Lomautukset jatkuvat, mutta avoimien työpaikkojen määrä on Salossa koholla – Katso grafiikka kehityksestä

0
Työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä Varsinais-Suomessa oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Salon työttömyysaste oli helmikuussa Varsinais-Suomen toiseksi korkein, 13,2. Kaikkiaan yli 3 100 salolaista oli työttömänä.

Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa työttömiksi lasketaan myös lomautetut, joita oli reilu 550.

Salossa lomautettujen määrä on nyt samalla tasolla kuin alkusyksyllä. Viime vuoden huhti-toukokuussa jopa yli 1 500 salolaista oli lomautettuna.

SOMERON työttömyysaste oli helmikuussa 9,0. Työttömiä oli yli 300, ja heistä noin 50 oli lomautettuna.

Somerolla lomautusmäärän huippu osui myös viime kevääseen, jolloin noin 150 henkilöä oli lomautettuna.

TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin alueella pienempi kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste on 12,4.

Työttömien määrän kasvu oli koko maassa edelleen painotetusti lomautettujen määrän kasvua. Helmikuussa lomautettuna oli Varsinais-Suomessa 4 800 henkilöä.

SALOSSA oli helmikuussa avoinna lähes 550 työpaikkaa. Se on kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja tuli helmikuussa siis tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Salon avoimien työpaikkojen tarkka laatu, eli työn kokoaikaisuus ja kesto, eivät selviä Työllisyyskatsauksen tiedoista.

KORONAPANDEMIAN aikana uusia työpaikkoja on avautunut 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa. Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

VUODEN 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa kysyntä on yhä vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

JUURI JULKAISTUN Ammattibarometrin mukaan Salon seudulla on pulaa erityisesti rakennusinsinööreistä, lastentarhanopettajista, sosiaalityön asiantuntijoista, sovellussuunnittelijoista ja ohjelmoijista. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

MAALISKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

TYÖTTÖMYYS

Isot alueelliset erot

 • Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.
 • Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla. Kasvuvauhti oli sama koko maassa.
 • Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetusti lomautettujen määrän kasvua. Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.
 • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.
 • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.
 • Seutukunnista korkein työttömyysaste oli Salon seudulla (12,7 prosenttia) ja pienin Turunmaan saaristossa (8,6 prosenttia).
 • Työttömien määrä oli vuoden takaista suurempi Suomen kaikkien Ely-keskusten alueilla. Kasvu perustui vahvasti lomautettujen määrän kasvuun.
 • Nopeampi työttömyyden kasvuvauhti oli Uudellamaalla, 58 prosenttia.
 • Varsinais-Suomessa vauhti oli lähes sama kuin koko maassa.
 • Pienintä kasvu oli Etelä-Savossa (3 prosenttia), Kainuussa (8 prosenttia) ja Kaakkois-Suomessa (11 prosenttia).

Nuorten työttömien määrä väheni

 • Työttömien määrä yleensä vähenee helmikuun aikana ja tällä kertaa se väheni Varsinais-Suomessa 800 henkilöllä.
 • Työttömyyden supistuminen koostui lomautettujen määrän alenemisesta 400 henkilöllä ja työttömien työnhakijoiden määrän 400:n laskusta.
 • Nuorten työttömien määrä väheni helmikuun aikana kaikissa kunnissa. Määrä on kuitenkin yhä suurempi kuin vuotta aiemmin.
 • Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja sitä korkeampi vain Turun ja Salon kaupungeissa.
 • Alueen 23 kunnassa työttömyys jää alle 10 prosentin tason.