Verkkoon karkaavat palvelut huolettavat Eläkeliittoa

1
Omakanta-verkkopalvelussa voi tarkastella omia terveystietojaan. Kuva: TS arkisto

Palveluiden digitalisaatio uhkaa ikääntyvien mahdollisuutta käyttää niitä.

Tätä mieltä on Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri, joka on julkaissut aiheesta kannanoton.

– Kaikilla, varsinkaan iäkkäämmillä asiakkailla, ei ole tietokonetta eikä taitoa hoitaa asioitaan verkossa, kannanotossa todetaan.

Eläkeliitto kiinnittää huomioita esimerkiksi Kelan, Verohallinnon ja pankkien palveluihin. Myös kunnat ovat siirtäneet asiointia yhä enemmän verkkoon, samoin Tyks.

– Moni iäkkäämpi ja todennäköisesti nuorempikin haluisi asioida edelleen kasvokkain henkilökunnan kanssa. Lisäksi ongelmana on, että valtion virastojen palvelut ovat keskittyneet vain suurimpiin kaupunkeihin ja taajamiin.

Eläkeliitto muistuttaa, että ikäystävällisellä kunnalla on vastuu iäkkäiden asukkaittensa hyvinvoinnista.

– Monien edellä mainittujen palvelujen tuominen takaisin pienille paikkakunnille, vaikka vain muutamana päivänä viikossa, olisi ikäystävällinen teko. Kuntien tehtävänä on edistää asukkaittensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kuntien tulisi mahdollistaa palveluidensa käytön sekä kasvokkain että puhelimella, sillä kaikilla ei ole digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuutta.

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri haastaa maakunnan kuntia huolehtimaan siitä, että kunnissa palvelut ovat lähellä ikäihmisiä ja helposti saavutettavissa.

– Jotta ikääntyneiden ääni tulisi kuuluville, kehotamme kuntia selvittämään mitä kunnan ikäihmiset toivovat ja tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ihmettelevä mamma
2 vuotta sitten

Meitä on monia ikääntyneitä, joita kauhistuttaa tämä Suomessa vallitseva suuntaus, että kaikki asioimiset olisi hoidettava netissä. Nyt vielä kaikissa palveluissa vaaditaan kirjautumista pankkitunnuksien kanssa ja salasanaa. Menee jo liian vaativaksi, luovutan.

Mobiilisovelluksilla en edes halua aloittaa asioimisiani. Älypuhelimissa ohjelmoinnit ja päivitykset toimivat vain muutamien vuosien aikana. Ei ole varaa uusia satoja euroja maksavia laitteita ostaa tuon tuosta. Ikääntyneet ja muut pienituloiset alistetaan tässä digimaailmassa.