Kolmen miljoonan euron ylijäämä – valtion koronatuki avitti myös Someron kuntatalouden tukevasti plussalle

0
– Olen erittäin huolissani siitä, millaisia jälkiä korona-aika jättää ympärilleen ja mitä se vaikuttaa kuntien talouteen, Sami Suikkanen huomauttaa. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupungin viime vuoden tulos näyttää lähes kolmen miljoonan euron ylijäämää. Myös tilinpäätöksen vuosikate on erinomainen, sillä tulot olivat yli kuusi miljoonaa euroa suuremmat kuin toimintamenot. Talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin miljoona euroa.

– Viime vuoden tulokseen pitää olla erittäin tyytyväinen, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa.

Samaan aikaan Suikkanen miettii kuitenkin jo tulevaa:

– Olen erittäin huolissani siitä, millaisia jälkiä tämä korona-aika jättää ympärilleen ja mitä se vaikuttaa kuntien talouteen.

Selvästi ennustettua parempaa tulosta selittää ennen kaikkea kaupungin tulojen kasvu. Kaupungin kassaan kilahti viime vuonna valtinosuuksia 3,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

– Lisäyksestä noin 2,5 miljoonaa euroa oli koronan takia maksettuja ylimääräisiä tukia. Loppuosa selittyy normaalilla kasvulla, joka ei liittynyt koronaan, Suikkanen kertoo.

Kaikkiaan kaupunki sai viime vuonna valtionosuuksia 29,3 miljoonaa euroa.

Myös verotulot kehittyivät viime vuonna suotuisasti. Verotuloja kertyi 28,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

–Verotulojen hyvä kehitys kertoo siitä, että somerolaiset yritykset ja tulonsaajat ovat selvinneet korona-ajasta toistaiseksi kohtuullisen hyvin, Suikkanen sanoo.

Verotuloja lisäsi myös valtion päätös nostaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta, mutta tämän muutokset vaikutukset jäivät Somerolla kohtuullisen pieneksi.

Korona myös karsi kaupungin menoja, sillä esimerkiksi koulukuljetukset olivat pitkään tauolla. Erikoissairaanhoidon menot laskivat edellisvuodesta noin 400 000 eurolla. Toisaalta korona aiheutti välittömästi lähes puoli miljoonaa euroa lisämenoja.

Yhteensä kaupungin toimintamenot laskivat vuodesta 2019 runsaalla 260 000 eurolla. Koronan tuomat rajoitukset näkyivät toimintatuottojen laskuna. Tuottoja tuli kassaan lähes 300 000 euroa edellisvuotta vähemmän.

Suikkanen näkee viime vuoden talouskehityksessä paljon myönteisiä piirteitä.

– Vuosi olisi ollut ennustettua parempi myös ilman koronatukia, vaikka monessa mielessä vertaaminen on todella vaikeaa. Sillä tavalla näyttää kuitenkin hyvältä, että myös tämän vuoden alkupuoli on sujunut ennakoitua paremmin.

Viime vuoden tuloksen jälkeen kaupungin taseessa on edellisvuosien ylijäämää 30,5 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin koskaan ennen, sillä viime vuoden ylijäämä ylittää vuosien 2018 ja 2019 tappiot.

Suikkanen korostaa, että viime vuoden hyvästä tilinpäätöksestä ja alkuvuoden suotuisasta talouskehityksestä huolimatta kaupungin on tarkasteltava kriittisesti palveluitaan.

– Kaupungin nykyiseen väkimäärään nähden meillä on raskas palvelurakenne. Välttämättä palveluita ei tarvitse heikentää, mutta rakenteisiin tarvitaan muutoksia.

Tämä tarkoittaa Suikkasen mukaan myös kouluja ja päiväkoteja koskevan keskustelun jatkamista.

– Emme voi jatkaa samalla rakenteella, jos palvelujen käyttäjiä eli koululaisia ja päivähoitoa tarvitsevia lapsia on huomattavasti vähemmän. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse esimerkiksi koulujen lakkautuksia, vaan joustoja voi löytää muutakin kautta, Suikkanen sanoo.

Lue myös:

Koronatuet nostivat Salon tilinpäätöksen 15 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi