Jätehuoltopäätöksestä on jätetty valituksia

2
Jätteidenkuljetuspäätös ja valitukset kiertävät lautakunnalta hallinto-oikeuteen ja takaisin vuodesta toiseen. Jätteiden kierrätysvelvoiteet tiukentuvat EU:ssa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä valita kiinteistönhaltijan järjestämä jätteidenkuljetus on tehty kolme valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Valittajat vaativat siirtymistä kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry katsoo, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös ei täytä jätelain vaatimuksia. Kahdessa muussa valituksessa, Antero Laihon ja Sinikka Koponen-Laihon ja Matti Varajärven valituksessa todetaan, että päätös on jätelain vastainen.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt lautakunnalta lausuntoa valituksista. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toteaa lausuntoehdotuksessaan, että asian valmistelussa ja päätöksenteossa on ollut käytössä useita lautakunnan alaisuudessa toimivien viranhaltijoiden ja ulkopuolisten tekemiä selvityksiä. Lautakunnan mukaan kuntalaisille ja muilla tahoille on varattu jätelain edellyttämällä tavalla mahdollisuus esittää mielipiteensä selvityksistä ja vaikuttaa asian käsittelyyn. Lautakunnan näkemyksen mukaan selvitykset ovat olleet riittäviä asian ratkaisemiseksi.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta käsittelee esityslistaan kirjattua lausuntoehdotusta sähköisessä kokouksessaan torstaina 10. päivä kesäkuuta.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P.
10 päivää sitten

Miten sen paljon rummutetun valinnanvapauden kanssa on?

Repa
10 päivää sitten
Reply to  Olli P.

Tässäkin asiassa kansalaisten valinnanvapaus on luovutettu vihreille ja vasemmistopuolueille.