävä liete on vesipitoisempaa kuin jos sitä tyhjennettäisiin harvemmin. Tilavuushan on käytännössä aina sama, koska sakokaivon rakenteeseen kuuluu, että se ensin täyttyy ja vasta sitten alkaa vesi poistumaan imeytykseen.

Tärkempi kysymys on, että eikö ole ekologisempaa kuljettaa vain runsaasti kiintoainesta sisältävää lietettä puhdistamolle kuin lähes pelkkää vettä? Kiintoaineshan ei minnekään imeydy, joten jos sakokaivoa ei riittävän usein tyhjennetä, se lakkaa vetämästä, ja sen kyllä huomaa.

Euronkuvat silmissä kun LSJH tätä asiaa pääsee järjestelemään, niin voivat hyvin määrätä, että sakokaivot on tyhjennettävä joka päivä, koska joka päivähän sitä ulostetaan.