Lisävauhtia työllistymiseen

0
Työllistämiskokeilun päivystyspiste tulee Voimalaan.

Salo lähtee mukaan kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on vauhdittaa työllistymistä. Salon lisäksi kokeilualueeseen kuuluvat Marttila ja Koski.

Maaliskuun alussa käynnistyvä kokeilu vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Henkilökohtaisen tuen ja omavalmentajien avulla pyritään löytämään työttömälle työnhakijalle uusi työ mahdollisimman nopeasti.

Kuntakokeilu tarkoittaa Salon alueella yhteensä lähes 2 900 henkilön siirtymistä te-toimistoista kotikunnan työllisyyspalvelujen asiakkaaksi. Heistä salolaisia on noin 2 700. Kokeilu kestää vuoden 2023 kesäkuun loppuun saakka.

Kokeiluun eivät kuulu yli 30-vuotiaat ansiosidonnaista päivärahaa saavat työttömät. Muut työttömät työnhakijat ja myös työllistettynä olevat sen sijaan ovat mukana.

Salossa avataan palvelua varten uusi päivystyspiste Voimalan tiloihin. Marttilassa ja Koskella asiakkaita palvellaan kunnanvirastoissa. Myös etäyhteydet ovat käytössä.

Pelkästä luukulta toiselle siirtelystä kuntakokeilussa ei ole kysymys, vaan tavoitteena on tukea työnhakua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työtön työnhakija ohjataan omavalmentajalle, joka kartoittaa asiakkaan osaamista, hakee erilaisia vaihtoehtoja ja ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin.

Kokeilun parhaalta mahdollisuudelta kuulostaakin juuri nopea kiinniotto. Työtöntä ei jätetä yksin, vaan uusia mahdollisuuksia haetaan yhdessä henkilökohtaisen omavalmentajan kanssa.

Kun tukea tarjotaan aikaisessa vaiheessa, ovat myös mahdollisuudet uuden työn löytymiselle paremmat kuin työttömyyden pitkittyessä.

Reilun kahden vuoden kuluttua tiedämme, miten kokeilu on toiminut. Kaikki onnistumisen edellytykset ovat olemassa.

Parhaimmillaan kokeilusta syntyy uusia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa työllistymistä. Ne kannattaa ottaa vakinaiseen käyttöön, sillä työllistymisen vauhdittaminen on tärkeää koko yhteiskunnalle.

Salossa vaikea työllisyystilanne tunnetaan hyvin, kun elektroniikan rakennemuutos löi talousalueen polvilleen. Pahimman yli on jo päästy, mutta kuntakokeilu avaa taas uusia mahdollisuuksia työllisyyden hoitoon.