Turku täyttäisi lähes puolet hyvinvointialueen valtuustosta, Salolle yhdeksän paikkaa

0
Selvityksessä todetaan, että Varsinais-Suomessa on niin paljon pieniä kuntia, että muuhun maahan verrattuna keskimääräistä useampi kunta olisi jäämässä kokonaan ilman valtuustopaikkaa.

Turkulaiset saavat lähes puolet sote-uudistuksen mukaisen hyvinvointialueen valtuuston paikoista. Tällaiseen tulokseen tullaa kokoomustaustaisen Ajatuspaja Toivon laskelmissa.

Valtuustopaikkoja on Varsinais-Suomessa jaossa 79. Niistä 37 menisi turkulaisille ehdokkaille. Salolaiset saisivat yhdeksän paikkaa, somerolaiset yhden.

Toivon laskelma perustuu vuoden 2017 kuntavaalien äänimääriin eri kunnissa.

Kun Turun naapurikunnat lasketaan mukaan, aluevaltuuston päättäjistä kaksi kolmasosaa tulisi Turun seudulta.

Kokonaan ilman valtuustopaikkaa jäisivät muun muassa Koski, Marttila ja Sauvo. Paimio saisi kaksi paikkaa ja Kemiönsaari yhden.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalliselle hyvinvointialueelle.

Itsehallinnollisten alueiden valtuustot valitaan suoralla vaalilla. Toistaiseksi vaalit on tarkoitus pitää ensi vuoden alussa.

Aluevaaleissa listalla voi Varsinais-Suomessa 98 ehdokasta.

Selvityksessä todetaan, että Varsinais-Suomessa on niin paljon pieniä kuntia, että muuhun maahan verrattuna keskimääräistä useampi kunta olisi jäämässä kokonaan ilman valtuustopaikkaa.

Nykyään sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton ja muiden kuntayhtymien valtuutetut valitaan kunnissa. Valtuuston poliittinen jakauma noudattaa kuntavaalien tulosta maakunnassa.

Kunnan koko vaikuttaa paikkamäärään, mutta suurimpien kuntien äänivaltaa vähennetään leikkurilla. Suoralla vaaleilla valittavaan valtuuston leikkuria ei tule, eivätkä valtuutetut virallisesti edusta kotikuntiaan vaan puoluetta.