Someron palvelutalosta kaksi suunnitelmaa – luonnokset ja kustannusarvio tilataan sekä betonista että puusta

0
– Istuuko ohjausryhmissä vääriä henkilöitä vai haluavatko luottamushenkilöt tarkoituksella yllättää ideoillaan loppumetreillä, ihmettelee Someron kaupunginhallituksen puheenjohtaja keskustan Tero Pirttilä. SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupunki teettää palvelutalosta luonnospiirrokset sekä betonista että puusta. Kaupunginhallitus ohjeistaa teknistä toimea etsimään tarjouskilpailun kautta suunnittelijan, jolla on kokemusta niin betoni- kuin puurunkoisten rakennusten suunnittelusta. Kun luonnokset on saatu, lasketaan kustannusarvio sekä betoni- että puurakennukselle.
Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänin 4–5. Kokoomuksen Jutta Varjuksen ehdotusta kannattivat kokoomus ja SDP. Keskustan edustajat tukivat kaupunginjohtaja Sami Suikkasen esitystä. Suikkanen ehdotti, että kilpailutus olisi tehty betonirunkoisesta rakennuksesta. Suikkanen perusteli esitystä CLT-tekniikalla tehdyn rakennuksen kustannuksilla.
Kaupunginhallitus esittää tässä vaiheessa valtuustolle tälle ja ensi vuodelle määrärahoja, jotka perustuvat betonirunkoisen talon 8 miljoonan euron kustannusarvioon. Lisäksi irtaimistoon tarvitaan ensi vuonna 250 000 euroa. Aran mahdollinen avustus kattaa kuluista 40 prosenttia eli 3,2 miljoonaa euroa.

Jutta Varjus huomauttaa, että kahden luonnoksen avulla päättäjät saavat todellista tietoa betoni- ja puurunkoisen talon kustannuksista.
– Vasta luonnosten myötä pystymme oikeasti vertailemaan eri vaihtoehtojen kustannuksia. Pelkkään tilaohjelmaan perustuva kustannusarvio on aina epävarma ja saattaa heittää paljonkin myös betonirakennuksen osalta.
Varjus pitää tärkeänä, että suunnittelu pääsee nyt käyntiin ja hanketta voidaan viedä eteenpäin.
– Nyt tarvitaan vain hyvä suunnittelija, sillä suunniteluun laatuun kannattaa panostaa.
Varjus ei näe, että ajatus puurunkoisesta talosta olisi tuotu esille liian myöhään.
– Se on vielä halpaa, kun asioita vasta piirretään. Tässä palvelukotiasiassa on ollut niin monta mutkaa Mehiläistä ja vuokramallia myöten, joten itse en ainakaan edes tajunnut, että betonivaihto olisi lyöty lukkoon.

Keskusta on kannattanut kaupunginhallituksessa betonirunkoa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tero Pirttilä (kesk.) sanoo, että keskusta ei vastusta puurakentamista.
– Haluamme kuitenkin palvelutalon. Taloa on nyt suunniteltu neljä vuotta ja mitään ei ole saatu aikaan. CLT-tekniikkaan sisältyy epävarmuustekijöitä, ja uusiin viivytyksiin ei ole tässä hankkeessa enää varaa.
Pirttilä korostaa, että Somerolla on kova pula vanhusten hoivapaikoista. Myös sote-uudistus hengittää niskaan, uusimman esityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kunnilta maakunnille 2023.
– Vaarannamme uuden palvelutalon saamisen, ellei kaupunki rakenna taloa itse ennen sotea. Hoivapaikkojen lisäksi pelissä on 40 työpaikkaa.
Pirttilä toivoo, että ajatus puurungosta olisi tuotu esille syksyllä, kun Ara-vaihtoehtoa ja omaa investointia alettiin selvittää.
– Palvelutalon ohjausryhmän kokouksessa, jossa on eri puolueiden edustus, ei puusta ole puhuttu mitään.
Pirttilä pohtii ylipäänsä rakennushankkeiden ohjausryhmien merkitystä Someron nykyisessä päätöksenteossa.
– Ohjausryhmissä on poliittisten ryhmien edustus, jotta viestit kulkisivat valtuustoryhmille ja ryhmiltä ohjausryhmään. Silti näitä uusia ideoita heitellään loppumetreillä. Urheilukentän laaja ohjausryhmä teki yksimielisen esityksen, mutta yllättäen se ei kelvannutkaan.
– Istuuko ohjausryhmissä vääriä henkilöitä vai haluavatko luottamushenkilöt tarkoituksella yllättää ideoillaan loppumetreillä, Pirttilä miettii.

Rakentaminen ei ala tänä vuonna

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa, että palvelukodin rakentaminen ei käynnisty tänä vuonna. Tämä merkitsee samalla sitä, että uusi palvelutalo ei ole valmis vuoden 2023 alussa.
– Suunnitelmien saaminen menee vähintään elokuuhun, sillä kaksien luonnosten ja kustannusarvioiden tekeminen vie aikaa.
Mäkinen sanoo, että niin puu- kuin betonipuolen hallitsevan suunnittelijan löytäminen voi olla haasteellista.
– Puupuolelta tuskin löytyy betonikokemusta, sillä siellä suunnittelu ja CLT-elementtien valmistus on pitkälti keskittynyt samoille tahoille. Toivottavasti betonipuolelta löytyy puuosaamista, jotta pääsemme etenemään.
Mäkinen korostaa, että ei ole puurakentamista vastaan.
– Puurakentaminen on tulevaisuutta, sillä se on ekologista ja terveellistä. Palvelutalohankkeessa kuitenkin aikataulu ja rahoituskuviot tuovat omat haasteensa. Olisi ollut toivottavaa, että ajatus puurungosta olisi tuotu esille aikaisemmin. Nyt se tuli vasta, kun hankkeen suunnittelu oli lähdössä kilpailutukseen.