Someron kaupunki raportoi vain tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta – Suikkasen mukaan talouslukujen julkistamista voidaan pohtia

0
Puhtaasta vedestä ja jätevesistä huolehtiva Someron Vesihuolto on yksi Someron kaupungin kymmenestä tytäryhtiöstä.

Somerolla kaupungin tytäryhtiöiden talouslukuja koskevien raportointikäytäntöjen muutos ei ole ollut esillä.
– Meillä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta, ei niinkään talouden, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.
Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta tiedotetaan hallitukselle ja valtuustolle tilinpäätösten ja talouden puolivuotisraporttien yhteydessä.
Suikkanen kertoo, että tytäryhtiöiden talouslukujen julkistamisesta ei ole toistaiseksi keskusteltu.
– Tämä on kuitenkin asia, jota voidaan käydä läpi ja miettiä, olisiko lukujen julkistaminen tarpeen.

Suikkanen huomauttaa, että avoimuus on itsessään hyvä asia.
– Markkinoilla toimivien yritysten kohdalla pitää kuitenkin pohtia sitä, heikentääkö taloustietojen julkistaminen niiden kilpailuasemaa. Someron kaupungin tytäryhtiöistä tämä huoli koskee lähinnä Lamminniemen hyvinvointikeskusta, joka tuottaa palveluita muillekin kuin kaupungille.
Someron kaupungilla on kymmenen tytäryhtiötä, joista yli puolet on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Someron Lämpö huolehtii kaukolämmön tuottamisesta ja verkostosta, Someron Vesihuolto puhtaasta vedestä ja jätevesistä ja Someron Talkkari kiinteistöjen huollosta. Ylivoimaisesti suurin tytäryhtiöistä on Lamminniemen hyvinvointikeskus, jossa on noin 90 työntekijää.