Salo mukaan työkokeiluun

0
Hallitusohjelman mukaan työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan valtion ja kunnan välisellä sopimuksella antaa kunnan tehtäväksi.

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan osana Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystoimia. Hallitusohjelman mukaan palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan valtion ja kunnan välisellä sopimuksella antaa kunnan tehtäväksi.

Palveluiden järjestämisestä vastaa julkinen sektori, mutta niitä voivat tuottaa myös yritykset ja järjestöt.

Kesään 2023 asti jatkuvaan kokeiluun osallistuu yhteensä 25 aluetta ja 118 kuntaa. Salo on mukana, ja sen kanssa samaan kokeilualueeseen kuuluvat Marttila ja Koski.

Kokemuksia kerätään hyvin erilaisilta alueilta. Yhden kaupungin alueen kokeiluja tehdään esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Savonlinnassa. Pirkanmaalla toimitaan maakunnan laajuisesti. Alueet ovat kaikkiaan niin laajoja, että suurin osa työttömistä työnhakijoista on kokeilun piirissä.

Kokeilun käynnistymistä on siirretty vuodenvaihteesta maaliskuun alkuun, jotta asiakkaiden palvelut pystytään turvaamaan kaikissa kokeilukunnissa.

Kokeilussa asiakkaina ovat muun muassa työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat, kaikki alle 30-vuotiaat työttömät ja kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat.

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavalmentajan, joka ohjaa häntä työhön, koulutukseen tai palveluihin. Kokeilun rinnalla ovat käytössä myös kunnan entiset työvoimapalvelut.

Työllisyyskokeilussa tavoitteena on mahdollisimman nopea työllistyminen yksilöllisten palveluiden avulla.

Eräänlaista kuntakokeilua Salossa tehtiin jo Nokian alasajon yhteydessä, kun työttömien määrä kasvoi nopeasti. Koulutukseen ja työnhaun tukemisen panostettiin, ja siitä lähtien kaupungin ykköstavoitteita on ollut uusien työpaikkojen saaminen.

Paikalliseen asiantuntemukseen nojaava työttömien aktivoiminen työnhakuun, omien valmiuksien parantaminen tai jopa uuteen ammattiin kouluttautuminen on mielekästä, jos paikkakunnalla on myös aitoja työtilaisuuksia.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments