Somerolla etsitään parempia menetelmiä etäopetukseen – Joensuun koulu ja Turun yliopisto yhteistyössä

0
Henni Talonen (vas.) ja Iida Korpihuhta sanovat, että pienessä ryhmässä tapahtuva etäopetus on kiinnostavaa ja innostavaa. Kuva: Joensuun koulu/Emma Lemberg

Someron Joensuun koulussa etsitään keinoja, miten etäopetuksesta saataisiin entistä parempaa ja monipuolisempaa. Yli 300 oppilaan koulu tekee koko lukuvuoden yhteistyötä Turun yliopiston kanssa tavoitteena löytää uusia ideoita.

Etäopetuskokeilun tutkimusluokkana toimii koulun 5A-luokka, jonka oppilaita Turun yliopiston opettajaopiskelijat opettavat etäyhteyksien avulla. Opetus tapahtuu pääosin pienissä ryhmissä.

Opettamisesta oppimiseen -projektin takaa löytyy Joensuun koulun luokanopettaja Maarit Laurento .

– Viime keväänä hypättiin etäopetukseen lähes kylmiltään, kun korona mullisti yhtä äkkiä elämän. Silloin mietin, miten etäpetusta voisi kehittää yhteistyössä ylipiston kanssa, sillä koulun omat resurssit ovat rajalliset, Laurento kertoo.

Yliopisto innostui ajatuksesta, ja opettajaksi pian valmistuvat nuoret tulivat Joensuun kouluun ylimääräisiksi etäopettajiksi. Koko lukuvuoden jatkuvassa projektissa on mukana neljä opiskelijaa.

– Oppilaat ovat saaneet mahdollisuuden opiskella oppiaineita uudella tavalla. Samalla annetaan opettajaopiskelijoille tilaisuus kokeilla ja kehittää erilaisia ideoita käytännössä. Kokeilussa kehiteltyjä etäopetusmenetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin, Laurento huomauttaa.

Yksi kokeilun päätavoitteista on löytää malleja, joiden avulla etäopetusta voidaan eriyttää eri oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

– Tämä antaa mahdollisuuden venyttää oppiaineiden sisältöjä myös luokkaopetusta laajemmalle eli opettaa enemmän kuin minimi edellyttää.

Etäopetukseen on käytettävissä lukuisa määrä erilaisia alustoja ja ohjelmia, joita käyttäjät voivat muokata omien tarpeidensa mukaan.

– Opiskelijat ovat muokanneet ohjelmia eteenpäin ja kokeilleet rohkeasti erilaisia ideoita ja menetelmiä, Laurento kiittää.

Laurento sanoo projektin ylittäneen jo tähän mennessä kaikki odotukset.

– Opiskelijat ovat tuoneet etäopetukseen paljon uusia sisältöjä. He ovat tarjonneet oppilaille monipuolisesti mahdollisuuksia oppia ja pohtia erilaisia aiheita. Muun muassa historian ja ympäristöopin opiskelu on monipuolistunut ja laajentunut.

Laurento kertoo oppilaiden olevan todella innoissaan siitä, että opiskelijat ovat mukana opetuksessa. Projektissa on mukana 17 oppilasta.

– Samalla oppilaat pääsevät testaamaan normaalia laajemmin erilaisia ohjelmia ja saavat näin kehittää myös omia tietokonetaitojaan.

Maarit Laurento on itse kiinnostunut löytämään ja kehittämään uusia ratkaisuja ja menetelmiä opetukseen. Hän toimii Joensuun koulussa pedagogisena tutorina, jonka tehtävänä on tukea uutta pedagogiikkaa ja edistää opetuksen digitalisaatiota.

Vuosina 2016–2018 Laurento työskenteli Qatarin Dohassa kehittämässä kansainvälistä koulua. Vuonna 2014 perustetussa koulussa yli 700 kansainvälistä oppilasta opiskelee suomalaisella opetussuunnitelmalla.

Opettajaksi opiskeleva saa tärkeää oppia – ”Nyt tiedän, miten ei pidä toimia”

Ella Eloranta on yksi Someron Joensuun koulun vitosia opettaneista opiskelijoista. Salon LP Viestin lentopallojoukkueesta tuttu Eloranta on loppusuoralla opettajan opinnoissaan. Eloranta iloitsee siitä, että on saanut olla mukana Joensuun koulun kokeilussa.

–  Olen nyt itse paljon valmiimpi etäopetukseen opettajana kuin olisin ollut muuten. Opinnoissa etäopetusta sivutaan monella kurssilla, mutta siihen paneudutaan aika vähän, Eloranta kertoo.

Eloranta sanoo käytännön työn opettaneen paljon.

– Toiminnallisuus on myös etäopetuksessa tärkeää. Vaikka ollaankin tietokoneella, ei tarvitse istua paikallaan. Liikkuminen ja tuoleilta nouseminen on todella tärkeää, jotta oppilaat jaksavat keskittyä.

Eloranta käytti itse etäopetuksessa hyväkseen muun muassa pelejä ja pantomiimia.

– Opettelimme muun muassa sanaluokkia liikunnallisen pelin avulla, jossa eri sanaluokkiin liittyi eri liike.

Ylipäätänsä oppilaille on tärkeää itse tekeminen ja aktiivinen osallistuminen. Kaikkea ei tarvitse keksiä uusiksi.

– Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvästä tietokilpailusta oppilaat innostuivat heti.

Eräs Elorannan tärkeä havainto koski tehtävien antoa.

– Kirjallinen ohje siitä, mitä tehdään, ei riitä. Opettajan pitää myös näyttää ja havainnollistaa oppilaille, mitä pitää tehdä.

Tietotekniikkaan ja tietoteknisiin ongelmiin kului etäopetuksessa yllättävän paljon aikaa.

– Välillä kiersi ääni ja välillä kone sanoi itsensä irti. Myös oppilaiden tietotekniset taidot vaihtelivat yllättävän paljon.

Eloranta korostaa, että myös etäopetuksessa oppilaalle on äärimmäisen tärkeää kokea oppimisen ja onnistumisen iloa.

– Tämä edellyttää sitä, että jokainen saa tehdä tehtäviä omalla tasollaan.

Viidennen luokan oppilaat ovat nauttineet kokeilusta ja opiskelijoiden ideoista. Oppilaiden kommenteissa toistuvat sanat kivaa ja innostavaa. Suurimmaksi haasteeksi oppilaat nostavat tekniset ongelmat eli sen, kun ääni häviää tai tietokone ei toimi.