Huoli-ilmoitukset vanhuksista lisääntyneet Somerolla – myös Salossa ilmoituksia tulee säännöllisesti

0
Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen kunnan sosiaalitoimeen, jos epäilee, ettei iäkäs ihminen kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan. Kuva: SSS-arkisto/Päivi Malin-Perho

Ikäihmisistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrä on noussut viimeisen parin vuoden aikana selvästi Somerolla. Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin kertoo, että vanhusten selviytymistä koskevien ilmoitusten määrä nousi vuonna 2019. Määrä kasvoi edelleen viime vuonna, kun korona rajoitti elämää.
– Korona on lisännyt ihmisten huolta vanhusten pärjäämisestä. Vanhuksia koskevissa ilmoituksissa nousevat esille muun muassa yksinäisyys ja tukiverkoston puute, Sorokin huomauttaa.

Salossa korona ei ole toistaiseksi vaikuttanut ikäihmistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrään.
– Huoli-ilmoituksia ikäihmisten pärjäämisestä tulee säännöllisesti, mutta korona ei ole tuonut piikkiä, Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren toteaa.

Läheisen, tuttavan tai naapurin tilanteesta on helppo ilmoittaa kuntien sivuilla olevien Pyydä apua -nappien kautta. Sosiaalitoimeen voidaan ottaa yhteyttä myös muuten. Julkisuudessa ovat usein esillä lastensuojeluilmoitukset, mutta ilmoituksia voidaan tehdä myös aikuisista, joiden tuen tai avun tarpeesta on herännyt huoli.

Viime vuonna Somerolla tehtiin 38 yli 65-vuotiasta koskevaa huoli-ilmoitusta. Ilmoitusten määrä nousi selvästi vuonna 2019, jolloin ilmoituksia tuli 34. Vuosina 2017 ja 2018 huoli-ilmoitusten määrä jäi vielä alle kymmenen.
– Nykyään uskalletaan ilmoittaa rohkeammin myös vanhuksia koskevista huolista, Sorokin toteaa.

Kun huoli vanhuksen selviytymisestä tulee kunnan tietoon, kartoitetaan tilanne.
– Selvitämme, millainen vanhuksen tilanne on ja otamme yhteyttä myös mahdollisiin omaisiin. Samalla katsotaan, tarvitseeko vanhus esimerkiksi kotihoidon palveluita tai muuta apua, Sorokin kertoo.

Vuonna 2015 voimaan tullut vanhuspalvelulaki toi vanhuksia koskevat huoli-ilmoitukset aiempaa näkyvämmäksi osaksi vanhustyötä. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen kunnan sosiaalitoimeen, jos epäilee, ettei iäkäs ihminen kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Niin Salossa kuin Somerolla sosiaalitoimeen on otettu yhteyttä jo ennen lain voimaantuloa, kun huoli ikäihmisestä on herännyt.
– Huolestunut naapuri ottaa yhteyttä, kun on huolissaan vanhuksen pärjäämisestä. Näitä on tullut aina jonkin verran, mikä kertoo toisesta ihmisestä välittämisestä, Lindegren huomauttaa.

ILMOITUS HUOLESTA


Jokaisella on oikeus tehdä.
Huoli-ilmoitus on määritelty vanhuspalvelulaissa. Ilmoituksen voi tehdä, jos on huolissaan ikäihmisen voinnista, toimeentulosta tai kohtelusta.
Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.
Tavalliselle kuntalaiselle ilmoituksen teko on oikeus, mutta viranomaisille ilmoituksen tekeminen on lakiin perustuva velvollisuus.
Huoli-ilmoituksen jälkeen kunnan on otettava vanhukseen yhteyttä ja selvitettävä hänen palveluntarpeensa.