Helpotuksia koronarajoituksiin

0
Maaliskuussa Salon uimahallissa pääsee kuntosalille mutta ei uimaan.

Salolaisten ikärakenne näkyy selvästi koronarokotusten etenemisessä. Kun joka neljäs salolainen on täyttänyt vähintään 65 vuotta, kestää pitkään ennen kuin työikäisiä päästään rokottamaan. Demografialtaan ”nuoremmissa” kunnissa vanhusväestön rokotukset saadaan hoidettua nopeammin.

Rokotukset näyttävät etenevän muutenkin hyvin eri tahtiin, eikä rokotetta ole kunnissa käytettävissä väkiluvun suhteessa. Vauhtiin vaikuttaa myös se, millä tavalla paikallisesti varaudutaan toisen rokoteannoksen antamiseen.

Salolaisista on rokotettu pienempi osa kuin varsinaissuomalaisista kaikkiaan. Uudellamaalla taas ollaan selvästi edellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä.

Ikäihmisten ja muiden riskiryhmäläisten jälkeen laajamittainen rokottaminen alkaa Salossa kaupungin mukaan kevään aikana, ehkä aikaisintaan vasta toukokuussa.

Tällä hetkellä rokotuspaikkoja on yksi, vanha kaupan ja terveyden oppilaitos Alhaisissa. Toistaiseksi käytössä olevilla rokotteilla ja rokotemäärillä se on yksikertaisin ratkaisu, ja kaupungin mukaan kuljetus useampaan pisteeseen olisi tehotonta ja hidastaisi rokotuksia.

Rokotusten määrässä Salo on moniin muihin paikkakuntiin verrattuna jäljessä, mutta hyviäkin koronauutisia on saatu.

Kaupunki avaa liikuntapaikkojaan rajatuille kävijämäärille, mutta avaa kuitenkin. Myös musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa mahdollistetaan maaliskuussa lähiopetusta, ja museoihin pääsee kerralla useampi ihminen kuin helmikuussa.

Koronarajoituksissa pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon maakunnallisten erojen lisäksi alueelliset erot maakunnan sisällä. Tilanne on ollut Salossa hyvä koko pandemian ajan muutamia nopeasti rajattuja ryppäitä lukuun ottamatta.

Kun riskiryhmäläiset saadaan rokotettua, pitäisi yhteiskuntaa alkaa avata. Viranomaisilla täytyy olla mahdollisuus helpottaa harrastamista ja tilaisuuksien järjestämistä paikallisten olosuhteiden mukaan riippumatta siitä, mikä tilanne on Turussa tai Helsingissä.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments