Mäkelän kaava kesällä valtuuston käsittelyyn Somerolla – uuden asuntoalueen vaatimista viimeisistä maa-alueista sopimus

0
Mäkelän aluetta on pidetty Somerolla poikkeuksellisena kaavoituskohteena, sillä rakentamaton peltoalue sijaitsee aivan ydinkeskustan tuntumassa. Alue rajoittuu takaosassa Jaatilantieltä erkanevaan Taka-Simolantiehen. Tien päässä olevassa metsässä kulkee pururata. Kaava-alueen toisella laidalla on Turuntie. Kuva: SSS/Päivi Malin-Perho

Someron ydinkeskustaan tulevan uuden asuntoalueen kaava voi edetä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla sopimukset Turuntien tuntumassa sijaitsevan Mäkelän alueen kaavan vaatimien viimeisten maa-alueiden saamisesta kaupungille.

Kaupunki ostaa Liisa ja Antti Mäkelän perikunnalta kaavan toteuttamiseen tarvittavan risteysalueen sekä katu- ja puistoalueita. Hankittavien alueiden koko on 0,8 hehtaaria ja kauppahinta 18 000 euroa.

Esisopimus raukeaa, jos Mäkelän asemakaavaa ei ole hyväksytty syyskuun loppuun mennessä. Sopimusaikaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikäli kaavan voimaantulo viivästyy osapuolista riippumattomista syistä.

Someron kaupungin maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen kertoo, että kaupunginhallituksen päätös mahdollistaa nyt kaavan etenemisen, sillä kaavaehdotus on teknisesti valmis. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että kaupunginvaltuusto käsittelee kaavaa näillä näkymin kesäkuussa.

– Tavoite on, että nykyinen valtuusto hyväksyy kaavan, Suikkanen toteaa.

Turuntiehen, Jaatilantiehen ja Taka-Simolantiehen rajoittuvalle kaava-alueelle tulee 19 uutta asuntotonttia. Tonttien koko ontuhannen neliön molemmin puolin. Alueelle saa rakentaa omakotitaloja ja paritaloja.

Mäkelän alueen kaavoitus on herättänyt Somerolla myös vastustusta. Lähialueen asukkaiden muistutuksissa on puututtu ennen kaikkea uuden asuntoalueen tuomaan liikenteen lisäykseen ja kulkuyhteyksiin.

Kaavan käsittelyn aikana kulkuyhteyksiä muutettiin siten, että uudelle asuntoalueelle kuljetaan Jaatilantieltä risteävän Mäntytien kautta. Kaava-alueen takaosassa sijaitsevan Taka-Simolantien kautta on kulku vain kahdelle uudelle tontille.

Uuden asuntoalueen nimistö on kulttuurin moniosaajan M. A. Nummisen käsialaa. Kaavaehdotuksesta löytyvät nimetSalakätköntie, Ilmakiväärintie,Aarretie jaTaisteluaukio. Nimien taustalla ovat Nummisen ja hänen kavereidensa lapsuuden leikit Jaatilan metsässä.

– Nimistö saa lopullisen muotonsa jatkokäsittelyssä, Suikkanen toteaa.

Mäkelän alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy ensi vuonna. Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että tulevan asuntoalueen vieressä sijaitsevan Turuntien alueen hulevesiviemäröinnin parannustyöt pyritään saamaan käyntiin vielä tämän vuoden aikana. Turuntien alueen kiinteistöillä on ollut kovilla sateilla tulvavahinkoja.

– Turuntien varren uusi sadevesiviemäri palvelee myös Mäkelän aluetta, Mäkinen huomauttaa.