Kaupunkikehityslautakunta pani Salon joukkoliikenteen vuorolisäykset jäihin

0

Salon kaupungin joukkoliikenteen ilta- ja lauantaivuorojen lisäys ei etene toistaiseksi. Kaupunkikehityslautakunta lähetti joukkoliikenteen palvelutason noston Arttu Karhulahden (kok.) esityksestä takaisin valmisteluun äänin 6–5.

Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi esitti, että seuraavan joukkoliikenteen hankinnan yhteydessä runkolinjojen iltaliikennettä lisätään iltakymmeneen asti ja kesän vuorovälit lyhennetään kaikilla linjoilla 60 minuuttiin. Lisäksi lauantaisin liikennöisi 6–8 vuoroa. Myös peruslinjoille mukaan lukien linja 235 lisättäisiin iltaliikennöintiä kello 22:een asti, mutta lauantailiikenne pidettäisiin nykyisellään.

Mannervesi ehdotti, että joukkoliikenteen hankinnan tarjouspyynnön ja ensi vuoden talousarvioon ehdotettavien määrärahojen valmistelu aloitetaan palvelutasopäätöksen noston mukaan.

Karhulahti halusi, että esityksen rinnalle tuodaan vaihtoehto, jossa kustannusten nousua rajataan karsimalla vähän käytettäviä linjoja ja huomioidaan vastuullinen taloudenpito. Hänen esitystään valmistelun jatkamisesta kannattivat puheenjohtaja Timo Tammi (sd.), Jarkko Anttila (sd.), Pia Hellström (sd.), Sanna Leivonen (ps.) ja Jerina Wallius (ps.).

Jouni Eskola (kesk.), Marjaana Mänkäri (kesk.), Taina Koski (kesk.), Pasi Lehti (vihr.) ja Taro Turtiainen (vas.) olisivat olleet valmiita tekemään päätöksen.

Mika Hjelt (kok.) ja Anne Hoikkala-Savolainen (kd.) olivat poissa.