Sähkön siirtohinnat nousseet reilussa vuodessa 2,5 prosenttia – hallituksen odotetaan antavan esityksen korotusten suitsimiseksi tänään

1

Sähkön verolliset siirtohinnat ovat nousseet marraskuusta 2019 lähtien kotitalouksille keskimäärin 2,5 prosenttia ja sähkölämmittäjille 2,0 prosenttia.
Energiaviraston mukaan verkkoyhtiöistä runsas viidesosa, 17 yhtiötä, nosti siirtohintoja viime vuoden aikana. Korotusten suuruus vaihteli 2:sta 10 prosenttiin. Kolme verkkoyhtiötä laski siirtohintojaan.
Kokonaisuutena kotitalouksien sähkölasku on marraskuusta 2019 tähän kuuhun kallistunut 0,2 prosentilla ja sähkölämmittäjien 0,6 prosenttia.
Sähkön tukkumarkkinahinnat laskivat selvästi viime vuonna. Nopeimmin tukkuhintojen laskusta hyötyivät suoraan pörssihintaan sidotun pörssisähkösopimuksen tehneet kotitaloudet. Pörssisähkösopimus oli vuoden 2019 lopussa noin 11 prosentilla asiakkaista.

Siirtohintojen korotuksille tulossa vuosikatto

Hallituksen odotetaan kertovan tänään, millä tavalla sähkön siirtohintojen nousuun ollaan puuttumassa.
Valtioneuvoston on määrä antaa eduskunnalle esitys, jolla hillitään sähkönjakelun hintojen nousua ja leikataan jakeluyhtiöiden tuottoja.
Esityksestä ja sen odotettavissa olevista vaikutuksista järjestetään tiedotustilaisuus iltapäivällä.
Hallituksen jo lausunnoilla ollut lakihanke sähkömarkkinalain muuttamisesta siirtohintojen nousun hillitsemiseksi on lykkääntynyt alkuvuodesta.
Lausunnoilla ollut luonnos sisälsi muun muassa vuosittaisen 15 prosentin hinnankorotuskaton kiristämisen 12,5 prosenttiin. Raja on torstaina annettavassa esityksessä painumassa tiettävästi vielä tätä alemmas, ja lisäksi esitys sisältää muita keinoja korotusten suitsimiseksi.

Susanna Jääskeläinen

STT

Kuvat:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
1 kuukausi sitten

Viimeiset saamani laskut sähkön ostosta ja sähkön siirrosta: sähkön osto, 57,41 euroa ja sähkön siirto, 148,67 euroa. Siirtolaskun erittelyssä huomioitavaa ovat perusmaksut ja verot. Perusmaksu kahdelta kuukaudelta on 66,30 euroa ja vero 36,15 euroa.

Pistää miettimään, ovatko hintojen suhteet balanssissa.