Salon ammattiopistossa keskeyttäneiden määrä alle odotetun, raskas vuosi silti opiskelijoille ja opettajille

2
Ammattiopiston rehtori Anne Bragge kuvaa mennyttä vuotta todella raskaaksi opiskelijoille ja opettajille. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Salon seudun ammattiopiston opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opintonsa viime vuonna. Määrä hipoo oppilaitoksen asettamaa tavoitetta, jonka mukaan keskeyttämisprosentti ei saisi olla yli 7.

Syy keskeyttämiseen on esimerkiksi se, että opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti tai että opiskelijaan ei enää saada yhteyttä. Keskeyttäneiden määrässä eivät ole työvoimakoulutettavat.

Keskeyttäneiden määrä on ammattiopiston rehtori Anne Braggen mukaan ajateltua alhaisempi. Luku ei silti kerro koko totuutta vaikeasta koronavuodesta.

– Vuosi on ollut todella raskas opiskelijoille ja opettajille. Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat sanovat, että negatiiviset vaikutukset tulevat viiveellä näkyviin.

Erityisen vaikea tilanne oli viime keväänä opiskelunsa päättäneillä, jotka eivät voineet tehdä näyttöjä työpaikoilla. Heille järjestettiin oppilaitosnäyttöjä.

– Opettajat tekivät paljon erityisjärjestelyjä. Esimerkiksi ajo-opetusta oli keväällä, sillä et voi muuten edetä logistiikkaopinnoissa.

Tänä keväänä työssäoppimispaikkoja on tarjolla viime vuotta paremmin, mutta Braggella on huoli kolmannen vuoden opiskelijoista.

– On uupumista ja väsymistä tähän opiskelutapaan. Myös alan vaihtoa mietitään.

Hiihtoloman jälkeen nuoret opiskelijat jatkavat lähiopiskelua kolmena päivänä viikossa normaalia pienemmissä ryhmissä. Loput opiskelusta tapahtuu teamsin kautta, mikä on vaativaa varsinkin erityistä tukea tarvitseville.

Aikuisopiskelijat ja monimuoto-opiskelijat opiskelevat edelleen etänä.

Henkilökunnalle ja opiskelijoille tehty koronavuoden kysely osoitti, että moni kokee luentojen seuraamisen teamsin välityksellä puuduttavana.

– Verkossa on paljon mahdollisuuksia, mutta ei vuorovaikutusta kuten ryhmässä, Anne Bragge toteaa.

Etä- ja lähiopiskelusuunnitelmissaan ammattiopisto seuraa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän suosituksia ja konsultoi Salon tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Kaisa Ellän kanssa.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Työhullu
5 kuukautta sitten

Varmaan se on raskasta, jos keskeyttäneitä on vähän – tietää enemmän töitä.

Uudisty
4 kuukautta sitten

Eikö tästä voi vetää johtopäätöksen että koronaa tai ei, opinnnot keskyttävien määrä melkein sama. Odottakaas vaan kun nuoret pakotetaan kouluun, niin miten sit käy. Tulee kallista ja keskeytyksiä tulee enemmän kun on pakko hakea jonnekin ja tuossa iässä vasta haetaan sitä omaa alaa.