Etäopetus vaatii veronsa

0
Yläkoulujen ja lukioiden pihoilla on nyt hiljaista, sillä oppilaat ovat etäopetuksessa. Kuvassa Someron Kiiruun koulu.

Koronatilanteen heikentyminen on vienyt koululaiset jälleen isolla joukolla etäopetukseen. Valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti yläkouluissa ja lukioissa alkoi etäopetus 8. maaliskuuta.

Nykyisten päätösten mukaan etäopetus jatkuu pääsiäiseen saakka, mutta pääsiäisen jälkeisen koulutyön todellinen tilanne tiedetään vasta lähipäivinä.

Koulut olivat viime keväänä koronan takia pitkään esiopetuksessa, joten etäopetuksen tekniset valmiudet ja käytännön järjestelyt sujuvat kouluissa jo rutiinilla. Niin opettajat kuin oppilaat tuntevat ohjelmat ja tekniikan ja tietävät, miten toimia.

Tämä ei kuitenkaan poista etäopetuksen kielteisiä puolia, jotka korostuvat sitä voimakkaammin mitä kauemmin etäkoulua käydään.

Etäkoulussa opettajat ja oppilaat eivät näe toisiaan ja oppilaat eivät tapaa kavereitaan. Etäopetuksessa myös niin opettajien kuin oppilaiden työtaakka on normaalia suurempi.

Etäopetuksen tuomat haitat tuntuvat ja näkyvät jo kouluissa. Oppilaissa näkyy tavallista enemmän väsymystä, ahdistusta ja alakuloisuutta.

Myös läksyjä ja tehtäviä jää tekemättä enemmän kuin lähiopetuksessa. Tämä lisää entisestään riskiä oppilaiden välisten tasoerojen kasvamiseen.

Etäopetus karsii voimakkaasti kouluun liittyviä sosiaalisia kontakteja, jotka ovat tärkeitä niin lasten oppimiselle kuin kehitykselle.

Mitä heikompi lapsen turvaverkko on kotona, sitä suurempi vaara on etäopetuksessa olevan lapsen syrjäytymiselle. Monelle lapselle kouluympäristö merkitsee ainoita turvallisia ihmiskontakteja.

Viime kevään etäopetuksessa jaksamista edesauttoi toisaalta uuteen asiaan kuuluva jännitys, toisaalta se, että silloin voitiin vielä ajatella poikkeusjakson jäävän lyhyeksi.

Vuosi on mennyt, ja koronatilanne ei ole helpottanut. Tulevaisuus on edelleen harmaan massan peitossa, sillä normaaliarjen alkamisesta ei kukaan tiedä varmasti mitään.

Epätietoisuus tulevasta lisää myös koulujen etäopetuksen kuormittavuutta. Tilanne käy sitä raskaammaksi, mitä kauemmin poikkeustilanne kestää. Hyvinkään hoidettu etäopetus ei korvaa lähiopetusta.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments