Salossa kokeillaan kaksivuotista esiopetusta – kokeilu alkaa ensi elokuussa

0
Kaksivuotinen esiopetus on kirjattu hallitusohjelmaan. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Salo on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu alkaa ensi elokuussa ja kestää kolme vuotta. Mukana ovat 2016 ja 2017 syntyneet lapset.

Kunnat eivät ole hakeutuneet kokeiluun, vaan valinta on tehty ministeriössä. Kokeilutoimipaikat valitaan myöhemmin.

– Kerromme asiakkaille ja kuntalaisille lisää kokeilusta, kunhan asiaa on valmisteltu ministeriössä pidemmälle, sanoo Salon varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson.

Kokeilua varten laaditaan valtakunnallinen opetussuunnitelma, jonka pohjalta kunnat tekevät oman suunnitelmansa.

Karlssonin mukaan noin joka viides esiopetusta antava päiväkoti tulee osallistumaan uuteen kokeiluun.

Salo on parhaillaan mukana viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa, joka jatkuu ensi kesään.

Kaksivuotista esiopetusta aletaan elokuussa järjestää 102 kunnassa, joihin kuuluu Salon lisäksi muun muassa Paimio. Lisäksi on valittu verrokkikuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta.

Ministeriön mukaan kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Sillä selvitetään myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja.

Lisäksi saadaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

– Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien, sanoo opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ministeriön tiedotteessa.

Kaksivuotinen esiopetus on kirjattu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan.

Siinä todetaan, että varhaista perustaitojen oppimista parannetaan niin, että esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Tämän osana selvitetään kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista.