Salossa jätettiin kaikkiaan 42 aloitetta viime vuonna – Osmo Friberg jätti aloitteen per kokous

0
Salon valtuustossa tehtiin viime vuonna 19 aloitetta hyvin erilaisista aiheista, pysäköinnistä uimahallin aukioloaikoihin ja tiejärjestelyistä tilapäisen valiokunnan perustamiseen.

Salossa jätettiin viime vuoden aikana kaikkiaan 42 erilaista aloitetta.

Valtuutettujen tekemiä valtuustoaloitteita joukosta on vajaa puolet eli 19. Kuntalaisaloitteita jätettiin 16, hallitusaloitteita kuusi ja lautakunta-aloitteita yksi.

Valtuutetuista Osmo Friberg (kok.) oli viime vuonnakin kovin aloitteiden tekijä. Hän jätti kahdeksassa kokouksessa yhtä monta aloitetta.

Jaana Haapasalo (sit.) jätti kolme aloitetta.

Valtuustoaloitteiden suuri määrä ja niiden aiheuttama työ nousivat puheenaiheeksi Salossa vuonna 2018.

Valtuustossa oli tehty alkuvuoden aikana yli 30 aloitetta kuudessa kokouksessa eli keskimäärin viisi aloitetta kokousta kohti.

Edellisenä vuonna aloitteita oli tehty koko vuoden aikana 27 ja vuotta aiemmin yhteensä 12.

Aloitteet alkoivat vallata pääosan valtuuston esityslistoista, ja erilaisten selvityspyyntöjen ja aloitteiden valmistelun koettiin vievän kohtuuttomasti virkamiesten työaikaa.

– Kun yksittäisessä kokouksessa on näin hirvittävä määrä aloitteita kuin tässä, aloitteiden merkitys vesittyy. Ne vievät kohtuuttomasti aikaa ja hapen valtuuston kokouksista. Silloin aloite ei ole enää sellainen työkalu kuin miksi kuntalaki on sen tarkoittanut, valtuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.) totesi tuolloin syyskuun kokouksen esityslistasta.

Listalla oli järjestäytymispykälien lisäksi 14 asiakohtaa, joista yhdeksässä aiheena oli vastaus vanhaan valtuustoaloitteeseen. Kokouksessa tehtiin neljä uutta aloitetta.

Valtuuston puheenjohtajaneuvosto halusi rajoittaa aloitteiden määrää ja esitti niiden käsittelyyn muutosta.

Valtuusto hyväksyikin seuraavana keväänä linjauksen, jonka mukaan kaikkia aloitteita ei enää tuoda vastauksineen uudelleen valtuustolle.

Uuden linjauksen mukaan aloitteesta päättää viranhaltija tai toimielin, jolle päätösvalta asiassa kuuluu.

Vähintään kymmenen valtuutetun allekirjoittamat aloitteet viedään päätöksen jälkeen valtuustolle tiedoksi.

Jos allekirjoittajia on alle kymmenen, aloite katsotaan viranhaltijan tai esimerkiksi lautakunnan päätöksellä loppuun käsitellyksi.

Päättäjät saavat tiedon päätöksestä sähköisesti, ja aloitteeseen annetut vastaukset julkaistaan myös kaupungin kotisivulla.

Salon valtuustoaloitteet 2020:

Arttu Karhulahden (kok.) ym. valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta/kaupunginhallituksen epäluottamuksesta

Osmo Fribergin (kok.) aloite ostolaskujen avaamisesta

Juha Punnan (kok.) ym. aloite koskien Salon Palvelutalosäätiön asemaa kaupunkikonsernissa, mitä on omistajaohjaus, sen tavoitteita tulevaisuudessa, sekä yhteistyön tekemistä

Heikki Tammisen (ps.) aloite risteysalueen leventämiseksi 110 -tien ja Mahtinaisen tien risteyksessä

Heikki Tammisen aloite leikkipuiston rakentamisesta Perttelin Inkereelle

Osmo Fribergin aloite työterveyshuollon tilanteen selvittämisestä

Osmo Friberg aloite niittylajien elinolosuhteiden parantamisesta

Jaana Haapasalon (sit.) aloite uimahallin sulkuaikojen muuttamisesta

Elina Seitzin (kd.) ym. aloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisesta

Osmo Fribergin aloite taloustyöryhmän raporttien toimittamisesta sekä työryhmän toimintaa koskevasta selvityksestä

Osmo Fribergin aloite selvityksen laatimiseksi Salon kaupungin sidosyhteisöistä, niiden vuotuisista kustannuksista ja hyödyistä kaupungille

Jaana Haapasalon aloite anonyymin ilmiantokanavan perustamiseksi

Jonna Nyyssösen (vihr.) aloite kuntavaalien 2021 äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhteistyössä nuorten kanssa

Mira Aaltosen (vihr.) ym. valtuustoaloite kaupunginhallituksen 4.5.2020 §159 päätöksen tuomisesta kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Osmo Fribergin valtuustoaloite jättöpysäköinnin järjestämiseksi Hilkansalin pääovien eteen

Jaana Haapasalon valtuustoaloite viranhaltijoiden vastaamisesta luottamushenkilöiden viesteihin

Osmo Fribergin valtuustoaloite osallistuvan budjetoinnin käyttöönotosta

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

Osmo Fribergin valtuustoaloite keskustan purkukuntoisten rakennusten purkukustannusten kompensoimisesta

Kuntalaisaloitteet 2020:

Kuntalaisaloite matkarahan maksamisesta mielenterveyskuntoutujille kuntouttavassa työtoiminnassa

Aloite Salon kaupungin metsien hoidosta

Aloite kohdennettujen katuvalojen asentamisesta suojateille

Aloite muistolaatan sijoittamisesta

Aloite hammashoitolapalvelun järjestämisestä Perniöön

Aloite ratsastusreittien rakentamisesta

Aloite suojatien tekemisestä Hähkänän päiväkodin kohdalta Inkereentien yli bussipysäkille

Aloite roskien vähentämiseksi

Aloite selvityksen laatimiseksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkuudesta luopumiseen

Aloite kevyenliikenteenväylien jakamisesta kaistoihin katko- ja sulkuviivoilla

Aloite Kyläkoulujen Salo -kampanjasta

Aloite synnytysavustuksen maksamisesta

Aloite ostolaskujen julkaisemisesta

Aloite kriisinhallintaveteraanien tunnuksella saatavista alennuksista

Aloite taiteilija-ateljeen rakentamisesta Mathildedaliin ym

Aloite kunnan perustamasta muovinkeräysasemasta Perniöön

Hallitusaloitteet 2020:

Marja Ruokosen (vas.) hallitusaloite Salon Vuokratalot Oy:n toiminnasta

Mira Aaltosen (vihr.) aloite suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisen aikataulusta ja rahoituksesta

Jonna Nyyssösen (vihr.) aloite Salon kaupungin osallistumisesta Pride-tapahtuman liputukseen 7.-13.9.2020

Simo Vesan (sd.) aloite Kasnäsin rantakiinteistön myynnistä poistamiseksi

Marja Ruokosen aloite koulunkäyntiohjaajien ja erityistä tukea koulunkäynnissä tarvitsevien oppilaiden tilanteen tutkimisesta

Elina Suonio-Peltosalon (kok.) ym. aloite, säästöohjelma kulujen karsimiseksi lasten ja nuorten palveluissa

Lautakunta-aloitteet 2020:

Jarkko Anttilan (sd.) lautakunta-aloite Hämeentien liikennevalojen poistamisesta Koskikadun kohdalla

Lautakunta-aloitteiden määrä on epävarma. Aloitteiden käsittelyssä on lautakuntakohtaisia eroja, eivätkä tiedot välttämättä päädy asiakirjahallintoon saakka.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments