Korona lisännyt taloudellisen tuen tarvetta Somerolla – kaupunki aikoo aloittaa sosiaalisen luototuksen

0
Sosiaalinen luototus on tarkoitettu niille apua tarvitseville, jotka eivät saa lainaa pankista. Se on kuntien vapaaehtoinen työkalu, jolla ihmisiä voidaan auttaa taloudellisessa hädässä. Kuva: SSS/Päivi Malin-Perho

Korona on lisännyt ihmisten hätää ja taloudellisen tuen tarvetta Somerolla. Muun muassa ehkäisevää toimeentulotukea tarvitsevien määrä kasvoi viime vuonna.
Kaupunki valmistelee nyt uutena tukimuotona sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa. Kuntien myöntämät matalakorkoiset sosiaaliset luotot on tarkoitettu yllättävien talousongelmien hoitoon ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
– Sosiaalisen luototuksen tarve on noussut viime vuosina esille myös Somerolla. Korona on entisestään lisännyt tällaisen tuen tarvetta. Sosiaalinen luotto auttaa selviämään pahimman yli, Someron perusturvajohtaja Marjaana Sorokin huomauttaa.

Perusturvalautakunta käsitteli sosiaalista luototusta edellisessä kokouksessaan SDP:n valtuustoryhmän marraskuussa tekemän aloitteen pohjalta. Lautakunta päätti yksimielisesti jatkaa asian valmistelua.
Sosiaalisesta luototuksesta tehtiin aloite myös kymmenen vuotta sitten, mutta silloin ajatus hylättiin. Perusturvalautakunta katsoi tuolloin ehkäisevän toimeentulotuen ja välitystilin käytön riittävän tukimuodoiksi. Välitystili on palvelu, jossa henkilön rahaliikenne annetaan sosiaalitoimen työntekijän hoidettavaksi.
– Se on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia hallita omaa rahankäyttöään, Sorokin kertoo.
Sorokin muistuttaa, että sosiaalinen luototus on tarkoitettu väliaikaiseksi avuksi poikkeuksellisessa taloustilanteessa. Asiakas maksaa luoton myöhemmin takaisin.
– Korona on ajanut ihmisiä vaikeuksiin, kun palkanmaksu on keskeytynyt tai yrittäjät ovat joutuneet ajamaan toimintojaan alas. Kaikilla ei ole välttämättä ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta, mutta sosiaalisella luototuksella heitä pystytään auttamaan, Sorokin toteaa.

Sosiaalisen luototuksen pääomaksi on Somerolla kaavailtu 20 000 euroa. Kymmenen vuotta sitten arvioitiin, että luototuksen käyttöönotto vaatisi yhden henkilön palkkaamista käsittelemään luottoja. Tämä olisi nostanut kustannukset noin 60 000 euroon vuodessa.
Sorokin sanoo, että sosiaalinen luototus ei vaadi lisää henkilöstöresursseja.
– Pystymme hoitamaan sosiaalisten luottojen hakemusten käsittelyn, päätökset ja maksatuksen nykyisellä henkilökunnalla. Sosiaaliohjaajat hoitavat käsittelyn.