Turun ympäristökunnissa kartoitetaan vaaranpaikkoja – Paimiossa ja Sauvossa voi nyt ottaa kantaa liikenneturvallisuuteen

0

Paimiolaisilla ja sauvolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa alueensa liikenneolosuhteisiin vastaamalla verkossa liikenneturvallisuuskyselyyn. Kysely on avoinna 13. kesäkuuta asti, ja kyselyyn pääsee tästä.

Turun ympäristökunnissa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat. Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiedotteen mukaan toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana (2016–2020) Turun ympäryskuntien alueen liikenteessä on menehtynyt yhteensä 21 ihmistä eli keskimäärin neljä ihmistä vuosittain. Vakavia loukkaantumisia tilastoidaan vuosittain toistakymmentä.

Kokonaisuutena alueella tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrät ovat tasaisesti laskeneet, mutta vakavien henkilövahinkojen osalta kehitys parempaan suuntaan on ollut liian hidasta.

Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn. Kyselyllä kerätään alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia muun muassa turvattomista paikoista, puutteellisista liikennejärjestelyistä, sattuneista liikennetapaturmista ja läheltä piti -tilanteista.

Kyselyn vastaukset käydään läpi kuntien ja ely-keskuksen kanssa ja tuloksista tiedotetaan alkusyksystä. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystyö valmistuu keväällä 2022.

Päivitystyöstä vastaavat yhteistyössä alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Varsinais-Suomen ely-keskus, Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kunnissa toimivat liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan.