Pakkastalvesta lisälöylyä metsätöihin – talvihakkuita tehdään täydellä teholla

0
Metsäkonekuski Jukka Kankaanpää lähestyy Valmetillaan pertteliläismetsässä mäntyä. Pakkastalvena metsäkoneet käyvät kuumina Salon seuden metsissä. Jäinen maa auttaa purkamaan myös viime talven hakkuurästejä. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Pakkaset ovat kuumentaneet sekä metsätyökoneiden moottoreita että myös metsäteollisuuden tuotantolaitoksia. Näin toteaa Metsä Groupin Turun piirin piiripäällikkö Jari Mäntylä.
– Meidän kaikki tuotantolaitoksemme käyvät nyt mutterit punaisina. Onneksi on sellainen talvi, että päästään kunnolla hakkaamaan ja samalla purkamaan katastrofaalisen viime talven hakkuurästejä, Jari Mäntylä sanoo.
Mäntylän mukaan suhdanteita kirittää myös globaali markkinatilanne. Pandemiakaan ei enää juuri jarruta metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää.
– Tuotanto käy kohtuullisen täysillä: tukkipuuta, lankkuja, sellua ja energiapuuta, kaikille on nyt kysyntää. Ja kevät vielä tunnetusti lisää rakentamista, mikä tulee lisäämään menekkiä, Mäntylä sanoo.

Salometsän alueneuvoja Timo Järvinen (vas.) ja metsäkonekuski Jukka Kankaanpää pitävät työmaapalaveria Perttelin metsässä. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Metsäsektorin hyvästä hakkuu- ja suhdannetilanteesta kertoo myös Metsänhoitoyhdistys Salometsän toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen.
– Tilanne on täysin eri kuin viime talvena, jolloin tähän aikaan metsissä kukkivat sinivuokot. Hakkuukelit ovat erittäin hyvät: kaikki saatavilla olevat koneet ovat töissä ja tukit kulkevat jäätyneillä metsäteillä hyvin, Pitkänen sanoo.
Viime vuonna metsissä virtasi puiden sijaan lähinnä vesi, mikä teki metsäteistä upottavia ja aiheutti sen, ettei monia leimikoita voitu suunnitelmien mukaan korjata.
– Korjuut ovat kaikilla toimijoilla täydessä vauhdissa. Sekin pitää todeta, ettei kaikkiin paikkoihin edes ehditä, tarve on kaluston määrää isompi, Pitkänen jatkaa.
Pitkäsen mukaan näkymät ovat hyvät myös jatkossa. Saha- ja sellupuulla on hyvää kysyntää, hintakehitys näyttää hyvältä.
– Myös energiapuun kysyntä näyttää hyvältä. Meillä on alueella monia energiapuuta käyttäviä laitoksia, eikä Helsinkikään ole kaukana. Turpeen alasajo tuo lisää tilaa energiapuumarkkinoille, Pitkänen sanoo.
Pitkäsen mukaan toimitusten jatkuvuuden takia pakkasilla täytyisi myös pystyä hyödyntämään jäisiä metsäteitä ja siirtää syrjäisemmiltä metsäpalstoilta kaadetut puut sellaisille noutopaikoille, joista ne saadaan jatkokuljetukseen kevään rospuuttokelien aikaan.

Metsä Groupin Jari Mäntylän mukaan metsätöitä painetaan nyt täysillä ja koko kapasiteetillä myös Salon seudun metsissä, joissa Metsä Groupilla on pitkä historia ja merkittävä osuus puiden ostajana.
– Jos metsänomistaja nyt alkaa suunnitella talvihakkuita tälle talvelle, alkaa olla joitain yksittäisiä palstoja lukuun ottamatta vähän myöhäistä. Tässä vaiheessa katse ja suunnittelu kääntyy jo ensi kesään ja seuraavaan talveen, Mäntylä sanoo.
Mäntylän mukaan yhtiö ostaa seudun puita kvartaalitasolla kymmeniä tuhansia kuutioita. Puita päätyy laajasti metsäsektorin eri aloille.
– Mäntytukit ajetaan Kyrön sahalle, kuusitukit Rengon sahalle, sellupuut Raumalle ja hakkeet ja lämpöjakeet suurimmaksi osaksi Turku Energialle, Mäntylä taustoittaa puiden matkaa hyödynnettäviksi.

Eniten perinteisiä päätehakkuita

Metsä Groupin Turun piirin piiripäällikön Jari Mäntylän mukaan suurin osa heille puuta myyvistä asiakkaista teettää hakkuunsa perinteiseen tapaan päätehakkuina, joita myös luontaisen tai keinollisen uudistamisen hakkuiksi sekä avohakkuiksi kutsutaan.
Vain pieni osa teettää valikoivia eli jatkuvan kasvatuksen mallin mukaisia hakkuita, joissa metsästä valikoidaan kaadettavat puut tarkemmin, jolloin puutonta aukiota ei synny.
Mäntylä korostaa, että kyse on asiakkaan päätöksestä.
– Jos asiakas haluaa hoitaa metsäänsä jatkuvan kasvun periaatteen mukaisesti, meille se sopii. Meillä on käytössä kaikki nykyaikaisen metsänhoidon menetelmät. Veikkaan, että vain muutama prosentti metsänomistajista on valinnut jatkun kasvun hakkuun käytännön, Mäntylä sanoo.