Työllisyyden kuntakokeilu alkaa Salossa, tavoitteena mahdollisimman nopea työllistyminen

1
Työllisyyden kuntakokeilun koordinaattorina Salossa työskentelevä Salla Seppälä (vas.) sekä omavalmentajat Krista Takatalo ja Leena Ertem ovat osa 21 työntekijän joukkoa, joka tarjoaa kokeilussa mukana oleville yksilöllisiä palveluja. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Mahdollisimman nopeaa työllistymistä yksilöllisten palvelujen eli niin sanottujen omavalmentajien avulla aletaan tavoitella muun muassa Salossa heti maaliskuun alussa. Tuolloin käynnistyy valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu, jossa on mukanayhteensä 25 aluetta ja 118 kuntaa.

Kokeiluun päässyt Salo muodostaa kokeilualueen Marttilan ja Kosken kuntien kanssa.

– Vajaat 2 900 henkilöä siirtyy te-toimistoista kotikunnan työllisyyspalvelujen asiakkaaksi, näistä noin 2 700 on salolaisia, kertoo Salon kokeilun koordinaattori Salla Seppälä.

Kokeiluun mukaan siirtyvien ei tarvitse tehdä mitään, vaan heille asiasta kerrotaan henkilökohtaisesti kirjeellä.

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu kestää 30.6.2023 saakka. Kokeilu kuuluu osana Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystoimia. Sillä vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä.

Heti ensimmäisestä päivästä lähtien Voimalassa on avoinna päivystyspiste, joka on ensimmäiset kaksi viikkoa avoinna kello 12 – 15 ja sen jälkeen kello 10 – 15.

Voimalan tiloissa sijaitsevassa nuorille suunnatussa Ohjaamossa toimii lisäksi nuorten tiimi, joka palvelee alle 30-vuotiaita.

– Ohjaamossa voivat asioida kaikki muutkin nuoriin liittyvissä kysymyksissä, vinkkaa kokeilussa omavalmentajana työskentelevä Leena Ertem .

Kokeilua varten on varattu ylimääräinen tila Waltin yhteyteen sijoitettuun moduliin.

Marttilan ja Kosken kuntien kokeilussa mukana olevat asiakkaat saavat palvelut lähipalveluina kunnanvirastoissa.

Myös etäyhteydet ovat käytössä ja osoite löytyy muun muassa Voimalan facebooksivuilta. Etänä voi seurata myös keskiviikkona netissä kello 13 olevaa Salla Seppälän infoa kuntakokeilusta. Tästäkin löytyy tietoa Voimalan facesta.

Seppälä muistuttaa, että kaikki salolaiset työttömät eivät siirry te-palveluista kokeiluun.

Kokeiluun eivät esimerkiksi kuulu ansiosidonnaista päivärahaa saavat yli 30-vuotiaat työttömät. Sen sijaan muut työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat tai työllistymistä edistävissä palveluissa olevat kuuluvat kokeilun piiriin.

Myös kaikki alle 30-vuotiaat ovat mukana riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Lisäksi kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat ovat mukana.

Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti te-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.

Käytännössä ”työkkärin” palveluja siirtyy kunnan vastuulle. Salossa se tarkoittaa sitä, että te-toimistosta siirtyy 13 kokoaikaista työntekijää kuntakokeiluun, johon on lisäksi palkattu kahdeksan muuta työntekijää. Kokonaisvahvuus on 21 työntekijää Seppälä mukaan lukien.

Omavalmentajiin kuuluva Krista Takatalo selittää kokeilun ideaa:

– Varhainen kontaktointi sekä henkilökohtainen palvelu, hän tiivistää mahdollisimman nopeaa työllistymistä.

Miten työ käytännössä etenee, on vaikea vielä arvioida, sillä välttämättä kaikki kokeilussa olevat eivät tarvitse henkilökohtaista palvelua.

– Voi olla henkilöitä, joilla on hyvätkin suunnitelmat jo olemassa, Seppälä selittää.

Alkupalveluissa työskentelevä Takatalo lisää, että esimerkiksi hänen tehtävänään on siirtää asiakas oikealle omavalmentajalle.

Kaikki kokeilussa olevat pysyvät mukana sen päättymiseen asti, vaikka työllistyisivätkin välillä.

Kokeilussa ei poistu mitään jo olemassa olevia kunnan palveluja, vaan niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat te-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kaikki työttömät eivät kuulu kuntakokeiluun

 

Yhden luukun periaate

Kuntakokeiluun eivät kuulu sellaiset yli 30-vuotiaat, jotka saavat ansiosidonnaista päivärahaa.

Kokeilussa mukana oleva ohjataan omavalmentajalle, joka tuntee hänen tilanteensa.

Palvelu toimii yhden luukun periaatteella, jolloin asiakkaan aikaa säästetään.

Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Marttilan ja Kosken kuntien kokeilussa mukana olevat saavat palvelut lähipalveluina kunnanvirastoissa.

Salossa toimipisteinä ovat Waltti Salorankadulla sekä Voimala Vilhonkadulla.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Hei me tienataan tällä
1 vuosi sitten

Onnistunut kokeilu, kun heti on työllistänyt nämä 21 henkilöä. Siihen se sitten jääkin.