Pidennetty koulutaival luo Muurlan Opistolle kasvun paikan – kansanopistot mukaan oppivelvollisuuskoulutuksen järjestämiseen

2
Suomessa on kaikkiaan 75 kansanopistoa. Muurlan Opiston rehtori Riitta Mursula-Innanen toivoo, että tieto opistojen oppivelvollisuuskoulutuksesta saavuttaa mahdollisimman monet. Kansanopistoihin haetaan suoraan, ei yhteishaun kautta. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Vuoden alusta voimaan tullut oppivelvollisuuden pidentäminen tarjoaa kansanopistoille lisää toimintamahdollisuuksia.

Ensi syksystä alkaen nuori voi hakeutua peruskoulun jälkeen myös kansanopistoon vuoden kestävään koulutukseen. Kansanopistot ovat perinteisesti tarjonneet maksullista koulutusta, mutta oppivelvollisuuden pidentäminen tekee vuoden opintojaksosta maksuttoman alle 18-vuotiaille.

Muurlan Opistossa uudistus on otettu innostuneesti vastaan.

– Tavoitteena on, että ensi syksynä meillä aloittaa uusi ryhmä, sanoo Muurlan Opiston rehtori Riitta Mursula-Innanen.

Suomessa on kaikkiaan 75 kansanopistoa. Kansanopistoyhdistyksen tekemän selvityksen mukaan 61 kansanopistoa on kiinnostunut järjestämään oppivelvollisuuskoulutusta.

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutusta säätelee Opetushallituksen laatima opetussuunnitelma.

Koulutus pitää sisällään kaikille pakollisia opintoja kuten elämänhallinnan, viestinnän ja matematiikan opintoja. Lisäksi kukin kansanopisto tarjoaa valinnaisia opintoja.

Muurlassa valinnaiset opinnot keskittyvät opiston profiilin mukaisesti luoviin aineisiin: tarjolla on valokuva-, sarjakuva-, animaatio- ja video-opintoja. Kiinnostusta luoviin aineisiin painotetaan myös opiskelijavalinnassa, mikäli tulijoita olisi enemmän kuin paikkoja.

– Kymmenen opiskelijan ryhmä olisi kooltaan hyvä, sanoo Mursula-Innanen.

Osa Muurlan Opiston opiskelijoista asuu opistolla. Oppivelvollisuuskoulutuksessa oleville myös asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia.

– Summia emme tiedä vielä, mutta valtio on luvannut, että sata prosenttia kuluista korvataan, sanoo Mursula-Innanen.

Rahaliikenne kulkee suoraan valtion ja koulutuksen järjestäjän välillä.

Mahdollisuus laajentaa tarjontaa oppivelvollisuuskoulutukseen tulee Muurlan Opistolle hyvään aikaan.

Opistolla koettiin viime syksynä kaikkien aikojen kuoppa, kun uusia opiskelijoita aloitti alle kaksikymmentä. Samaan aikaan niin moni vuoden ajan jo opiskellut opiskelija lähti opistosta, ettei toisen opintovuoden ryhmää saatu lainkaan kasaan.

Totutusta 40–50 ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijan kokonaismäärästä jäätiin kauas.

– Samanlaisia yllätyksiä oli muissakin kansanopistoissa. Aika paljon oli ihmettelyä syksyllä, sanoo Mursula-Innanen.

– En keksi muuta syytä kuin korona.

Koronarajoitukset ovat pakottaneet myös Muurlan Opiston suosimaan etäopetusta. Mursula-Innasen toiveena on, että opiskelijat pääsisivät lähiopetukseen kevään aikana.

– Kaikki haluaisivat jo lähiopetukseen, ja se olisi tosi tärkeää. Esimerkiksi valokuvauksen pimiökurssia on siirretty, eikä sitä voi opettaa etänä.

Enemmän maksutonta opetusta

  • Pelkän peruskoulun varassa on 25-vuotiaista suomalaisista noin 16 prosenttia ikäluokasta. Kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on noin 40 prosenttia pelkän peruskoulun suorittaneista 25-vuotiaista.
  • Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan vuonna 2021 ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen ikäluokka on nykyiset 9.-luokkalaiset eli 2005 syntyneet.
  • Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Sitä voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Näitä ovat perusopetuksen kymppiluokka, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.
  • Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.
  • Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.
  • Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.
  • Osana oppivelvollisuuden laajentamista koulutus muuttuu maksuttomaksi. Opiskelijalle maksuttomia ovat opetus, päivittäinen ruokailu, oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, ylioppilaskokeet, vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ja joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Talouspolitiikan arviointineuvosto
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Yks mamma
2 vuotta sitten

Hyvin toivottavaa, että toteutuu. Avaa uusia mahdollisuuksia kansanopistoille.

Urpo
2 vuotta sitten

Kiinnostavia ovat viime aikojen uutiset mm. Somerolta, jossa ammatillinen koulutus on osoittautunut suosituksi.

Kaikkea ei ole tarve, eikä varsinkaan kannata keskittää suurimmille paikkakunnille suuriin yksiköihin. Ehkä korona pakottaa tähän terveelliseen ajattelutavan muutokseen yhä useampia.