Salon joutomaita metsitetään lähivuosina hehtaarikaupalla – Tukisumma saattaa kohota kuusinumeroiseksi

0
Metsäkeskuksen Varsinais-Suomen alueen rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Markku Sievänen sanoo, että kuvassa esiintyvän aukean tapaisia joutomaita on satoja hehtaareja Salon seudulla.

Joutoalueiden metsitystukien haku on käynnistynyt Salossa vilkkaasti. Maaliskuussa käynnistynyt haku on poikinut Varsinais-Suomesta toistaiseksi yhteensä 15 hakemusta, joista viisi, eli suurin osa on peräisin Salosta. Loput kymmenen hakemusta jakautuvat Loimaan (3), Mynämäen (2), Someron (1), Uudenkaupungin (1), Laitilan (1), Naantalin (1) ja Paraisten (1) välille.

Koko maakuntaan joutoalueiden metsitystukea haetaan toistaiseksi 33,1 hehtaarin alalle, josta Salon osuus on noin 15 hehtaaria. Euroissa mitattuna Saloon haetaan toistaiseksi runsaan 35 000 euron metsitystukipottia, kun koko maakunnan summa on runsaat 78 000 euroa.

– Vielä tässä vaiheessa on vaikea ennustaa kokonaisuutta, koska tuet ovat olleet haettavissa vasta pari kuukautta ja hakuaikaa on vuoden 2023 loppuun asti. Ehkä varovaisesti voisi kuitenkin arvioida, että tukihakemusten määrä on yllättänyt valtakunnallisesti. Varsinkin Pohjanmaalle on jo nyt haettu isoja tukirahoja, joka on saattanut yllättää päätöksentekijät, arvioi Metsäkeskuksen Varsinais-Suomen alueen rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Markku Sievänen.

Joutoalueiden metsitystuet liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen, jossa Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Yksi tapa vähentää päästöjä on lisätä hiilinieluja, eli metsäpinta-alaa.

Joutokäytössä olevien alueiden metsittämiseksi valmisteltiin viime vuonna uusi tukijärjestelmä, joka tuli voimaan tämän vuoden alusta. Siten metsitystuet ovat olleet haettavissa maaliskuun alusta alkaen, mutta varsinaisiin metsitystöihin päästäneen vain harvalla palstalla vielä tämän kesän aikana.

– Se on aiheuttanut ymmärrettävästi harmitusta monessa hakijassa, mutta tukien hakemisen aikataulu on nyt tämän vuoden osalta tällainen. Tukea on haettava kirjallisesti ennen metsitystoimenpiteen aloittamista. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun on saanut tukipäätöksen Metsäkeskukselta, sanoo tukipäätöksiä läpikäyvä hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Niskasen mukaan tukipäätöksiä on annettu toistaiseksi ”muutamia”.

Sievänen kannustaakin Varsinais-Suomen metsänomistajia tekemään hakemuksia, jos heidän omistamilla alueillaan sijaitsee hakukriteerit täyttäviä joutomaita. Esimerkiksi Metsäkeskuksen tekemän arvion mukaan sellaisia olisi jo pelkästään Salossa liki tuhat hehtaaria.

– Se on tosin omasta mielestäni vähän yliampuva arvio. Kyllä hakemuksia varmasti silti vielä tulee Salostakin reilusti ja lopulta tukieuroissa päästään varmasti ainakin kuusinumeroisiin summiin. Uskon, että määrärahoja metsitykseen tullaan myöntämään tarvetta vastaavasti lisää.

Sieväsen mukaan ideaali kohde metsitettäväksi joutomaaksi olisi peltoala, joka ei enää kasvinviljelyn näkökulmasta ole tuottava. Hyväksi metsäpohjaksi siitä voisi silti vielä olla.

– Toki se vaatii huolellista suunnittelua ja runsaasti työtä ensimmäisten vuosien aikana, jotta metsitys onnistuu, Sievänen korostaa.

Kaiken kaikkiaan tukea on haettu Suomessa toistaiseksi jo noin tuhanteen kohteeseen. Tarkastuskierrokselle ely-keskukseen hakemuksista on tallennettu liki 700, joista siis 15 on peräisin Varsinais-Suomesta.

Vertailuna esimerkiksi Pohjanmaalta hakemuksia on tallennettu jo nyt yhteensä 178.

– Pohjanmaalla on isoja turpeennostoalueita, jotka ovat uusimpien päästötavoitteiden myötä jäämässä joutomaiksi. Ymmärtääkseni sellaisiin kohteisiin on haettu paljon metsitystukia, sanoo Metsäkeskuksen Sievänen.

Mikä joutoalueiden metsitystuki?

Ala oltava vähintään puoli hehtaaria

  • Metsitystukea voi saada joutoalueelle, joka ei ole maatalousmaata eikä metsämaata.
  • Alueen on oltava yhtenäinen, vähintään puolen hehtaarin kokoinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä.
  • Metsitettävän alan tulee olla luonteisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.
  • Metsitystuki koostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta.
  • Kustannuskorvaus on 1 000–2 000 euroa hehtaarilta ja hoitopalkkio 900 euroa hehtaarilta. Hoitopalkkiosta puolet maksetaan kahden ja toinen osa kahdeksan vuoden kuluttua metsityksen toteutuksesta.

Metsitystuki on haettavissa vuoden 2023 loppuun asti.