Tutkimus: Onnekkaat sattumukset rikastuttavat työelämää – yhteisömanagerille avautui uusi urapolku yhteensattumien summana

0

Työelämässä kohdataan yllättävän usein onnekkaita sattumia, jotka viitoittavat tietä uusille ideoille, toimintavoille tai ratkaisuille. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan sattumia ilmenee varsinkin kasvokkaisissa kiireettömissä kohtaamisissa, joille työnantajan kannattaa luoda otollisia olosuhteita.
Runsaat puolet asiantuntijatyötä tekevistä ihmisistä kohtaa työssään hyödyllisiä sattumia, joita ei ollut edes etsimässä. Työntekijän itsensä lisäksi sattumuksista voi hyötyä koko organisaatio, jos ne johtavat esimerkiksi uuteen tuoteideaan tai asiakkaiden löytymiseen.
Työnantaja voi edesauttaa sattumia mahdollistamalla kohtaamisia, kiireettömiä taukoja, koulutuksia ja työyhteisön psykologista turvallisuutta.
Tutkimusryhmää johtanut vanhempi asiantuntija Minna Toivanen huomauttaa, että ymmärrys onnekkaista sattumista ei ole levinnyt kovin laajalle, vaikka se on osa asiantuntijatyötä.
– Ajatuksena on usein, että työelämää voidaan täysin kontrolloida rationaalisella suunnittelulla. Työelämässä on kuitenkin paljon sattumanvaraisuutta, jota ei voi täysin hallita. Sattumille ja yllätyksille on hyvä jättää tilaa.
TTL:n ja Oulun yliopiston vuosina 2018-2021 toteuttama Yhteensattumia-tutkimushanke pohjautuu kyselyihin, työpajoihin ja haastatteluihin, joissa oli mukana yli 1 600 asiantuntijaa.

Pieniä ja isoja sattumuksia

Sattumia kohdattiin usein joko työtä tehdessä tai vapaamuotoisissa kohtaamisissa. Jotain kiinnostavaa saatettiin kuulla vaikkapa kahvitauolla. Myös työpaikan ulkopuoliset tapahtumat ja koulutukset tarjosivat oivalluksia. Ne saattoivat jopa johtaa tutkimus- tai hankeideaan, uuteen työpaikkaan tai uuden työntekijän löytymiseen.
Sattumuksiin kuului myös pieniä, arkea helpottavia huomioita. Esimerkiksi se, miten työkaveri käytti Excel-ohjelmaa, saattoi auttaa omassa työssä.
Myös Toivasen omalle kohdalle on osunut sattumia.
– Löysin esimerkiksi erään tutkimuskontaktin, kun selailin pienen kunnan paikallislehteä. Näin siellä yllättäen jutun, jossa mainittiin omaan työhöni löyhästi liittyvä hanke. Kontakti saatiin solmittua, minkä kautta saimme työhömme uusia näkökulmia.
Asiantuntijatehtävissä korostuu usein uuden luominen, missä sattumukset ovat hyödyksi. Kuitenkin myös muissa tehtävissä, kuten asiakastyössä, voidaan kokea onnekkaita sattumia.
– Haastateltava löysi uuden asiakkaan kuultuaan radiosta, että eräs halli oli menossa remonttiin. Kävi ilmi, että remontissa tarvittiin hänen työpaikkansa osaamista.

”Kaikki klikkasi yhteen”

Yhteisömanageri Timo Lahti luotsasi vielä talvella 2015 Tampereen Teknillisessä Yliopistossa Kora Innovation Hubia, jossa kiihdytettiin startup-yritysten toimintaa. Paikka sai paljon huomiota, ja myös yritysyhteisö Crazy Townin Jyväskylään perustanut MikkoMarkkanen halusi tutustua siihen.
– Mikko tuli paikan päälle. Kiertelimme taloa, juttelimme pitkään ja huomasimme, että molempien luotsaamat yhteisöt tekevät pitkälti samoja asioita.
Vähän myöhemmin Koran englantilainen omistaja päätti yllättäen lopettaa liiketoiminnan. Lahti kertoi siitä puhelimessa Markkaselle ja tämä vastasi, että Jyväskylässä oli juuri tehty päätös laajentaa yritystä Tampereelle. Yhteistyöstä sovittiin, ja Lahden kelkkaan halusi myös lähteä usea yritys Koralta.
– Kaikki klikkasi yhteen. Niin ajankohta kuin se, että näimme samalla tavalla, miten yritysyhteisöjä kannattaa operoida.
Tampereen toimitilat avattiin 2017, ja nyt siellä toimii liki sata yritystä eri aloilta. Lahti on Crazy Townissa partneri ja tukee yhteisövetäjänä jäsenyritysten toimintaa.
Hänellä riittää muitakin tarinoita verkostoitumisen eduista. Esimerkiksi yritys, joka alkaa operoida Tampereella tänä kesänä 700 kaupunkipyörää, etsi tiloja pyörien säilytykseen. Lahti kuuli asiasta kahvipöydässä, ja tilat löytyivät muutamalla puhelinsoitolla.

Avoimuus ruokkii oivalluksia

Myönteisiä sattumuksia tulee esiin arjen työssä, kuvailee ohjelmistoyhtiö Codeon toimitusjohtaja Tommi Aho.
– Keskusteluissa syntyy ideoita, joita viedään eteenpäin. Olemme esimerkiksi kehitelleet puhelinkeskusteluissa ajatusta työaikojen joustavuudesta, ja nyt idea on edennyt pilotointiasteelle.
Crazy Townin yhteisöllinen toimitila sopii Ahon mukaan Codeolle. Tutustuminen uusiin ihmisiin ja yhteiset tilaisuudet, keskustelut sekä koulutukset ruokkivat oivalluksia. Vajaan parinkymmenen hengen yrityksessä on koettu hyödylliseksi myös ultra-avoin keskustelukulttuuri. Codeo esimerkiksi julkistaa verkossa palkat, työsopimuspohjan ja osakassopimuksen.
– Uusien ideoiden ja kehitysajatusten synnyttämiseksi ihmisten pitää voida ilmaista vapaasti itseään ja puhua vaikeistakin asioista. Meille on myös tärkeää se, että kaapeissa ei ole luurankoja, jotka tulisivat ihmisille yllätyksenä.
Koska henkilöstö tekee konsulttityötä asiakkaiden luona, yritys etsii sisäistä viestintäänsä varten yhteisiä tapoja keskustella. Koronan aikana tässä ovat olleet apuna esimerkiksi virtuaaliset kahvituokiot.

https://bit.ly/3vJ5X7W

Tarja Repo

STT

Kuvat: