Salon kaupunginhallitus puoltaa Infrapurku Oy:n supistettua kierrätyskeskusta Hajalassa

0
Infrapurku Oy:n työmaa Turussa maaliskuussa.

Salon kaupunginhallitus puoltaa Infrapurku Oy:n suunnitelmia purkujätteen vastaanotosta ja kierrätyksestä Hajalassa.

Yritys on hakenut ympäristö- ja maa-aineslupia kiinteistölle, joka sijaitsee moottoritien pohjoispuolella noin 1,5 kilometriä Hajalan moottoritieliittymästä länteen.

Salon kaupunkikehityslautakunta piti hanketta suuruudeltaan niin merkittävänä, että se vaati lupakäsittelyn sijasta yleiskaavan laatimista alueelle.

Yritys on tinkinyt lautakunnan päätöksen jälkeen suunnitelmistaan. Alkuperäinen 40 hehtaarin hankealue on pienentynyt 15 hehtaariin. Kompostoinnista on luovuttu kokonaan, ja maankaatopaikan loppusijoitusmäärää ja sen vaatimaa alaa on pienennetty.

Kaupunginjohtaja Tero Nissinen esitti hallitukselle lausuntoa, jonka mukaan Infrapurun hanketta voidaan puoltaa, koska toiminta-aluetta on pienennetty ja toimintaa rajattu.

Kaupunki katsoo, että moottoritien pohjoispuolisen alueen maankäyttö Hajalan kohdalla tulisi tutkia yleiskaavalla. Alueella on tarkoitus käynnistää yleiskaavoitukseen tähtäävä selvitys.

Kaupunginhallituksessa asia vaati kaksi äänestystä. Johanna Riski (kesk.) pelkäsi hankkeen ympäristövaikutuksia ja esitti, ettei kaupunki puolla yrityksen lupahakemuksia.

Riski piti liiketoimintamallia erittäin kannatettavana, mutta kannusti kaupunkia ja yrittäjiä jatkamaan neuvotteluita kierrätystoiminnan sijoittamisesta Metsäjaanun alueelle. Se on hänen mielestään rakennettu juuri tämäntyyppistä yritystoimintaa varten.

Neuvottelutauon jälkeen Mikko Lundén (ps.) esitti asian jättämistä pöydälle, jotta yrittäjiä olisi voitu kuulla seuraavassa kokouksessa.

Äänestyksessä Mikko Lundénin esitys pöydällepanosta kaatui äänin 7–6, ja hallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja Tero Nissisen pohjaesitys voitti Johanna Riskin esityksen äänin 9–3 (1 tyhjä).

Nissisen kannalla olivat kokoomus ja SDP, keskustan Ulla Huittinen ja Timo Lehti sekä Kalle Tekkala (kd.). Johanna Riskin kannalla olivat Jonna Nyyssönen (vihr.) ja Marja Ruokonen (vas.). Mikko Lundén äänesti tyhjää.