Avoimuus on paikallaan

0
Salon kaupunki julkistaa omien tytäryhtiöidensä talouslukuja. Tavoitteena on, että myös uutta jätevoimalaa pyörittävän Lounavoima Oy luvut kerrotaan jatkossa.

Salo alkaa julkistaa kaupungin omistamien yhtiöiden tunnuslukuja (SSS 8.4.). Tätä kuntalaiset ovat jo pitkään toivoneet.

Kaupungin omistamiin yhtiöihin sisältyy paljon taloudellista ja toiminnallista valtaa. Yhtiöissä tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat kuntalaisten arkeen ja kukkaroihin. Tätä taustaa vasten on reilua, että yhtiöiden talousluvut kerrotaan avoimesti kuntalaisille eli veronmaksajille.

Kuntien keskeisiä toimintoja on jo pitkään ulkoistettu erillisiin yhtiöihin. Tyypillisiä esimerkkejä näistä kunnallisista yhtiöistä ovat vesi- ja energiayhtiöt. Vaikka kunta omistaa yhtiön kokonaan, on sen talouslukujen saaminen voinut olla vaikeaa, koska kyse on erillisestä osakeyhtiöstä.

Yhtiöittäminen on ollut kätevä väylä myös koko toiminnan ulosmyyntiin. Moni kaupunki teki aikoinaan tilin myymällä sähkölaitoksia isoille yksityisille energiayhtiöille.

Tosin moni on jälkikäteen katunut myyntihetkellä hyvältä tuntunutta päätöstä, sillä monopoliasemassa toimivien yhtiöiden tuotto on tasaisen vahvaa. Uudet omistajat ovat hakeneet lisäkatetta hintoja korottamalla, ja maksajiksi ovat joutuneet kaupungin omat asukkaat.

Salossa kiinnostavia kaupungin joko kokonaan tai osittain omistamia yhtiöitä ovat muun muassa Salon Kaukolämpö Oy, Yrityssalo Oy, Salon Vuokratalot Oy ja Salo IoT Park Oy.

Näiden yhtiöiden keskeisiä talouslukuja on jo koottu kuluvan vuoden talousarvioon. Tietojen avoimuus auttaa myös valtuustoa, joka kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston pitää asettaa tavoitteet myös tytäryhteisöille.

Liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita ei kaupunki jatkossakaan voi julkistaa. Esimerkiksi IoT Parkissa on useita vuokrasopimuksia, joiden yksityiskohdat eivät ole julkista tietoa.

Keskeiset tunnusluvut, kuten liikevaihto, käyttökate, liikevoitto ja velan määrä sen sijaan kerrotaan, ja ne ovat tärkeitä tietoja myös kuntalaisille.

Salossa listan ulkopuolelle jää muun muassa Lounavoima Oy, josta kaupungin tytäryhtiö Salon Kaukolämpö Oy omistaa puolet. Toisen puolen omistaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, josta taas Salon kaupunki omistaa 20 prosenttia. Omistusjärjestelyn vuoksi Lounavoima ei ole samalla tavalla kaupungin täysin omistama tytäryhtiö, jolle kaupunki voi yksin antaa konserniohjeita. Tavoitteena kuitenkin on, että myös Lounavoiman tunnuslukuja voitaisiin jatkossa julkistaa.

Salossa avoimuus eteni ison askeleen, kun tytäryhtiöiden tietoja julkistetaan. Monessa muussa kunnassa näitä tietoja vielä pantataan. Esimerkiksi Somero ei julkista kaupungin tytäryhtiöiden talouslukuja.

Kuntalaisilla on oikeus saada tietää kunnan omien talouslukujen lisäksi myös tärkeiden tytäryhtiöiden keskeiset tiedot.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments