Jätteiden kuljetusasiassa otettiin aikalisä, jätehuoltolautakunta pani asian pöydälle

2
Kiinteiden jätteiden kuljetuksista ei saatu vielä ratkaisua Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Kiinteiden jätteiden kuljetuksia koskeva päätös ei edennyt Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokouksessa torstaina. Asia jätettiin pöydälle Jouko Vähä-Rahkan (kesk.) ehdotuksesta salolaisen Lauri Havian (kok.) kannattamana.

Tämä tarkoittaa, että esityslistalla ollut ehdotus siirtyy semmoisenaan seuraavaan jätehuoltolautakunnan kokoukseen, joka on kuukauden päästä.

Tällöin esitetään uudestaan, että kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään muun muassa Salossa, Sauvossa, Paimiossa ja Marttilassa vaiheittain vuosina 2024 – 2030. Näissä kunnissa käytössä oleva sopimusperusteinen jätteenkuljetus lakkaisi.

Vastaavanlainen on käytössä muutamassa muussakin jätehuoltoyhtiön alueen kunnassa.

Asian pöydälle jättämisen kannalla ollut Havia katsoo, että jätteiden kuljetusta koskeva asia ei ole sellainen, että se pitäisi ratkaista kiireellisesti.

– Hyvä ottaa pieni aikalisä ja tutkia, tämä on hyvä kaikkien kannalta, hän katsoo.

Jätehuoltolautakunnan asioista tiedottava Leena Salmelainen sanoo, että kun asia laitetaan lautakunnassa ensimmäistä kertaa pöydälle, siihen ei tarvita perusteluja. Riittää vain, että joku ehdottaa ja toinen kannattaa. Salmelaisen mukaan on niin sanottu herrasmiessopimus, että lautakunnassa ensimmäisen kerran oleva esitys siirtyy tällaisella menettelyllä semmoisenaan seuraavaan kokoukseen.

– Tarkoitus on, että päättäjät voivat vielä tutusta asiaan, hän selittää.

Esillä olleesta asiasta on taitettu peistä ennenkin. Jätelain siirtymäsäännöksen mukaan päätös asiassa olisi pitänyt tehdä viimeistään vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli jo vuonna 2013. Lounais-Suomen alueen jätehuoltoviranomaiset ovat vuosina 2013 – 2017 tehneet viisi kiinteiden jätteiden kuljetuksia koskevaa päätöstä.

Joka kerta on päädytty valitsemaan sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Valitusten jälkeen ne on kuitenkin kumottu.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus tarkoittaisi käytännössä sitä, että jätteenkuljetusurakat kilpailuttaisi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Nyt esimerkiksi Salossa jokainen kiinteistön haltija saa itse sopia, mikä yritys hoitaa kiinteistön jätteiden kuljetuksen.

Nyt esityslistalla ollutta asiaa perustellaan muun muassa sillä, että kunnan järjestämä kuljetus turvaa suunnitelmallisen jätehuoltopalveluiden kokonaisuuden kaikille toimialueen asukkaille.

Lisäksi sitä perustellaan muun muassa kierrätyksen edistämisellä. Perustelujen mukaan kunnan järjestämä kuljetus voidaan suunnitella ja toteuttaa koko yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi ja minimoida kuljetuksista aiheutuvat turvallisuusriskit sekä viihtyvyys- ja ympäristöhaitat. Kierrätettävien jätteiden lisääntyvää erilliskeräystä voidaan täydentää alue- ja korttelikeräyksillä sekä monilokerokeräysjärjestelmillä.

Perustelujen mukaan kunnan järjestämä kuljetus on myös logistisesti tehokkaampaa kuin kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus.

Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen varmistaisi myös sen, että kaikki asukkaat saavat kiinteistön täydet jätehuoltopalvelut ja niihin liittyvän neuvonnan ja opastuksen helposti yhdestä paikasta kiinteistön sijainnista riippumatta.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P.
6 päivää sitten

Nykyinen järjestelmä toimii varmasti tällä hetkellä aivan hyvin. Miksi ei puhuta asioista oikeilla nimillä?

Kyse on ainoastaan bisneksestä, joka halutaan keskittää LSJH:n monopoliksi, ja senhän jokainen tietää, mitä se tarkoittaa taksoihin.

Moninkertainen jätemaksun maksaja
5 päivää sitten
Reply to  Olli P.

Samaa mieltä. Nykyinen järjestelmä toimii erittäin hyvin. Eikö Rinki hoida jo nyt tärkeimpien kierrätysjätteiden keruut?

Oma kosketuspintani LSJH:n on minulle moninkertainen vuosittainen perusmaksu, josta saan vastikkeeksi yhden kalenterin.