Salon Vesi ja LSJH allekirjoittivat lietesopimuksen – uusi taksa käyttöön maaliskuussa

0
lietteen vastaanotto alkaa Salon keskusjätevedenpuhdistamolla 1. maaliskuuta.

Liikelaitos Salon Vesi ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka perusteella Salon keskusjätevedenpuhdistamolla otetaan vastaan saostus- ja umpisäiliölietettä.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen viime viikolla.

Sopimuksen myötä LSJH voi osoittaa alueen kuljetusyrityksille lietteiden vastaanottopaikaksi Salon veden puhdistamon.

– On tärkeää, että Salon alueen lietteet voidaan jatkossakin käsitellä lähellä niiden syntypaikkaa. Kuljetusmatkat säilyvät nyt kohtuullisina, jolloin asukkaan maksama hinta kuljetuksesta pysyy ennallaan, eivätkä liikenteen päästöt kasva, toteaa LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen toteaa tiedotteessa.

– Jos sopimusta ei olisi syntynyt, vaihtoehdoksi olisi jäänyt lietteiden kuljettaminen käsiteltäväksi Turkuun.

Alueellisten jätehuoltomääräysten ja osakaskuntiensa kanssa tekemän osakassopimuksen mukaan LSJH osoittaa vastaanottopaikat asumisessa syntyville jätteille ja huolehtii niiden käsittelystä. Lain mukaan saostus- ja umpisäiliöliete kuuluu kunnan järjestämisvastuulla oleviin jätteisiin.

Jätehuoltolautakunnan päättämän taksan mukainen lietteen vastaanotto alkaa Salon keskusjätevedenpuhdistamolla 1. maaliskuuta.

Asukkaat tilaavat vastaisuudessakin tyhjennyksen suoraan kuljetusyritykseltä. Yritys laskuttaa asiakkaalta kuljetuksen osuuden oman hinnastonsa mukaan, mutta lietteen käsittelystä peritään jätehuoltolautakunnan taksan mukainen maksu.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämä tasataksa on voimassa koko Lounais-Suomen Jätehuollon alueella. Kaikki kiinteistöt maksavat saman hinnan riippumatta siitä, minne lietteet kuljetetaan käsittelyyn.

Tasataksa nostaa salolaisilta perittäviä maksuja.

Taksan mukaisilla tuloilla katetaan lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset koko toimialueella kokonaisuutena. Salo on viimeinen kunta, jossa tasataksa otetaan käyttöön.

Ennen maaliskuun alkua LSJH ja Salon Vesi sopivat lietteen vastaanoton yksityiskohdista keskenään, ja LSJH tekee kuljetusyrittäjien kanssa sopimukset lietteen kuljettamisesta Saloon.