Salolaisten enemmistö ei usko Tunnin junan hyödyttävän kaupunkia

62
Varsinais-Suomen liitto haluaa Tunnin junan seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Kuva: SSS-arkisto

Yli puolet salolaisista ajattelee, että Tunnin juna ei lisää Salon elinvoimaisuutta. Salon Seudun Sanomat selvitti kaupunkilaisten kantoja kyselytutkimuksella.

Asiaa kysyttiin 700 salolaiselta. Heistä 55 prosenttia vastasi, että ei koe Tunnin junan lisäävän elinvoimaisuutta. Elinvoimaisuuden lisääntymiseen uskoo 35 prosenttia vastaajista. Kymmenen prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Vähiten tunnin junan tehoon uskovat 65 vuotta täyttäneet. Työikäiset arvioivat nopeamman junayhteyden vaikutuksia heitä myönteisemmin, mutta missään ikäluokassa sen takana ei ole enemmistöä.

Kun vastaukset ryhmitellään ammattiryhmittäin, eroja löytyy paremmin. Ylemmistä toimihenkilöistä 58 prosenttia on sitä mieltä, että elinvoimaisuus lisääntyisi. Päinvastaista mieltä olevia löytyy eniten työväestöstä (64 prosenttia), eläkeläisistä (57 prosenttia) ja alemmista toimihenkilöistä (54 prosenttia).

Kyselytutkimuksessa vastaukset jaoteltiin myös talouden tulojen mukaan. Mitä suuremmat tulot ovat, sitä enemmän Tunnin junan ajatellaan lisäävän Salon elinvoimaisuutta.

Eroja vastauksissa löytyy myös puoluekantoja vertaillessa.

Epäilevimpiä ovat perussuomalaiset. Puolueen kannattajista 67 prosenttia on sitä mieltä, että elinvoima ei lisäänny. Kokoomuksen äänestäjistä 48 prosenttia uskoo junan myönteiseen vaikutukseen, 42 prosenttia ei usko. Vihreiden kannattajissa vastaavat luvut ovat 43 ja 40.

Tunnin juna on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista. Kaupunki on osakkaana Turun Tunnin Juna Oy:ssä, joka laatii ja rahoittaa Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmat uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.

Suunnittelu valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Nopeimmillaan liikenne uudella radalla voi hankeyhtiön mukaan alkaa vuoden 2030 alussa. Salon lisäksi osakkaina ovat Suomen valtio, Turku, Espoo, Helsinki, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Hankeyhtiö vastaa suunnittelusta radan rakentamisvalmiuteen asti. Salon osuus hankeyhtiössä on vajaat neljä miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta vuosi sitten.

Turun Tunnin juna sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön vuoteen 2032 ulottuvaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Rahoitukseen siinä ei oteta kantaa.

Tunnin juna -yhteyden rakentaminen maksaa nykyisen arvion mukaan kokonaisuudessaan 3,8 miljardia euroa. Rakentamiseen tarvitaan valtion lisäksi myös yksityistä rahoitusta.

Oikoradan linjaus hyväksyttiin Varsinais-Suomen maakuntakaavaan vuonna 2010.

SSS:n kysely: Lisääkö Tunnin juna elinvoimaa

  • Kysymys: ”Tunnin juna nopeuttaisi yhteyksiä Salosta pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.
  • Hankkeeseen sisältyy muun muassa Salon ja Espoon välinen oikorata. Lisäisikö Tunnin juna Salon elinvoimaisuutta?”
  • Kysymys esitettiin 700 salolaiselle.
  • Kyselyn toteutti Feelback Oy.
62 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Muurlalainen
1 vuosi sitten

Nyt olisi paikallaan kysäistä nykyisiltä pääkaupunkiseudulla pendelöijiltä, olisiko heillä hyötyä nopeasta junayhteyksistä, mikäli se pysähtyisi Salossa. Onneksi saimme aikoinaan moottoritieyhteyden, jonka hyötytasoa junayhteys ei koskaan saavuta.

Helsingin keskusta rautatieaseman nurkilla hiljenee työpaikoista kiihtyvään tahtiin. Salon keskusta harmaantuu, ja tänne muuttavat eivät pendelöi päivittäin pääkaupunkiseudulle. Postin liikenne Saloon liikkuu Liedon kautta ohi raideliikenteen.

Ei ole vaikea uskoa vanhakantaisen raideliikenteen tarpeellisuutta uhrattaviin kustannuksiin verrattuna. Korona opetti meille uusia toimintamalleja jopa liikkumisen suhteen. Enää ei kaivata ainakaan täpötäysiä junavaunuja.

Entistä tärkeämpi
1 vuosi sitten
Reply to  Muurlalainen

Junarata Helsinkiin on entistä tärkeämpi Salolle. Leppävaarasta on tullut iso työpaikkakeskittymä, ja Jokeri-pikaratikka Leppävaarasta etelään ja itään on koeajovaiheessa.

Pasilan työpaikkakeskittymä on Triplan myötä kasvanut rajusti. Paikallisjunayhteydet Pasilasta taas antavat monille jatkoyhteyden. Ja onhan siihen Helsingin rautatieaseman viereen valmistunut joku vuosi sitten massiivisia toimistotaloja.

Allan
1 vuosi sitten

Edes vihreiden enemmistö ei uskonut tunnin juna -hankkeen tuovan hyötyjä Salolle. ”Junarata Helsinkiin on entistä tärkeämpi Salolle. Leppävaarasta on tullut iso työpaikkakeskittymä, ja Jokeri-pikaratikka Leppävaarasta etelään ja itään on koeajovaiheessa.” Tässä nyt pitää erottaa se seikka, ettei nykyinen rata ole mihinkään lähdössä ja monet sen nopeimman junahankkeen vastustajista jopa kannattaa niitä parannuksia, jotka on tarkoitettu niille hitaammille junille, jotta junien kulun toimintavarmuutta saadaan parannettua. Minäkin jopa olen koko ajan kannattanut hitaampien junien toimintavarmuuteen tähtääviä parannuksia, jotka kuitenkin tulevat halvemmiksi. Tunninjunavouhottajille ei vain kelpaa se hitaampi halvempi vaihtoehto, vaan halutaan välttämättä se älyttömän kallis ja turha nopeampi ratahanke, jossa vain osa… Lue lisää »

Kaimaani
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Rantarataa ei saa toimintavarmaksi. Se on mahdotonta! Jo nyt sitä paikataan muistaakseni kuudella miljoonalla eurolla vuosittain. Radan geometria on pitkälti toistasataa vuotta sitten suunniteltu ja maasto sen alla elää koko ajan. Kaksoisraidetta ei yksinkertaisesti voida rakentaa. Nämä asiat on kerrottu moneen kertaan niin viraston kuin selvitysten tekijöiden toimesta.

Olli.
1 vuosi sitten
Reply to  Kaimaani

Vanha rata kelpaa, VR kun saisi junat pysymään edes aikataulussa! Työporukkani ajaa autoillaan vuoroviikoittain, ja aina ajoissa työpaikalla.

GT-Laisto
1 vuosi sitten
Reply to  Olli.

Kaksiraiteisena uusi ratayhteys tuo lukemattomia eri mahdollisuuksia edetä nopeimmalla mahdollisella tavalla Lohjan kautta pääkaupunkiseudulle. Matka taittuu myös sulavasti toisin päin. Nykyinen ja tsaarin aikoina hyväksi ajateltu ratalinjaus on auttamattoman vanhentunut. Tulevaisuudessa yksittäinen häiriö raiteilla ei tarkoita enää koko raideliikenteen välitöntä sulkemista. Jatkossa Salosta pääsee monin verroin useammalla tavalla ”maailmalle” ilman, että välttämättä tarvitsee enää omistaa omaa kustannussyöppöä, jota peltilehmäksikin kutsutaan. Ja se on sanomattakin selvää, että näiden lukuisien junien lomassa Helsingin ja Turun välillä pyyhältää myös se ”tunnin juna”, joka ei Salossa pysähdy.

Maakuntalainen
1 vuosi sitten
Reply to  GT-Laisto

”Lukemattomia eri mahdollisuuksia edetä” ja ”pääsee monin verroin useammalla tavalla maailmalle”. Tällainen liioittelu viimeistään kallistaa epäiljän hankkeelle kielteiselle kannalle.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Kaimaani

”Rantarataa ei saa toimintavarmaksi. Se on mahdotonta! ”

Mitään rataa ei saa toimintavarmaksi, niin kauan kuin Suomessa on talviolosuhteita.

Kyllä sitä uuttakin rataa joudutaan korjailemaan ja huoltamaan ihan joka vuosi.

Niin sitä on jouduttu tekemään kaikissa Suomen uusissa toteutuneissa ratahankkeissakin.

Ei pysähdy!
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Nopein juna ei pysähdy Salossa, se lähtee Turusta ja seuraava pysäkki on Pasila, joten salolaisille on ihan turha lobata ”tunnin junaa”.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Ei pysähdy!

Käsittääkseni en ole lobannut missään vaiheessa Tunnin junaa, vaan olen koko ajan vastustanut sitä. Voin myös kertoa, että se Tunnin junan nopein juna ei kulje talvella yhtään nopeammin kuin muutkaan junat.

Keski-Euroopan lumisilla alueilla on nopeiden junien maksiminopeus rajoitettu enintään 200 kilometriin tunnissa ihan vain turvallisuussyistä.

Keski-Euroopassa on talviaika lyhyempi kuin Suomessa, silti siellä on rajoitettu niitä 250-300 kilometrin tuntinopeuksia alhaisemmiksi.

Kaimaani
1 vuosi sitten

Samalla tavalla epäiltiin IoT Campusta aikoinaan. Kriittisten ääni kyllä kuului lehden sivuilla, ettei kaupungin pitäisi ”tässä taloustilanteessa” hassata veronmaksajien rahoja jne. Nyt sinne laajennetaan akkutehdasta, pari sataa työpaikkaa lisää ja koko hanke taisi nousta kannattavaksi viime vuonna.

Mielipiteet ovat aina yksilökohtaisia, joten tässä omani: Useammassa ratahankkeen esittelytilaisuudessa oltuani ja seurattuani asiaa mm. Väyläviraston verkkosivuilta, olen vakuuttunut, että Salon kannalta kyseessä on erittäin hyvä ja hyödyllinen hanke.

Kokenut pendelöijä
1 vuosi sitten
Reply to  Kaimaani

Tosiaan tuli kannattavaksi. Velat tosin lisääntyivät ehkä siksi, että kulut kirjattiin investointeihin tulevien vuosien tulosta rasittamaan. Toivotaan parasta, mutta raidehankkeessa on paljon enemmän nollia kustannusarviossa.

Eikö laskelmissa pidä huomioida myös hyöty maksettuihin panoksiin?

Pertti
1 vuosi sitten
Reply to  Kaimaani

Kumpikaan ei kannata. Ei IoT eikä Tunnin juna. Laskelmissa lukuja siirrellen saa näkyviin jonkinlaisen tasapainon. Todellisuudessa Microsoft olisi löytänyt siihen paremman ratkaisun kuin Salo.

Millaista kummallista matematiikkaa se on, että valtavia summia laitetaan rantarataan. Millä tavalla se voi tuoda voittoa ja hyötyä? Ei työmatkakulkemisella. Kaupungin kannattaa ennen maksaa jokaisen Helsingin seudulla kulkevien työmatkat, tulee paljon halvemmaksi.

Keijo K.
1 vuosi sitten
Reply to  Kaimaani

IoT Campuksen suhteen en vielä lähtisi niin hirveitä tuloksia tuulettelemaan, joten ei myöskään voi verrata tuohon Tunnin juna -hankkeen tulevaan tuottoisuuteen.

Jos tuotto lasketaan pitkällä aikavälillä, niin montakohan kymmentä sukupolvea on elettävä siihen päämäärään? Jos kaupunki alkaisi lottoamaan samalla summalla kuin Tunnin juna nielee, niin voisi olla paremmat mahdollisuudet laskennallisestikin saada jotain.

Kaimaani
1 vuosi sitten
Reply to  Keijo K.

Kaupunki pääomittaa hankkeen suunnitteluyhtiötä 5M eurolla. Rakentaminen on valtion tehtäviä. Salon kaupungin pyörittäminen maksaa karkeasti sen miljoonan päivässä, että ei tässä nyt mitään kovin monen sukupolven rahoja olla haaskaamassa. Meinaatko että Salon veronmaksajat sen moottoritien kustansivat?

Väärin kysytty
1 vuosi sitten

Olisi pitänyt kysyä myös, kuinka monelle on suorastaan haittaa Tunnin junasta, esimerkiksi veronmaksajana tai maanomistajana tai lukkarinmäkeläisenä, jne.

Veronmaksaja
1 vuosi sitten

Mikä salolaisten mielestä on sitten järkevin tapa kulkea työmatkat, kun yksityisautoilua vähennetään ruuhkamaksuilla ja muilla toimenpiteillä?

Toki työpaikkoja on muillakin suunnilla kuin Helsingissä ja Turussa.

Kaimaani
1 vuosi sitten
Reply to  Veronmaksaja

Ei enää kauan, näin anekdootin tehdäkseni. Puolet suomalaisista asuu Rauma-Imatra-linjan eteläpuolella, ja Uudellamaalla syntyy kolmasosa kaikista lapsista.

Maakunnissa ei ole 20 vuoden päästä kuin vanhainkodit ja sote-himmelit.

Kari Iso-Järvenpää
1 vuosi sitten

Ensiksikin jutusta tuli enemmänkin mieleen se, että tällätään tuohon menemään se juna, eikä tehdä mitään muuta ja sitten kysytään mitä mieltä olet. Tuolla toteutuksella siihen ei kukaan uskokaan tai edes tiedä, mitä suunnitelmia on olemassa. Salon tulee suunnitellusti rakentaa pitkällä aikajänteellä omaa infraa tukemaan junalla matkustamista ja jopa siihen soveltuvaa tavaraliikennettä. Asemapaikkavarauksia Hajalaan, Muurlaan ja Suomusjärvelle paikallisliikennettä varten pitää jatkokehittää. Salolle ei tämän jälkeen tule tarjolle mitään näin potentiaalista asiaa pitkään pitkään aikaan kuin nyt tämä uusi raideliikenne. Esimerkiksi vaikka meren hyödyntämisestä, sille ei ole olemassa mitään ajatuksia, eikä Kiikalaan tule kansainvälistä lentokenttää. Toiseksi, keskusteluissa on toistuvasti painotettu sen nimen… Lue lisää »

Suomusjärveläinen
1 vuosi sitten

Suomusjärven molemmat asemapaikkavaraukset ovat noin 3-5 kilometrin päässä asutuksesta. Todellakin haluan tietää, miten noita alueita jatkokehitetään.

Katse tulevaisuuteen
1 vuosi sitten

Asemavarausten läheisyyteen kannattaa kaavoittaa nyt uusia asuntoalueita ja houkutella asukkaita pääkaupunkiseudulta. Moottoritie ja uusi oikorata muodostavat sinne liikenteen solmukohdan, eräänlaisen ”Salon portin”.

Suomusjärveläinen
1 vuosi sitten

Kun uusi oikorata on kaukana moottoritiestä, niin millainen solmukohta siihen syntyy? Juuri siksi uutta ratalinjausta tarvitaan, kun tämä nyt esillä oleva on kaukana moottoritiestä.

Katse tulevaisuuteen
1 vuosi sitten

Suomusjärven kirkonkylän tienoilla on asemavaraus ja Lahnajärven kohdalla oikorata seuraa moottoritietä. Sinne voisi kaavoittaa uutta asutusta. Kitulan taajamassa asuu nykyisinkin vain muutama sata ihmistä eikä se mahdollista aseman rakentamista, joten parempi tehdä kaavoitus kokonaan uudelle pohjalle.

Allan
1 vuosi sitten

Taas pilviunelmahöttöä. Ei se tavaraliikenne kulje sillä tunnin junalla usko jo. Tavaraliikenne kulkee niillä hitaammilla junilla, se on jo ilmoitettu niissä hankearvioissa. Moni sen nopeimman tunnin junan vastustaja kyllä kannattaa niitä halvempia radan parannushankkeita, jotka tuovat toimintavarmuutta niiden hitaampien junien kulkuun. Se halvempi ja hitaampi juna kulkisi sen noin 200 kilometriä tunnissa. Tunnin juna hankkeessa on suunniteltu maksiminopeuksiksi noin 250-300 kilometriä tunnissa ja hintalappu nousee päätä huimaavaksi. Kun matka-aikoja verrattiin keskenään nopeuksilla 200 kilometriä tunnissa ja 250 kilometriä tunnissa, niin Salon ja Helsingin välillä matka-aika nopeutuu noin 3 minuuttia, koska asemille hidastamiset ja niistä kiihdytykset vievät aikaa. Hankelaskelmissa on todettu,… Lue lisää »

Kari Iso-Järvenpää
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

En usko, tuskin sinullekaan tuodaan yhtä pakettia kuorma-autolla. Tässä asiassa ei voi jämähtää nykytilanteeseen, kun ei ole tiedossa kuinka monipuoliseksi raideliikenne voi kehittyä.

Kyllä yrittäjiltä löytyy luovuutta, jos infralla luodaan logistiikalle mahdollisuuksia. Verrataan vaikka pakettiliikenteeseen, joka kulkee tälläkin hetkellä busseissa.

Mukana suunnitelmissa ei vielä ole edes junalla tehtävä kaupunkimatkailu, jossa on todella paljon hyödynnettäviä mahdollisuuksia koko Suomelle. Jne.

Allan
1 vuosi sitten

Tuskin se junakaan tuo yhtään pakettia kotipihallesi. Aina sen paketin joutuu lastaamaan johonkin autoon. Ensin lastataan autoon, joka vie paketin käsittelyyn junaan lastausta varten, sitten juna vie johonkin ja lasti puretaan odottamaan käsittelyä, josta se sitten lastataan taas vähintään yhteen autoon ennen asiakkaalle luovutusta. Mitä järkeä siinä on? Jo nyt moni yritys on luopunut Postin kuljettamista paketeista, kun tavaroita lastataan useaan otteeseen eri lajittelukeskusten ja autojen välillä ennen asiakkaalle luovutusta. Matkahuollon kautta lähetettynä tulee vähintään yksi lastauskerta vähemmän, ja hinta on usein halvempi. Tahallasi et huomioi lainkaan kumipyöräkuljetusten nopeaa kehitystä. Yhä useampi linja- auto kulkee biokaasulla. Nyt ollaan kehittämässä lyhyen… Lue lisää »

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Vaikka autonomisesti kulkevat autot lasteineen ajaisivat itse junavaunuun ja latautusivat matkalla ja perillä veisivät lastit kohteisiinsa, tuskin saataisiin väliä Turku-Helsinki rahdin osalta kannattavaksi nimenomaan 250-300 kilometriä tunnissa kulkevilla junilla.

Turku-Helsinki-rata ei ole poistumassa mihinkään, vaikka suurnopeusjunaa ei tulisikaan. Sen sijaan se voisi olla kannattavaa perusparannetulla hitaammalla 200 kilometriä tunnissa kulkevalla junalla, kun lisäkustannuksia ei tarvitse maksaa rahdissa.

Samoin etelelästä pohjoiseen kulkevaa rahtia voisi kuljettaa autonomisilla autoilla siten, että autot ajavat itse junavaunuun lasteineen, ja perillä ajavat määränpäihinsä, jos rahtikustannukset saadaan pysymään kurissa.

Osa rahdista väistämättä siirtyy dronetyyppiseen kuljetukseen todennäköisimmin.

Kari Iso-Järvenpää
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Tuo on sinun tulkintasi, silti pakettien määrä kasvaa, niin miksi ei juna voisi olla yksi lenkki logistiikkaketjussa.

”Tahallasi et huomioi…”, on provosoiva ja paikkansapitämätön väite, mutta hyvä, että sinulla on usko kumipyöriin, koska niitäkin tarvitaan, raiteita ei tule joka paikkaan jne.

Allan
1 vuosi sitten

Niin, miksei se juna ole sitä jo nyt? Vahva lenkki logistiikkaketjussa. Selitäpä se. Osaat varmaan kertoa, miksi suuret logistiikkayhtiöt eivät rahtaa paketteja edes pitkän matkan Pohjois-Etelä-Suomen suunnalla vaan suurin osa kulkee rekoilla. Sen paketin kulun nopeudessa ei ole sillä merkitystä onko se paketti 5 minuuttia vai tunnin verran nykyistä lyhyemmän ajan junassa. Silläkään ei ole merkitystä sen paketin kululle kulkeeko se juna 160 km/ h vaiko 300 km/ h kun se muu kokonaisuus sen junan ympärillä ei toimi. Vuonna 1986 VR otti sellaisen käytännön junarahdeissa, ettei se juurikaan korvannut junamatkalla syntyneitä rahdin vaurioita vaan vika oli aina lähettäjässä tai vastaanottajassa.… Lue lisää »

Mirkku
1 vuosi sitten

Tunnin juna on kallis turhake, jonka kustannukset ovat liian suuria hyötyyn nähden. Suurin osa junamatkustajista on ns. tietotyöläisiä, jotka tekevät koronan jälkeenkin etätyötä, eivätkä enää pendelöi päivittäin pääkaupunkiseudulle.

Propaganda vaikuttaa
1 vuosi sitten

Tässä on esimerkki siitä, miten yhden eturyhmän (lukkarinmäkeläiset) äänekäs ja jatkuva propaganda on vaikuttanut mielipiteisiin.

Jos kysyttäisin niin päin, että haittaisiko kaupunkia se, että palattaisiin 80-luvulle ja yli 3 tunnin aikaan Salo-Helsinki niin mikä olisi vastaus?

