Onnistuuko uusiutuminen?

0

Kaupunkimme on vastuullisten päätösten edessä tulevina vuosina, ja vaatimustaso kevään kuntavaaleissa valittaville päättäjille on korkealla.

Salossa, kuten lukuisissa Suomen kunnissa, talous on aivan välttämätöntä saada kestävästi tasapainotettua. Se on tehokkain tie päästä keskittämään huomio kaupunkimme asukkaiden ja yritysten elinvoimaisuutta sekä lukuisten alueidemme vetovoimaa lisäävien tekijöiden parantamiseen: Salon positiivisen kierteen käynnistämiseen.

Kuten olemme harmillisesti joutuneet toteamaan, riittävästi vaikuttavia päätöksiä Salon talouden oikaisemiseksi ei ole saatu aikaiseksi. Kaupunkimme päätöksenteko on vaaleissa valituilla päättäjillä, kuten Janne Väistö muistutti kirjoituksessaan (SSS 10.1.).

Päätöksentekokyvyn saattaminen tulokselliselle uralle edellyttää, että saamme uutta näkökulmaa ja asennetta päätöksentekopöytiin. Avainasemassa ovat yhteistyökyky yli puoluerajojen ja virkamieskunnan suuntaan sekä tahto tarkastella kokonaisuutta myös oman laatikon ulkopuolelta.

Kuntavaalien tulos tulee määrittämään puolueiden väliset voimasuhteet, mutta merkityksellistä Salolle on myös se, millaisia henkilöitä puolueiden listoilta uuteen valtuustoon valitaan. Uutta näkökulmaa ja asennetta ei saada ilman uusia ihmisiä.

Kuntavaalit tullaan käymään poikkeuksellisena aikana, ja tällä on huomattavaa vaikutusta ehdokkaiden mahdollisuuksiin kampanjoida ja kohdata äänestäjiä. Ylen uutisissa nostettiin esiin huoli siitä, miten tilanne hankaloittaa uusien ehdokkaiden mahdollisuutta tulla valituksi. Vaalitapahtumien puuttuminen tai äänestäjien pelko osallistua niihin vaikuttavat eniten uusiin ehdokkaisiin, arvelee vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

Väitän, että sosiaalisen median merkitys tulee korostumaan huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa, ja ne ehdokkaat ovat vahvoilla, joilla on jo ennestään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Näkyvyys ja viestintä verkossa ei kuitenkaan tavoita kaikkia ihmisryhmiä, ja ilman mahdollisuutta suoriin kohtaamisiin jäävät monet uudet ehdokkaat osin pimentoon ja tuntemattomiksi.

Netti ja sosiaalinen media ovat keskeinen vaalitiedon lähde ja etenkin nuorille oletettavasti tärkein. Myös vaalikoneet ovat merkittävä tiedonsaannin paikka ja mahdollistavat suoran dialogin puuttuessa mahdollisuuden tutustua ehdokkaiden arvopohjaan ja näkökantoihin. Vaalikoneita kannattaa jokaisen hyödyntää ennen äänestyspäätöstä.

Kannustan ennakkoluulottomasti tutustumaan ehdokaslistoihin ja erityisesti uusiin ehdokkaisiin, jotka ovat avainasemassa ohjaamaan Saloa positiiviseen kehityskulkuun.

Kalle Räike

DI ja paluumuuttaja

kuntavaaliehdokas (kok.)

Salo, Paukkulan kaupunginosa