Somero satsaa perheiden matalan kynnyksen apuun – kaupunki vakinaistaa lastenneuvolan perhetyön, marraskuussa avautui nuorisoneuvola

0
Someron kaupunki avasi marraskuussa matalan kynnyksen nuorisoneuvolan auttamaan nuoria ja heidän perheitään. Jukolassa sijaitsevassa Nuotassa tarjoavat apuaan mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaava sairaanhoitaja Reima Anolin, sosiaaliohjaaja Piia Järvinen ja mielenterveyshoitaja Heli Mannonen. Kuva: Somero-lehti-arkisto/Merja Ryhtä

Someron kaupunki satsaa perheille annettavaan matalan kynnyksen apuun. Kaupunki palkkasi vuonna 2016 lastenneuvolaan perhetyöntekijän testamenttivaroilla. Neuvolan perhetyöstä on saatu niin hyviä kokemuksia, että perusturvalautakunta esittää nyt kaupunginhallitukselle toiminnan vakinaistamista.

Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin huomauttaa, että suoraan neuvolasta saatu apu on osoittautunut perheille helpoksi ja toimivaksi ratkaisuksi.

– Neuvolan perhetyöntekijän avulla perheille saadaan matalan kynnyksen apua ja näin voidaan ehkäistä jo alkuvaiheessa ongelmien pahenemista. Tämä toiminta ei myöskään leimaa avun tarvitsijoita, Sorokin toteaa.

Vuonna 2019 neuvolan perhetyön piirissä oli lähes 30 perhettä ja vajaat 60 lasta.

– Asiakasmäärä kertoo siitä, että apu on löydetty todella hyvin.

 

Sorokin sanoo, että neuvolan perhetyön onnistuminen näkyy lastensuojelun tapauksissa.

– Haastavimmat lastensuojelutoimet ovat Somerolla keskittyneet yhä enemmän yläkouluikäisiin. Tämä kertoo siitä, että pienten lasten perheitä on pystytty auttamaan ajoissa.

Sorokin kiittää myös syksyllä 2019 avatun avoimen päiväkodin tuomaa tukea pienten lasten perheille.

– Perheiden palautteesta on näkynyt perheiden kiitollisuus ja tyytyväisyys avoimen päiväkodin toimintaa kohtaan.

Tällä hetkellä avoin päiväkoti on suljettu koronan vuoksi.

Neuvolan perhetyöntekijä auttaa perheitä hyvin erilaisissa tilanteissa. Sieltä saa apua, jos tuntee avuttomuutta vauvan käsittelyssä ja hoidossa, kun vanhempi sairastuu tai on uupunut, kun lapsi sairastuu tai hänellä on muita ongelmia, kun synnytys pelottaa tai imetys ei suju tai vaikkapa kun vanhemmat tarvitsevat apua lapsen kuljetuksessa terapiaan. Perhetyöntekijä auttaa myös, kun muuta tukiverkostoa ei ole.

– Neuvolan perhetyö pyrkii auttamaan perheitä vaikean vaiheen yli. Välillä riittää yksi tapaaminen, välillä asiakkuus kestää vuoden. Keskimäärin tuen tarve on ollut kuusi kuukautta, Sorokin kertoo.

 

Someron kaupunki aloitti marraskuussa uudentyyppisen toiminnan auttaakseen entistä varhaisemmin myös yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia nuoria ja heidän perheitään. Nuorisoneuvola Nuotassa annetaan matalan kynnyksen apua ilman, että nuoren tai hänen perheensä pitää tulla sosiaalihuollon asiakkaaksi.

– Nuorisoneuvolan tavoitteena on, että apua voi pyytää ja saada ennenkuin ongelmat pahenevat. Muutama käynti voi riittää, kun apua saa ajoissa, Sorokin huomauttaa.

Nuorisoneuvolassa työskentelee työpari, johon kuuluvat sosiaaliohjaaja ja mielenterveyshoitaja tai psykiatrinen sairaanhoitaja. Toiminta on tarkoitettu yläkoululaisista 25-vuotiaisiin.

– Toistaiseksi nuorisoneuvolaan ei ole tullut yhteydenottoja kovin paljon. Korona on osaltaan varmasti vaikuttanut tilanteeseen, Sorokin kertoo.

Lastensuojelun sijoitusten määrä on kasvanut myös Somerolla viime vuosina voimakkaasti. Sorokin sanoo, että tilanne on nyt tasaantunut.  Viime vuonna sijoitettuna oli yhteensä 29 lasta. Osa sijoituksista oli lyhytaikaisia.