Salon sairaalan rakennuksista halutaan purkaa yli puolet pois – tilalle kaksi uudisrakennusta

6
Salon sairaalan uudisrakennukset nousevat kuvassa oikealla näkyvän Sairaalantien varteen ja kuvan keskellä näkyvän K-osan paikalle. Kuvassa vasemmalla näkyvä pääterveysasema puretaan pois.

Salon sairaalan peruskorjaus on muuttumassa viime metreillä uuden rakentamiseksi.

Sairaalasta tehdyn tarveselvityksen mukaan sairaalan vanhat osat ovat huonokuntoisia, eikä niistä saa peruskorjaamalla nykyaikaisia sairaalatiloja.

Selvityksessä esitetään, että sairaalanmäen liki 33 000 neliömetrin rakennusmassasta lähes kaksi kolmasosaa eli 19 500 bruttoneliötä puretaan pois.

Niiden tilalle rakennetaan kaksi viisikerroksista uudisrakennusta, joissa olisi yhteensä 15 900 bruttoneliötä tilaa. Hankkeen kustannusarvio pysyisi 57 miljoonassa eurossa.

– Sairaalarakentamisessa vanhan korjaaminen ei ole juuri uuden rakentamista halvempaa, hankejohtaja Timo Seppälä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä perustelee.

Suunnitelmat Salon sairaalan peruskorjauksesta ja laajennuksesta olivat jo viime vuonna pitkällä, kun sairaanhoitopiirin uusi johtaja Matti Bergendahl halusi aikalisän.

Sairaalaan piti rakentaa uusi nelikerroksinen laajennusosa, minkä lisäksi vanhoja rakennuksia olisi korjattu vaiheittain.

Bergendahlin mielestä suunnitelma ei ollut toteuttamiskelpoinen. Hän näki riskejä kuuteen eri vaiheeseen jaetussa hankkeessa.

Lisäksi hän puuttui laajennusosan huonekorkeuteen. Korkeudesta oli tingitty säästösyistä. Uudet sairaalatilat rakennetaan normaalisti korkeammiksi, jotta niissä on riittävästi tilaa tekniikalle.

– Alkuperäisessä suunnitelmassa oli monta eri vaihetta, ja peruskorjausta olisi jouduttu tekemään sairaalan toiminnan keskellä. Se olisi aiheuttanut ongelmia. Nyt vähennetään hankkeeseen liittyviä riskejä ja saadaan uudet tilat. Saadaan nykysairaalan vaatima tehokkuus ja sen mukainen 4 200 millimetrin huonekorkeus, Timo Seppälä selvittää.

Päivitetyn suunnitelman mukaan uudet viisikerroksiset sairaalarakennukset nousevat rinnakkain Sairaalantien varteen. Toinen rakennus tehdään nykyiselle viheralueelle, ja toinen rakennetaan nykyisen A- ja K-rakennusten tilalle.

Salon terveyskeskuksen käytössä oleva M-rakennus puretaan pois, samoin L-osa, jossa sijaitsee nyt sairaalan sisäänkäynti. Pääsisäänkäynti siirtyy uusien rakennusten väliin.

Uusiin rakennuksiin sijoitetaan vuodeosastot, terveysasema, röntgen, laboratorio, erikoissairaanhoidon avotoiminta sekä kuntoutuksen ja tukipalvelujen tiloja.

Sairaalan vainajien tilat ja kappeli siirtyvät rakennustöiden ajaksi väliaikaiseen rakennukseen sairaalan parkkipaikalle. Myöhemmin tilat yhdistetään muuhun sairaalaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee tarveselvitystä ensi tiistaina. Matti Bergendahl esittää, että sairaalasta laaditaan selvityksen pohjalta hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelman pitäisi valmistua keväällä. Sairaanhoitopiirin valtuusto tekee sen pohjalta investointipäätöksen joko kesäkuussa tai ensi syksynä.

Jos päätös syntyy kesäkuussa, hankkeen suunnittelijat on tarkoitus kilpailuttaa jo kesän aikana. Pääurakoitsija kilpailutettaisiin syksyllä 2022, ja rakennustyöt alkaisivat samana vuonna.

Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan, sairaalanmäellä rakennetaan seuraavat viisi vuotta. Valmista tulisi vuonna 2027.

– Aikataulu tarkentuu hankesuunnittelun aikana. Toiveena on, että rakentaminen alkaisi jo kesällä 2022, hankejohtaja Timo Seppälä sanoo.

Sairaalahankkeen tavoitteena on, että Salo säilyy laajoja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana ja ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana.

Sairaalan pitäisi toimia yhden luukun periaatteella. Perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle tulee esimerkiksi yhteiset vuodeosastot sekä yhteiset avo- ja aputoiminnot.

Sairaanhoitopiiri ja kaupunki maksavat 57 miljoonaa euroa maksavan urakan puoliksi.

Ajatuksena on, että hanketta varten perustetaan kiinteistöyhtiö, joka vastaa kiinteistön hallinnasta ja rakentamisesta.

 

 

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hyvä juttu
1 kuukausi sitten

Sairaalan uudisrakentaminen on järkevää. Iäkkään, ison ja elinkaarensa loppupuolella olevan kiinteistömassan peruskorjaaminen olisi kompromissi, jolla tilaratkaisuista ei kuitenkaan tulisi nykyaikaisia saati uutta vastaavia. Uudisrakentamalla myös energiatehokkuus saadaan kohdalleen, sillä suurten vanhojen rakennusten merkittävin ongelma on tänä päivänä niiden lämmittämisen kalleus.

Z.Z.Zalolainen
1 kuukausi sitten

Tehkääpä sinne kallion sisään monikerroksinen parkkiluola. Olisi paljon tarpeellisenpi.

Kustannuslaskija
1 kuukausi sitten

Salossa on kokemusta yhtiöistä. Eiköhän kaupungin takaamana jätteenpolttolaitosyhtiöön uppoa noita miljoonia kaksinkertaisesti tuo kaavailtu summa.

Kari Aaltonen
1 kuukausi sitten

Missä potilaita hoidetaan rakennusvaiheen aikana?

Mamma maalta 75
1 kuukausi sitten
Reply to  Kari Aaltonen

Ja missä tullaan makuuttamaan nykyiset terveyskeskuksen vuodeosastolla olevat vapautuvaa hoivapaikkaa odottavat toipilaat ja potilaat?

Teltassa
1 kuukausi sitten
Reply to  Kari Aaltonen

Armeijalta saa telttoja. Niinhän ne varusmiehetkin.