Uutta päällystettä Kiskontielle, Isohiidentielle ja Oinasjärventielle

0
Asvaltointityöt pääsevät käyntiin huhti-toukokuun taitteessa. Arkistokuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Teiden päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan teiden päällystämiseen on käytettävissä huomattavasti vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Yhteensä budjetti on noin 16 miljoonaa euroa.

Salossa ja sen lähikunnissa päällystetään runsaat 40 kilometriä tietä. Salossa pisin pätkä uutta asvalttia, 9,4 kilometriä, tulee Isohiidentielle, joka asvaltoidaan Perttelistä aina Lautelaan asti.

Toiseksi pisin urakka on Oinasjärventien päällystys, 7,2 kilometriä, ja kolmanneksi pisin Kiskontien päällystys Muurlan risteyksestä Kiskoon, 6,5 kilometriä.

Lisäksi Salossa päällystetään 3,9 kilometriä Aimontapontietä Perniön asemalta Tuohittuun, 1,7 kilometriä Sauruntietä Perniöntieltä Teijolle päin, 1,7 kilometriä Merikulmantietä Kirjakkalasta Teijolle ja 2,9 kilometriä Suomusjärventietä Kitulasta Oinasjärventielle.

Myös Perniön kiertoliittymä ja siitä Perniön kirkonkylään lähtevä Haarlantie sekä Somerontien reunaa moottoritielle kulkeva kevyen liikenteen väylä saavat uuden päällysteen.

Somerolla asvaltoidaan Salkolantien alkupää 1,8 kilometrin matkalta, ja Marttilassa Härkätie Salontieltä lähtien 1,3 kilometrin matkalta.

Paimiossa puolestaan päällystetään moottoritietä Pitkäportaan ja Paimion välillä, 3,8 kilometriä, ja Sauvossa Karunantietä Sauvon keskustasta Tapilaan, 1,0 kilometriä.

Kaiken kaikkiaan tänä kesänä päällystetään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa noin 300 kilometriä tietä. Määrä on selvästi pienempi kuin viime vuonna.

Viime vuonna päällystysmäärä oli poikkeuksellisen suuri johtuen saaduista lisärahoituksista ja bitumin alhaisesta hinnasta. Tänä vuonna bitumin hinta on korkeampi ja päällystysrahoitus on samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Päällystyskohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään hieman keskimääräistä enemmän, yhteensä noin 30 kilometriä.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments