Someron urheilukentän katsomoa ei suojella – ely-keskus hylkäsi suojeluhakemuksen yli vuoden käsittelyn jälkeen

0
Ely-keskus huomauttaa, että Someron urheilukentän alueen asemakaava on vuodelta 2011. Kaavan yhteydessä katsomoa ei ole esitetty suojeltavaksi. Museovirasto ei omassa lausunnossaan nähnyt rakennuksella valtakunnallista arvoa. Katsomon takana lukion väliaikaistiloiksi tehty Solu, johon on kaavailtu urheilukentän puku- ja pesutiloja. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Someron urheilukentän katsomoa ei suojella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hylännyt katsomosta tehdyn suojeluhakemuksen.
Vuonna 1963 rakennetun katsomon suojelua haki viime keväänä perustettu Someron rakennusperinne -yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Virta kertoo olevansa todella pettynyt elyn päätökseen.
– Pohdimme vakavasti valituksen tekemistä Turun hallinto-oikeuteen. Katsomo pitää ehdottomasti säilyttää, sillä nämä katetut puurunkoiset katsomot alkavat olla aika harvinaisia, Virta huomauttaa.

Someron kaupunginvaltuusto päätti urheilukentän peruskorjauksesta ensimmäisen kerran joulukuussa 2019. Peruskorjauksen piti käynnistyä vuosi sitten, mutta katsomosta tehty suojeluhakemus esti töiden käynnistämisen. Valtuusto teki uuden päätöksen kentän peruskorjauksesta viime joulukuussa.
Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa kaupungin odottavan nyt elyn päätöksen tulemista lainvoimaiseksi.
– Jos elyn päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen, siirtyy peruskorjauksen aloitus edelleen, Mäkinen sanoo.

Ely-keskus huomauttaa päätöksessään, että asemakaava-alueella sijaitsevan katsomon suojeluun ei ole rakennusperintölain mukaisia edellytyksiä.
Ely korostaa, että rakennusten suojelu on toteutettava asemakaava-alueella ensisijaisesti kaavoituksella. Someron urheilukentän alueen asemakaava on laadittu vuonna 2011. Kaavan yhteydessä katsomoa ei suojeltu eikä sitä myöskään esitetty maakuntamuseon taholta suojeltavaksi.
Ely toteaa, että kaava-alueella sijaitseva kohde voidaan suojella muun muassa silloin, kun rakennuksella tai rakennelmalla on valtakunnallista merkitystä. Museoviraston lausunnon mukaan Someron katsomolla ei ole valtakunnallista merkitystä eikä sen sisätiloilla ole suojelun tarvetta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymien suunnitelmien mukaan urheilukentän nykyinen puurakenteinen katsomo korvataan kevytrakenteisella katsomolla.
Jalkapallokenttä, juoksuradat sekä hyppy- ja heittopaikat kunnostetaan. Samalla kentälle tulee kahdeksan juoksurataa nykyisen kuuden sijasta ja nurmikenttä pitenee nykyisestä.
Kentän puku-, pesu- ja huoltotilat on määrä sijoittaa entisiin lukion väliaikaistiloihin urheilukentän tuntumaan.
Yli 1,6 miljoonaa euroa maksavan peruskorjauksen edellytyksenä on valtionosuuden saaminen.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments