Salolla on vaikeuksia löytää kesäsijaisia sote-puolelle

0

Sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden rekrytointi aiheuttaa yhä suurempia ongelmia Salossa.

Lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden löytäminen on kaupungille jo tuttu ongelma. Tänä vuonna haasteeksi on noussut esimerkiksi kesäsijaisten saaminen terveys-, vanhus- ja sosiaalipalveluihin. Kaupunki on joutunut järjestämään uusia hakukierroksia saadakseen tarpeeksi hakijoita.

– Myönteinen näkökulma asiaan on, että tulevana kesänä meille on helppoa päästä töihin, jos on lähihoitaja tai sairaanhoitaja ja on kiinnostunut terveys- tai vanhuspalveluista, Salon henkilöstöjohtaja Christina Söderlund vahvistaa.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta sanoo sote-alan työntekijäpulan olevan valtakunnallinen ongelma.

– Tilanne on aika huolestuttava koko Suomessa. Meillä ei mene täällä sen huonommin kuin muuallakaan, ja valtakunnallinen ongelma on tullut Saloon vähän jälkijunassa.

Salo on pärjännyt tähän asti hyvin esimerkiksi siksi, että täällä koulutetaan hoitohenkilökuntaa. Kaupunki toimii myös lääketieteen kandidaattien ja erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkana.

Oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ja sen ansiosta opiskelijoilla on valmiina polku työelämään Salossa.

Anneli Pahtan mielestä Salon työnantajamainekin on hyvä. Sen eteen tehdään myös jatkuvasti töitä.

– Salo kehittää jatkuvasti työelämän laatua, ja työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet oman työnsä kehittämiseksi, Christina Söderlund sanoo.

Anneli Pahta on huomannut, että työelämä on jatkuvassa murroksessa muuallakin kuin sosiaali- ja terveystoimessa.

Nykypäivän nuoret suhtautuvat elämään ja työntekoon eri tavalla kuin samanikäiset 20–30 vuotta sitten.

Nykynuorille työ ei ole välttämättä enää elämässä ykkönen. Harrastukset, elämykset ja oma aika voivat olla tärkeämpiä kuin raha. Töitä voidaan haluta tehdä kausiluontoisesti, jotta aikaa jää muuhunkin.

– Nuoret polvet tulevat vaikuttamaan paljon siihen, miten työelämä kehittyy. Työnantajien on pakko mukautua nykypäivän arvojen ja intressien kehikkoon, Pahta uskoo.

Kaupungin rekrytointiongelmista puhuttiin Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa keskiviikkona, mutta varsinaisia päätöksiä asiassa ei tehty.

– On hyvä varmistaa, että Salon päätöksentekijöillä ja virkamiehillä on yhteinen tilannekuva ja olemme kaikki samalla karttalehdellä. Meidän on mietittävä, mitä voimme tehdä tilanteelle soten sisäisesti, ja mitä mihin toimenpiteisiin tarvitsemme myös päätöksentekijät mukaan, Anneli Pahta perustelee.

Mitä Salo voi työntekijöiden löytämiseksi tehdä? Oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan tiiviisti, ja työelämän laadun kehittäminen jatkuu.

– Yksi ryhmä, jota emme välttämättä ole tavoittaneet riittävästi ovat Salossa asuvat alan ammattilaiset, jotka käyvät muualla töissä. Heille haluaisin lähettää viestin: Salossa on töitä, ja kaupunki on hyvä työnantaja, Christina Söderlund sanoo.