Ulkoliikuntapaikat toiveena

0
Ulkoliikunta ja luontoreitit ovat suosittuja. Salon liikuntamahdollisuuksia pidetään kyselyn mukaan hyvinä.

Asukkaat kiittelevät Saloa hyväksi liikuntakaupungiksi. Kaupungin teettämän kyselyn mukaan salolaiset ovat erittäin tyytyväisiä kotikaupunkinsa liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin (SSS 27.4.).

Kehittämisen tarvettakin löytyi. Saloon toivotaan erityisesti lisää ulkoliikuntamahdollisuuksia, kuten ulkojäitä, monitoimikenttiä ja uusia pyöräilyreittejä.

Salon liikuntakyselyyn tuli runsaasti vastauksia. Helmikuussa tehtyyn kyselyyn tuli yli 1 100 vastausta asukkailta. Myös seurat vastasivat kyselyyn innokkaasti, seurakyselyyn tuli noin 60 vastausta.

Aktiivinen osallistuminen kertoo, että salolaiset ovat kiinnostuneita liikuntamahdollisuuksista ja pitävät niitä tärkeinä.

Mitään suurta ongelmaa Salon liikuntatarjonnassa ei kyselyn mukaan ole. Vastanneista asukkaista 27 prosenttia koki Salon erittäin hyväksi ja 65 prosenttia melko hyväksi liikunta- ja urheilukaupungiksi. Seuroista jopa 57 prosenttia piti Salon olosuhteita erittäin hyvinä.

Liikuntakysely on osa Salon uutta liikuntapaikkasuunnitelmaa, joka on tarkoitus tuoda uusien kuntapäättäjien hyväksyttäväksi ensi syksynä. Tätä suunnitelmaa käytetään ohjenuorana tulevaisuuden liikuntapaikkojen rakentamisessa.

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, mitä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia seuraavien vuosien aikana tulisi kehittää.

Salolaiset käyttävät liikuntapaikoista eniten kävely- ja pyöräteitä, luontoreittejä, kuntoratoja, hiihtolatuja, uimarantoja ja uimahallia. Ulkopaikat nousivat kyselyssä korkealle.

Kun asukkailta kysyttiin, mitä seuraavina vuosina pitäisi tehdä, nousivat lähiliikuntapaikat esille. Vastaajat pitivät tärkeinä leikkipuistoja, lähikenttiä, omatoimisia pelikenttiä sekä koulujen ja päiväkotien pihoja. Myös kevyen liikenteen väylät ja kuntoradat saivat kannatusta.

Myös luontoreitit ovat korona-aikana lisänneet voimakkaasti suosiota. Kaikkiaan kyselyssä nousi esille yli 650 kohdetta.

Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet lisäävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Salo haluaa pitää huolta liikuntamahdollisuuksista myös tulevaisuudessa.

Parhaiten tässä voidaan onnistua, kun kysytään suoraan asukkailta.