Koronakaan ei pysäytä nuorten työpajatoimintaa – Viimekeväinen kokemus osoitti, ettei etäpajailu toimi

0
Laura Jaala ja Els Minks ovat mukana työpajatoiminnan Kahvilapajalla. Työpäivän päätyttyä Jaala ja Minks ehtivät pelata Steissillä hetken biljardia. Kuva: SSS/Marko Mattila

Salon kaupungin aluehallintoviraston määräyksiin perustuvassa rajoituslistassa ei lakkauteta eikä etäytetä nuorten työpajatoimintaa. Syynä on se, ettei etäpajailu toimi samalla tavalla eikä sitä toivota, kuten Salon nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen kertoo.
– Kun viime keväänä siirryttiin etäpajoihin, nuorilta tuli palautetta, ettei homma toimi eikä ole sama asia. Nuoret kaipasivat säännöllistä paikallaoloa ja lähivalmennusta, Paananen sanoo.
Nuoret kokivat Paanasen mukaan etäpajatoiminnan nimensä mukaisesti etäisenä.
– Pajatoiminnassa läsnäolo on selvästikin nuorille tärkeä ja omaa elämänhallintaa tukeva asia.
Paananen lisää, että toki koronapandemia aiheuttaa muutoksia ja rajoituksia myös työpajatoimintaan.
– Kaikki määräykset huomioidaan: turvavälit, maskit ja se, ettei ryhmissä ole kuutta enempää. Yksilöllisiä ratkaisujakin tehdään: esimerkiksi ryhmävalmennuksia porrastetaan siten, että määrät pysyvät määrätyissä rajoissa, ja joidenkin kohdalla voidaan tehdä valmennusta etänä, Paananen sanoo.

Nuorten työpajatoiminnassa tuetaan 15–26-vuotiaita nuoria elämänhallinnassa ja autetaan heitä muun muassa työnhaussa ja kouluttautumisessa. Toiminta on suunnattu nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Työpajatoimintaa tehdään yksilöllisesti sekä ryhmissä.
– Työvalmennus on työelämään opastamista, yksilövalmennus tukee nuoren omaa elämänhallintaa, kuten vuorokausirytmitystä ja esimerkiksi oman asunnon hankintaa, Paananen sanoo.
Kaikki pajatoiminta perustuu nuorten omaan kiinnostukseen ja vapaaehtoisuuteen.
Salon pajatoiminnassa on mukana nelisenkymmentä nuorta. Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuoren tueksi työ-, yksilö- ja ryhmävalmentajat. Jokainen nuori voi tehdä valmentajan kanssa henkilökohtaisen tulevaisuuden suunnitelman.
Myös ryhmävalmennus on Paanasen mukaan tärkeää. Siinä vahvistetaan nuorten sosiaalisia taitoja.
– Se on tärkeää etenkin nuorille, joilla on haasteita toimia sosiaalisissa tilanteissa. Ja ryhmissä voidaan käsitellä hyvin monenlaisia asioita, vaikka ryhmäkoko rajataankin kuuteen, Paananen sanoo.

Salon nuorten työpajoissa tehdään sangen erilaisia ja myöskin hyvin konkreettisia töitä. Työpajoja on viisi. Matalan kynnyksen aloittamisen voi tehdä Starttipajassa, jossa toiminta painottuu omaan elämänhallinnan parantamiseen ja nuoren tsemppaamiseen.
Mediapajassa tehdään monipuolisesti laajan mediakentän eri töitä. Muun muassa nuorisopalvelujen julisteet ja kaikki Salon kaupungin henkilökorttien valokuvat on toteutettu mediapajassa. Myös videoita tehdään ja somekanavien käyttöön tutustutaan.
Retkeilypajassa kunnostetaan Salon luontopolkuja, niiden opastuskylttejä ja pidetään yllä muun muassa Leirisaloa ja sen pihapiiriä.
Taidepajassa perehdytään itseilmaisuun ja taiteentekemisen eri välineisiin.
Kahvilapaja tarjoaa konkreettisen harjoittelupaikan ravitsemusalasta kiinnostuneille. Tosin nyt Metka-kahvila on kiinni, mutta sielläkin etämyynti toimii.
– Pajoille voi tulla suorittamaan myös toisen asteen ammatillisia opintoja, Johanna Paananen sanoo.

Nuorisopalvelujen Steissillä myös skeittihalli on edelleen auki, mutta sielläkin saa olla yhtä aikaa enintään kuusi alle 18-vuotiasta henkilöä. Samaten Steissillä toimiva Paikku-asiakaspalvelupiste toimii normaalisti Metka-kahvilan yhteydessä.
Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö jatkavat toimintaansa rajoitusten puitteissa.

Salon kaupungitalo ja kaupungin sisäliikuntapaikat kiinni – poikkeuksina yksilöliikuntapaikat

Salon kaupungintalo ja Halikon virastotalo sulkevat ovensa aluehallintoviraston torstaisten määräysten johdosta 6.3.–5.4. väliseksi ajaksi. Asiakkaita palvellaan ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostitse.
Maaliskuun 8.–28. päivinä voimassa on muun muassa seuraavia rajoituksia:
Nuorisopalvelujen tiloissa saa olla korkeintaan kuusi henkilöä kerrallaan. Steissin Metka-kahvilassa on take away -käytäntö, Paikku-asiakaspalvelupiste on auki.

Kansalaisopistossa käytössä on etäopetus, paitsi lähiopetus jatkuu kuntouttavan työtoiminnan, 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien, luku- ja kirjoitustaidottomien sekä yksilöopetuksen kohdilla.
Musiikkiopistossa teoriaopetus ja orkesterit siirtyvät etäopetukseen; solistisien instrumenttien, 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien kamarimusiikkitoiminta ja muskareiden lapsiryhmät jatkuvat lähiopetuksena.
Kirjastoissa on sallittu lyhytaikainen asiointi (alle 15 minuuttia), omatoimikirjastoissa saa olla korkeintaan 10 henkilöä yhtäaikaisesti.

Kaupungin sisäliikuntapaikat (uimahalli, jäähalli, liikuntahallit, liikuntasalit, ulkoliikuntapaikkojen pukutilat sekä saunat) ovat suljettu. Poikkeuksen muodostavat yksilöllisen liikuntaharrastamisen palvelut (mm. kuntosalit), joissa voi säilyttää kahden metrin turvavälit. Uimahallin ja Salohallin kuntosaleissa noudatetaan poikkeusaukioloaikoja ja niissä saa olla enintään kymmenen henkilöä yhtä aikaa.
Alakouluikäisille, vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille, voi järjestää kaupungin tiloissa seuratoimintaa, kunhan osallistujia on ohjaajien lisäksi enintään kymmenen.Tälle ikäryhmälle järjestetään tietyin rajoituksin myös liikuntapalveluiden ohjattua liikuntaa.
Koululais- ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja osana opetusta.

Kattava lista: Salon kaupungin toimenpiteet aluehallintoviranomaisten 4.3. antamien määräysten johdosta: https://salo.fi/?mid=4-1242

Työpajatoiminta ei etänä toimi. Näin totesivat nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paanasen mukaan nuoret viime keväisen etäilyn jälkeen. Kuva: SSS/Marko Mattila