Someron tori olisi Kiiruun puistossa nykyistä pienempi – tori tulisi puiston reunaan Kiiruuntien varteen

0
Someron torin uusi paikka olisi Joensuuntieltä katsoen Kiiruun puiston oikeassa laidassa, jos torin siirtoon päädytään. Tori tulisi näin kirjastolle, uimahallille ja Kiiruun koululle johtavan Kiiruuntien varteen. Kuva: SSS\MARKO MATTILA

Someron tori tulee Kiiruun puiston reunaan, jos torin paikkaa päätetään keskustan kehittämisen yhteydessä siirtää. Jatkosuunnittelun pohjana olevissa arkkitehtiopiskelijoiden esityksissä tori on sijoitettu kirjaston ohi kulkevan Kiiruuntien varteen.
Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa, että jos tori päätetään siirtää, pienenee sen alue nykyisestä. Somerolla on oltu jo huolissaan Kiiruun puiston luonnontilaisen kasvillisuuden puolesta, jos tori sijoitetaan puistoon. Suikkanen korostaa, että puistoon jäisi edelleen reilusti luonnontilassa olevaa aluetta.
– Laidassa tori ei veisi kovin suurta osaa luonnontilaisesta puistosta.
Torin siirtoa Kiiruun puistoon on perusteltu muun muassa sillä, että se avaisi näkymää Joensuuntieltä kirjaston, uimahallin ja Kiiruun koulun suuntaan. Suikkanen sanoo, että uudessa paikassa tori toimisi nykyistä paremmin myös tapahtumatorina.
– Nykyisessä paikassa tori jää väkisin hiukan sivuun, koska sinne ei ole suoraa kulkua Joensuuntieltä.

Torin siirto on vasta alustava esitys, jota ryhdytään nyt kunnolla selvittämään. Seuraavaksi kaupunki pyytää keskustan kehittämiskilpailussa menestyneiltä Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoilta yhtenäisen esityksen keskustan kehittämisestä.
– Luonnos on tärkeä, jotta saadaan visuaalinen näkemys siitä, millainen kokonaisuus olisi kehittämistoimien jälkeen, Suikkanen korostaa.
Yksi keskeinen pohdinnan aihe keskustan kehittämisessä on se, mitä muutoksia tehdään pääkadulle Joensuuntielle. Torin siirtoon liittyen on esitetty muun muassa kivetyksellä korotettua katuosuutta nykyiselle torille johtavan Hämeentien ja Heikintien väliselle alueelle.
– Tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että uudelle torille ja Joensuuntien keskiosuudelle tulisi samanlainen ilme, Suikkanen huomauttaa.
Suikkanen muistuttaa, että Joensuuntien muutoksilla voitaisiin samalla vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.
– Tien keskiosan muutokset karsisivat ylinopeuksia, kun nykyisenlaista kiihdytyssuoraa ei enää olisi.
Myös Joensuuntien varren kahviloiden ja liikkeiden tilannetta mietitään kehittämistyössä.
– Tavoitteena on, että yritykset voisivat hyödyntää katutilaa nykyistä paremmin terassein tai muulla tavoin, Suikkanen kertoo.

Someron kaupunki perustaa ohjausryhmän ohjaamaan opiskelijoiden suunnittelutyötä. Ryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Sami Suikkasen lisäksi kehittämisasiantuntija Antti Leino, tekninen johtaja Marko Mäkinen, maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen ja maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola. Kaupunginhallitus valitsi ryhmän luottamushenkilöedustajiksi Tero Pirttilän (kesk.), Riitta Lehtisen (sd.), Jutta Varjuksen (kok.) ja Matias Mäkisen (ps.).
Keskustan kehittämisohjelmaan aiotaan sisällyttää myös puisto-osuus, joka koskee puistojen, leikkipuistojen ja uimarantojen kehittämistä. Kaupungin tavoitteena on saada kehittämisohjelma valmiiksi tämän vuoden aikana.