Varsinais-Suomessa etsitään toimijoita perinnebiotooppien ja lintuvesien kunnostuksiin

0
Kiikalan Syväojan notko on malliesimerkki niitystä, jossa perinnebiotooppeja on vaalittu menneinä vuosina. Kuvassa niityn omistava Haalin tilan isäntä Juho Korvenoja.

Varsinais-Suomen ely-keskus etsii toimijoita toteuttamaan perinnebiotooppikohteiden ja lintuvesien kunnostustoimenpiteitä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen alueella perinnebiotooppeja on hoidon piirissä varsin laajasti, mutta on myös kohteita, jotka on jätetty viime vuosina hoitamatta, tiedotteessa kerrotaan. Nyt ely-keskuksen tarkoituksena onkin seuloa näiden hoitamattomien kohteiden joukosta ne, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä ja saada ne jälleen hoidon piiriin.

– Tarkoituksena on kunnostaa kohteita, joilla on merkittäviä perinnebiotooppi- ja linnustoarvoja. Nämä elinympäristöt ovat tärkeitä monille uhanalaisille lajeille ja myös niiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Kunnostus tehdään aina maanomistajan luvalla, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen perinnebiotooppikoordinaattori Liina Salonen.

Ely-keskuksen on tarkoitus hankkia ostopalveluna kunnostuskohteiden kunnostuksia kuten niittomurskauksia, kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia.

Pääasiassa kunnostuskohteet pyritään saamaan maatalouden ympäristökorvauksen piiriin uuden Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmakauden alkaessa. Tällä tavoin varmistetaan kunnostuskohteiden jatkohoito, kun maanomistaja tai alueen vuokralainen vastaa alueen asianmukaisesta hoidosta korvausta vastaan, tiedotteessa kerrotaan.

Varsinais-Suomen ely-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia toimijoilta, jotka toimivat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Kerro siis meille yrityksestäsi, yritystoiminnastasi, yhdistyksestäsi tai talkooporukasta, joka voisi toteuttaa elinympäristökunnostuksia alueella. Voitte ottaa yhteyttä suoraan Varsinais-Suomen ely-keskukseen puhelimitse tai sähköpostilla.