Lisää pakollisia ajotunteja, hillintää yö- ja viikonloppuajoon – 17-vuotiaiden kuljettajien tiukemmat rajoitukset saavat paikallisilta kannatusta

1
Ajokorttilakia uudistettiin viime vuonna 2018, ja nyt sen on jälleen todettu olevan uudistamisen tarpeessa.

Vuoden 2018 ajokorttilakia aiotaan uudistaa nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut ajokorttilain muutoshankkeen ja selvittää nyt laajan asiantuntijajoukon avulla, millaisia muutoksia lakiin tarvittaisiin.

Yle uutisoi maanantaina, että Liikenneturva ehdottaa uudistukseksi esimerkiksi porrastettua ajokorttia, jossa nuorelle kuljettajalle annetaan rajoitetut oikeudet ajokorttiin. Ensimmäisinä kuukausina kortin saatuaan nuori saisi ajaa esimerkiksi vain aikuinen kyydissään, tai hän ei saisi ajaa öisin.

Viimeisin ajokorttiuudistus helpotti 17-vuotiaiden poikkeusluvan saantia. Lakiuudistuksen jälkeen ajokortteja on myönnetty 17-vuotiaille jo noin 30 000.

Autoliiton Salon osaston puheenjohtaja Jani Kurvinen pitää Liikenneturvan avausta hyvänä, eikä torppaa ajatusta nuoren kuljettajan rajoitetuista oikeuksista.

– Täysi-ikäisen mukana oleminen tuntuisi aika teennäiseltä säännöltä. Useinhan mukana on joku täysi-ikäinen, joka on hankkinut porukalle alkoholia. Mutta yöllä ajamisen rajoittamista tai muita vastaavia rajoituksia voisi olla hyvä kokeilla, Kurvinen toteaa.

– Silti tärkeintä olisi mielestäni puuttua juurisyyhyn, jotta tällaisia rajoituksia ei tarvittaisi. Siihen on puututtava koulutuksella ja opetuksella, hän korostaa.

Ajokorttilain uudistuksella pyrittiin muun muassa laskemaan ajokortin hintaa, ja henkilöauton ajokortin hinta onkin laskenut. Samalla pakollista ajo-opetusta vähennettiin, ja siinä on Kurvisen mielestä ongelman ydin. Hän toteaa, että nuoren eurot ovat tiukassa, ja arvelee, että ajokortti halutaan helposti saada mahdollisimman edullisesti eli minimituntimäärällä.

– Esimerkiksi liukkaan kelin ajoharjoittelua ei enää edellytetä, koska sen pystyy tekemään simulaattorilla. Mielestäni yksi pakollinen ratapäivä olisi hyvä, sillä vaikka olisi kuinka hyvä simulaattori, se ei ole sama, kuin jos pääsee kokeilemaan itse. Ehkä pitäisi ottaa tiukempi ote takaisin, hän miettii.

Salon Autokoulun liikenneopettaja Ville Harju kannattaa myös ajokorttilain uudistamista ja ajokoulutukseen panostamista.

– Jotain varmasti täytyy tehdä, koska näyttää huolestuttavalta, että 17-vuotiaiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet ja samassa ikäryhmässä on myös riskinottoa, Harju toteaa.

Hänkään ei lämpene Liikenneturvan ehdotukselle nuoren kuljettajan aikuisesta seuralaisesta.

– Se on ihan hyvä idea, että esimerkiksi nuoren vanhempi olisi alkuvaiheessa kyydissä, mutta se ei välttämättä ole kovin helppo toteuttaa. Jos maaseudun nuorelle on hankittu ajokortti, että hän pääsee ajamaan kouluun tai töihin, niin edellytys vanhemman mukana olemisesta ei tunnu järkevältä. Kaikilla ei edes ole sellaista vanhempaa, joka pystyisi olemaan mukana.

Harjun mielestä pitäisi mieluummin puuttua siihen, että nuori käyttäisi ajokorttia vain niihin ajoihin, joita varten se on poikkeusluvalla annettu.

– Eniten onnettomuuksia tapahtuu yöaikaan ja viikonloppuisin. Eli yrittäisin hillitä huviajelua, vaikka sitten yöaikaan ajamista, jolloin riskit kasvavat.

Harju toivoisi tiukennusta myös ikäpoikkeusluvan saaneen rangaistuskäytäntöön. Tällä hetkellä 17-vuotias kuljettaja voi ylinopeudesta kiinni jäätyään saada ajokiellon päätyttyä ajolupansa takaisin.

– Mielestäni poikkeuslupaa ei pitäisi enää saada takaisin, vaan ajolupa pitäisi saada uudelleen vasta 18-vuotiaana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemässä selvityksessä nousi esiin huolenaiheita nuorten kuljettajien liikenneturvallisuudesta. Selvitys on osa vuoden 2018 ajokorttilain seurantatutkimusta, ja sen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt nyt ajokorttilain muutoshankkeen.

Selvityksen mukaan muun muassa 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020. Lisäksi nuorille määrättyjen ajokieltojen määrä on viime vuosina kasvanut, vaikka ajokortin hankkivien nuorten määrä on vähentynyt.

Ministeriö aikoo arvioida, millaisia lainsäädäntömuutoksia nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan. Tavoitteena on säilyttää nuorten mahdollisuus liikkua, mutta edistää turvallisuutta ja ehkäistä riskikäyttäytymistä. Lisäksi tarkoituksena on joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaisten toimintaa.

Lainmuutokset pyritään saamaan voimaan ensi vuoden aikana.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
3 kuukautta sitten

Miksi tehdään tällaisia päätöksiä, kuten lähes kaikki autoiluun liittyvät viime vuosina? Onko niin, että näissä autoiluun liittyvissä päätöksissä asiantuntijoina on henkilöitä, jotka ovat auton kuvan nähneet, mutta edes ajokorttia heillä ei ole?

Vimeisten vuosien päätökset tuntuvat menneen täysin pieleen.