Ei kaikki käytä junaa
1 vuosi sitten

Olen viimeksi ollut junassa 90-luvulla. Siinä välissä olen käynyt Hesassa ja Turussa linja-autolla tai henkilöautolla. Ei kaikki tarvitse junaa, kun työt on täällä ja nykypäivänä etätyöt jäävät pysyväksi, joten nykyiset laskelmat uuden junaradan käyttäjistä on vähintäänkin virheellinen. Ja miksi minä joka ei junaa käytä, maksaisi sen suunnittelusta tai rakentamisesta? Junalla ei pääse kumminkaan perille saakka, tarvitaan joko henkilöautoa tai linja-autoa.

Veronmaksaja
1 vuosi sitten

Kannattaisi käydä katsomassa vaikka Japanissa, Koreassa ja muissa junamaissa, niin tajuat, mikä on raideliikenteen merkitys työmatkaliikenteessä (ja vapaa-ajan liikenteessä).

Oman auton käyttöhän vähenee ympäristösyistä ja kustannusten nousun takia ja sillä, että kaupunkien keskustaan meno tehdään hankalaksi ja kalliiksi. Sinunkin on pakko siirtyä junaan jossakin vaiheessa.

Etätyö lisääntyy, mutta ei siitä ikinä tule sataprosenttista, koska uuden luonti ja innovointi edellyttävät ihmisten samanaikaista paikallaoloa, joka mahdollistaa satunnaisen kohtaamisen ja ideoinnin. Rutiinit voi tehdä totta kai missä vain.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Veronmaksaja

”Sinunkin on pakko siirtyä junaan jossakin vaiheessa.” Höpö höpö.

Helsingin vihreät ovat vannoneet, ettei yksityisautoilua ole tarkoitus lopettaa Helsingistä. Vain fossiliseen polttoaineisiin perustuva autoilu halutaan lopettaa.

Väitätkö, että vihreät valehtelevat tässäkin?

Jysky
1 vuosi sitten

Kaikki ei käytä autojakaan. Miksi minun pitää maksaa autoteistä jonnekin kuuseen? Tai vanhustenhuollosta? Tai kouluista? Kunnan venelaitureista? Matonpesupaikoista?

Helsingin paikallisliikenne toimii erinomaisesti. Helppo HSL-sovelluksesta katsoa minkä kyytiin hypätä ja mistä ja maksaakin samalla. Junassa pystyy aloittelemaan työpäivää, auton ratissa ei.

Paljon junalla Helsinkiin kulkeneena työn ja vapaa-ajan vuoksi en voi kuin suositella junan käyttöä. Saisi kyllä olla hitusen halvempaa.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Jysky

”Saisi kyllä olla hitusen halvempaa”

Minusta sitä junamatkasi nykyistä hintaa tuetaan riittävästi verovaroin.

Autoilijoiden verotus tuottaa joka vuosi valtiolle ja kunnille ”voittoa” jota ei käytetä siihen teiden ylläpitoon ja rakentamiseen.

Jos kaikki käytettäisiin tiestöön, niin et maksaisi tien rakentamisista jonnekin ”Kuuseen”.

Siellä ”kuusessa” monet tiet rakennetaan ja ylläpidetään yksityisin varoin eikä niihin saa verovaroin tukea.

Myös se HSL:n kaikki liikenne on verovaroin tuettua, jotta saat sen erinomaisen toimivuuden ja ne puhelin sovelluksesi.

Nuo muut perustelusi ovat kelvottomia

Maakuntalainen
1 vuosi sitten

Kiitos Salon Seudun Sanomille tämän kyselyn toteutuksesta! Nyt ei tarvitse enää vääntää kättä enemmistön mielipiteestä. Toki olisi ollut hyvä, että tämä kysely olisi toteutettu jo aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei koskaan. Enemmistön mielestä ei vain ole reilua joutua tukemaan kokoomuslaisten, ylempien toimihenkilöiden pendelöintiä suhteettomilla summilla. Kaikkien uhrausten ja rahallisten satsausten ”palkaksi” Väylävirasto ennusti 2016 Salosta pääkaupunkiseudulle pendelöijien määrän kasvavan 170 hengellä mahdollisella uudella radalla. Osa tuosta kasvusta on vielä ns. kulkutapasiirtymää eli vaihtoa pyöriltä kiskoille. Ja ne rataan liittyvät muut toiveet, esim. tavaraliikenne ja elinkeinoelämän kukoistus, tuskin toteutuvat. Paljoa ei ainakaan luvata Väyläviraston julkaisemissa raporteissa. Puheet kansainvälien yhteyksien kohenemisesta… Lue lisää »

Maakuntalainen
1 vuosi sitten

Miksi ihmeessä tuollaista pitäisi edes kysyä? ”Joka ikinen kansanliike, jonka takana oli ollut vähintään 3,5 % väestöstä oli onnistunut muutoksen aikaansaamisessa”, todettiin eräässä tutkimuksessa. Salossa tuohon muutokseen tarvittaisiin siis 1806 henkilöä. Ei onnistu pelkiltä lukkarinmäkiläisiltä, mutta kuten tämä kysely todisti, hankkeen hyötyihin ei usko moni muukaan salolainen. Joten, ”Get over it!”.

Pendelöivä
1 vuosi sitten

Nopeampi junayhteys pk-seudulle on koko maakunnan etu. Salo suuntautuu jatkossa yhä enemmän Helsingin suuntaan. Eivät ne Venäjän tsaaritkaan laskeneet aikanaan hyötykustannussuhteita ratoja rahoittaessaan, vaan ihan muita suhteita. Pietari-Helsinki-rataa ei sotilaallisista syistä uskallettu tehdä meren lähelle.

Eihän vanhainkodeillekaan lasketa mitään hyötykustannussuhteita.

Olli.
1 vuosi sitten
Reply to  Pendelöivä

Onkohan vanhainkoti ”vähän” eri juttu kuin tunninjuna??

Nykyaika
1 vuosi sitten
Reply to  Pendelöivä

Käsittämättömiä tsaarinaikaisia perusteluja.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Nykyaika

Itse et ole millään lailla perustellut, sitä miksi 3-5 minuuttia nopeampi matka-aika verrattuna hitaampaan junaan olisi Salolle parempi vaihtoehto.

Jopa enemmistö vihreistä käsittää, ettei siitä nopeammasta junasta ole hyötyä Salolle.

Se on aika paljon se.

Nykyaika
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Minä vastustan Tunnin junaa kustannussyöppönä turhakkeena.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Nykyaika

Hyvä kun selvensit.

Jan-Erik
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Salolaiset vihreät ovatkin oma lukunsa. Vähän niin kuin suurin osa muistakin salolaisista, Allan hyvä.

Veronmaksaja
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Ei se matka-aika ole se juttu, vaan aikataulupito. Nythän tuo rantarata on naurettava, kun pysähdytään jossain Perniön pellolla odottamaan vastaantulevaa liikennettä. Tai talvikelillä ohjainlaitevika seisottaa liikennettä niin, että pakko ottaa tuntia aikaisempi vuoro Helsinkiin, jos on ihan pakko olla työpaikalla palaverissa tai lentokentällä tiettynä aikana.

Nykyisellä ratainfralla aikataulupito ei vaan toimi.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Veronmaksaja

”Ei se matka-aika ole se juttu, vaan aikataulupito.” ”Tai talvikelillä ohjainlaitevika seisottaa liikennettä niin, että pakko ottaa tuntia aikaisempi vuoro Helsinkiin.”

Älä suolla unelmahöttöä. Ei se 250-300 kilometriä tunnissa kulkeva juna pidä niitä aikatauluja yhtään paremmin talvella kuin nytkään. Talvella niiden nopeiden junien huippunopeudet alennetaan. Eivät ne aikataulut pidä Keski-Euroopassakaan lumisilla alueilla, niin miten ne muka pitäisivät täällä Suomessa, jossa talviaika on pidempi?

Siinä halvemmassa remonttivaihtoehdossa, niitä kriittisiä ohjainlaitteita uusitaan. Tosin nyt Suomessa olevilla uudemmilla radoilla, ne ohjainlaitteet reistailevat edelleen talvella, joten uudet ohjainlaitteet eivät poista ongelmaa.

Yrittäkää edes perustella paremmin ja jättäkää satuilut pois.

Mölö
1 vuosi sitten
Reply to  Pendelöivä

Nopein juna ei pysähdy Salossa…

GT-Laisto
1 vuosi sitten
Reply to  Mölö

Mutta kuinka ollakaan, yhä useampi nopea juna pysähtyy.

Maakuntalainen
1 vuosi sitten
Reply to  GT-Laisto

Mistä kristallipallosta tuon näit? Vuonna 2024 raiteiden henkilöliikenne Suomessa avataan EU:n velvoittamana kilpailulle. Operaattori päättää pysähtyvistä junista. Nähtäväksi jää, miten koronan laukaiseman etätyön merkitys pendelöintiin on jatkossa. Sinun lupauksesi ei nyt riitä.

Turkulainen
1 vuosi sitten

Yli puolet salolaisista tuntuu kohtuullisen järkeviltä.

Kielipoliisi
1 vuosi sitten
Reply to  Turkulainen

Ja niistäkin suuri osa muualta muuttaneita.

Tarkkailija A
1 vuosi sitten

Oikorataa on perusteltu nopeana yhteytenä Turusta pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudulla sitä on perusteltu uusilla asemilla Lohjalla ja Nummelassa, josta olisi siten hyvät yhteydet Espooseen ja Helsinkiin. Turussa ainoa kasvava asutusalue olisi Kupittaa, koska kukaan ei usko, että junalle tultaisiin matkojen takaa omaa autoa tai busseja käyttäen. Kupittaan ja Lohjan välillä olisi siis yksi ainoa pysäkki, Salon keskusta, josta ani harva nousee junaan. Kuvitteleeko joku, että nopeat junat pysähtyisivät Salossa poimimaan sen muutaman matkustajan? Onko Salolla suunnitelma aseman alueen käytöstä, miten sinne mahtuisi parkkialue omalla autolla junalle tulijoille, jos heitä olisi jonoksi asti? Kelpaisiko matkustajille juna, jonka vuoroväli on useita tunteja ja viimeinen… Lue lisää »

Jysky
1 vuosi sitten
Reply to  Tarkkailija A

Eihän ne nopeimmat vuorot pysähdy nytkään Salossa. Tuplaraiteella saisi paikallisjunaliikennettä aikaiseksi.

Salo alkaa olla jälkiteollinen paikkakunta, eikä suuria uusia työnantajia noin vain synny. Todella moni kulkee nytkin pääkaupunkiseudulle töihin joka päivä.

Veronmaksaja
1 vuosi sitten
Reply to  Jysky

Ja useampi kulkisi oman auton sijasta junalla, jos junahomma toimisi.

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Jysky

Mikä nopea suora vuoro Turusta Helsinkiin ei pysähdy nykyään Salossa?

Mä vaan
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Expressbussi?

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Mä vaan

Varmaankin.

Kommentissaan Jytky kuitenkin mainitsi raiteet.

En ole nähnyt Expressbussin kulkevan junaraiteilla muutoin kuin ylittämällä raiteet, ja siihen ylitykseen ei tarvita suurnopeusrataa.

Mölö
1 vuosi sitten
Reply to  Mä vaan

Junassa on paljon helpompi tehdä töitä kuin bussissa

Allan
1 vuosi sitten
Reply to  Mölö

Nykyisellä nopeudella ja nykyistä reittiä kulkevassa junassa ehtii tehdä kauemmin töitä. Ei häritse pomot, eikä asiakkaat. Se nykyinen junahan ei ole häviämässä mihinkään, joten ne, jotka tykkäävät työskennellä junassa, voivat tehdä sitä jo nyt. Oleellistahan ei ole verrata bussia ja nopeaa junaa keskenään. Oikea vertailukohta olisi noin nykynopeudella tai enintään 200 kilometriä tunnissa kulkeva juna ja se 250-300 kilometriä tunnissa kulkeva suurnopeusjuna. Vielä ei ole tullut yhtään kunnollista perustelua sille, miksi sen junan pitää kulkea sen 250-300 kilometriä tunnissa, kun sitä huippunopeutta, ei ehdi käytännön syistä kulkemaan pitkiä matkoja kerrallaan, ja senkin vain osan vuotta Turun ja Helsingin välillä. Se… Lue lisää »

Allan
1 vuosi sitten

Tunnin junaa kannattavat kunnallisvaaliehdokkaat.

Perustelkaa miksi tarvitaan 250-300 kilometriä tunnissa kulkeva juna välille Turku-Helsinki kun noin 200 kilometriä tunnissa kulkeva juna tulee halvemmaksi.

Yksi ehdokas jo yritteli, mutta ei osannut perustella näkemystään vaikka kysyttiin.

Tämähän on yksi näytön paikka.

Kunnallisvaaliehdokkaan tulee aina osata kunnolla perustella näkemyksensä ja vielä paremmin jos perusteluja kysytään.

Go west
1 vuosi sitten

En äkkiä tiedä miksi menisin Helsinkiin kun Tukholma on vieressä.