Jussi Mattila haluaisi jatkaa Salossa – hallinto-oikeus pui valitusta

1
Jussi Mattila ehti toimia Salon sosiaali- ja terveysjohtajana puoli vuotta.

Salon sosiaali- ja terveysjohtajana puoli vuotta toiminut Jussi Mattila haluaa palata Saloon jatkaakseen virassaan.

Mattila on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Salon kaupunginhallituksen tammikuisesta päätöksestä, jolla se hylkäsi hänen oikaisuvaatimuksensa virkasuhteen purusta koeajalla.

Mattila vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan päätöksen ja määräämään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan viran jatkumaan.

Lisäksi kaupunki olisi velvoitettava maksamaan hänelle täysi palkka joulukuun alusta alkaen viivästyskorkoineen. Salon pitäisi maksaa myös Mattilan oikeudenkäyntikulut.

Kaupunginhallitus antoi oman lausuntonsa Turun hallinto-oikeudelle maanantaina. Samalla se vastasi Mattilan väitteisiin.

Mattilan mukaan kaupunginhallituksen päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja koeajan purku oli viranhaltijalain vastainen.

Mattilan mielestä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) oli esteellinen käsittelemään asiaa, koska tämä oli kommentoinut jo viime keväänä sote-johtajan valintaa sanoen, että pätevämpi hakija sivuutettiin. Mattilan mukaan ainakin kaksi muuta hallituksen jäsentä otti häneen kielteisen kannan jo ennen virkasuhteen alkua.

Karnisto-Toivonen on vastannut väitteeseen sanomalla, että mielipiteen ilmaisu poliittisessa päätöksenteossa on perusoikeus, eikä se voi johtaa esteellisyyteen päätöksenteossa. Kaupunki on lausunnossa samaa mieltä.

Mattilan mukaan Salon operatiivinen johto ei antanut hänelle kertaakaan erityisiä toimintaohjeita tai pyytänyt häntä oikaisemaan virheellistä toimintaansa.

Kaupungin vastauksen mukaan Mattila toimi vastoin hallintosääntöä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiä.

– Toimialajohtajan tasoiselta viranhaltijalta voidaan edellyttää näiden noudattamista myös ilman esimiehen erillistä määräystä tai ohjeistusta, vastauksessa todetaan.

Mattilan mielestä virkasuhteen purussa oli kyse lähinnä yksittäisestä muotovirheestä, joka koski esitystä Hintan ja Kukonkallion hoivakodeista luopumisesta. Hän veti esityksensä pois sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalta, eikä sitä käsitelty.

Kaupungin mukaan Mattilan työssä oli puutteita muun muassa sote-lausunnon ja talousarvion valmistelussa. Palvelussuhteen purun jälkeen on selvinnyt, että Mattila oli allekirjoittanut sopimuksia, joihin hänellä ei ollut toimivaltaa. Sopimukset olisi pitänyt ensin hyväksyä lautakunnassa.

Mattilan mukaan häntä on syrjitty mielipiteidensä takia, ja koeaikapurku tehtiin syrjivin perustein.

Kaupungin mukaan purun perusteena ei ollut Mattilan mielipide, vaan se, että hän teki asiassa esityksen väärälle toimielimelle. Kaupunginhallituksen piti käydä hoivakodeista lähetekeskustelu, mutta Mattila tekikin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esityksen niistä luopumisesta.

Mattila on kummastellut kaupungin väitettä, jonka mukaan hänellä oli puutteita Salon sairaalahankkeen koordinoinnissa. Mattila katsoo, ettei hän voinut koordinoida hanketta, koska ei kuulunut sen ohjausryhmään. Suunnittelu- ja valmistelutyötä tehneessä ryhmässä taas oli mukana Mattilan alaisia.

Mattilan mielestä Salo on sairaalahankkeessa vain yhteistyökumppani, ja koordinointivastuu on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä.

Kaupunki vastaa, että Salon sairaalahanke on kaupungin kärkihankkeita, ja sen koordinointi oli mainittu toimialajohtajan tehtäväksi jo viran hakuilmoituksessa.

Mattila ei ole voinut olettaa, ettei hänellä ole hankkeessa roolia. Kaupungin mielestä Mattilalla on ollut vaikutusmahdollisuuksia myös työryhmissä olevien alaistensa kautta.

Lausunto hallinto-oikeudelle hyväksyttiin äänin 8–5

Jussi Mattilan virkasuhteen purku on jakanut Salon päättäjiä, ja Turun hallinto-oikeudelle annettava lausuntokin vaati kaupunginhallituksessa äänestyksen.

Saija Karnisto-Toivonen (sd.), Johanna Riski (kesk.) ja Ulla Huittinen (kesk.) ilmoittivat olevansa jäävejä asian käsittelyssä, koska valituksessa oli vedottu heidän toimintaansa valituksen perusteena. Heidän tilallaan kokouksessa olivat varajäsenet Piia Keto-oja (sd.), Päivi Pärkkä (kesk.) ja Marjaana Mänkäri (kesk.).

Anna-Leena Yli-Jama (kok.) esitti, että kaupunki antaisi lausunnon, jonka mukaan koeajan purku on ollut viranhaltijalain vastainen ja että valituksessa esitetyille vaatimuksille on painavat perusteet.

Äänestyksessä kaupunginjohtaja Tero Nissisen pohjaesitys voitti äänin 8–5.

Yli-Jaman esityksen kannalla olivat Mikko Lundén (ps.), Saku Nikkanen (sd.), Marko Tapio (kok.) ja Elina Suonio-Peltosalo (kok.).

Nissisen pohjaesitystä kannattivat Keto-oja, Mänkäri, Pärkkä, Timo Lehti (kesk.), Jonna Nyyssönen (vihr.), Marja Ruokonen (vas.), Kalle Tekkala (kd.) ja Simo Vesa (sd.).

 

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Potkittu
1 vuosi sitten

Porukka ottaisi varmaan innostuneena vastaan. Siinä piirissä olisi mukava työskennellä.