Ehdota nimeä Salon kulttuurikasvatussuunnitelmalle

2
Taidemuseo Veturitalli. Kuva: SSS/Marko Mattila.

Ensi syksystä lähtien Salo aloittaa kokeilun kulttuurikasvatussuunnitelmasta, joka kattaa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen koko kaupungin laajuisesti. Kulttuurikasvatussuunnitelmalle etsitään nyt sopivaa nimeä, ja sellaista voi ehdottaa keskiviikkoon 2. kesäkuuta asti, kertoo Salon kaupunki tiedotteessa.

Nimiehdotukset tehdään anonyymisti, mutta ehdottaja voi halutessaan jättää yhteystietonsa. Voittaneen nimiehdotuksen jättänyt palkitaan kulttuuriaiheisella palkinnolla, joka määrittyy ehdottajan ikäryhmän mukaan. Erityisesti työryhmässä toivotaan lasten ja nuorten näkemyksiä nimestä.

Kulttuurikasvatussuunnitelmia on käytössä yli 110:ssä Suomen kunnassa ja kaupungissa. Monissa kunnissa suunnitelman nimi kumpuaa vaikkapa seudun historiasta tai on jotain muuta leikkisää ja innostavaa. Kulttuurikasvatussuunnitelman ja nimikilpailun lisätiedot löytyvät sivulta salo.fi/lastenkulttuuri.

Suunnitelmaa pilotoidaan lukuvuonna 2021–2022. Salossa luvassa on esimerkiksi kaikille esikouluikäisille suunnattu musiikkikasvatuskokonaisuus, Veturitallivierailut kaikille Salon 5.-luokkalaisille, sekä 7.-luokkalaisille suunnatut kulttuuriharrastusmahdollisuuksia esittelevät teemapäivät. Pilotointivaiheen suunnitelma pohjaa vahvasti jo vakiintuneeseen kirjastojen ja koulujen sekä päiväkotien yhteistyöohjelmaan, mutta tässä vaiheessa kokeillaan myös koko kaupungin laajuisesti muitakin kulttuurikasvatussisältöjä ja toteuttamistapoja, tiedotteessa kerrotaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on tuoda kulttuurikasvatussisällöt tasapuolisesti ja säännönmukaisesti kaikkien päiväkoti-ikäisten ja koululaisten ulottuville. Salon kaupungin vapaa-aikapalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut ovat valmistelleet suunnitelmaa keväästä 2020 lähtien.

Pilotointivaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkoitus laajentaa niin, että kaikille ikä- ja luokka-asteille varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa tarjottaisiin kaksi kulttuurikasvatussisältöä lukuvuoden aikana. Tätä kutsutaan suunnitelmassa perustasoksi. Lisäksi suunnitelmaan tulee syventävän tason sisältöjä, mitkä koulut ja päiväkodit voivat valita valinnaisina lisäohjelmina. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa on työstetty päätyöryhmässä sekä taidealakohtaisissa pientyöryhmissä. Päätyöryhmään kuuluu päiväkotien ja koulujen sekä kulttuuripalveluja tuottavien tahojen edustajia. Kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä koordinoi yleiset kulttuuripalvelut.

Nimeä suunnitelmalle voi ehdottaa oheisella lomakkeella: https://forms.office.com/r/yxycqSZdvS

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tilattu
4 kuukautta sitten

KuKaSuMa

Pepe
4 kuukautta sitten

Eikö kaupungin työntekijöistä tai viranhaltijoista enää löydy nimen keksijää?