Tiet kaipaavat kunnostusrahaa

0
Reikiintyneet ja urille kuluneet maantiet kaipaavat kipeästi päällystysrahaa, vaikka kulunut talvi olikin hieman helpompi.

Talven jäljiltä sulavat tiet näyttävät taas kerran, että kunnostusrahaa maanteille tarvitaan kipeästi. Vaikka kunnon talvi olikin maanteille säästeliäämpi kuin jatkuvasti nollan vaiheilla sahaava lämpötila, on uusia halkeamia, reikiä ja uria taas nähtävillä.

Reikiä tulee herkimmin teille, joiden päällysteet ovat huonokuntoisia. Näin paikkaamisen tarve jatkuu samoilla teillä vuodesta toiseen, jos päällystettä ei uusita kokonaan.

Suomessa on runsaat 50 000 kilometriä päällystettyjä teitä. Niiden kunnossapitoon rahat tulevat valtion talousarvioissa, mutta tierahat häviävät helposti budjettiväännössä muiden tarpeiden kanssa.

Vuosien aikana maanteiden kunnossapidossa on syntynyt korjausvelkaa, jonka hoitaminen vaatii jo paljon enemmän rahaa. Mitään nopeaa ratkaisua rapistuvan tieverkon kohentamiseen on turha odottaa.

Viime vuonna tiestön kunnossapitoon saatiin lisärahoitusta, mikä helpotti tilannetta. Lisärahan avulla pystyttiin tekemään tavallista enemmän alemman tieverkon päällystystöitä.

Tulevan kesän päällystystöiden rahoista ei vielä ole tietoa. Pelkona kuitenkin on, että jaossa on vain niukkuutta. Varsinais-Suomessa päällysterahojen arvioidaan jäävän jopa puoleen viimevuotisesta.

Kulunut talvi oli maanteille edellistä helpompi. Pitkään jatkuneet pakkaset ja lumipeite eivät kuluta päällystettä yhtä pahoin kuin jatkuvat vesisateet ja nollan kummallakin puolella sahaava lämpötila. Edellinen talvi aiheutti maanteille enemmän ongelmia.

Uusia reikiä ja halkeamia näkyy myös tämän talven jäljiltä. Paikkaamisen tarve on suurin maanteillä, joiden päällyste on heikossa kunnossa. Koko päällysteen uusiminen maksaa, mutta helpottaa tulevien vuosien paikkaamistarvetta.

Talvi on säästänyt myös kaupungin katuja reikiintymiseltä. Se mikä paikkausrahoista säästetään, menee helposti lumen poiston lisäkuluihin.

Olisi kohtuullista, että tiestön kunnossapitoon ohjataan rahoitusta niin paljon, että edes päällystevaurioiden kasvu saadaan pysähtymään.

Huonokuntoisia maanteitä on jo ennestään aivan riittävästi.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments