Kohta hiljenee kyläkoulun pihalla–Aivan ihana koulu, jossa on ainutlaatuinen yhteisöllisyys, kuvailee koulun rehtori.

0
Hiiden koulussa kaikki tuntevat toisensa. Aleksi Mustonen (vas.), Hilma Salmi, Aino-Maria Uotila ja Matilda Tuomala koulun viimeisellä viikolla välitunnilla. Kuva: SSS/Jan Sundman

Viimeisellä kouluviikolla aurinko hellii välituntilaisia Perttelin Hiiden koulun pihalla, jossa käy iloinen vilske. Kohta se on ohi, sillä koulu lakkautetaan ja alakoululaiset siirtyvät Inkereen kouluun.
– Onhan tämä aivan ihana koulu, jossa on ainutlaatuinen yhteisöllisyys. Koulun lakkautuksen märehtiminen on pidetty lukuvuoden aikana minimissä ja oppilaat ovat saaneet keskittyä normaaliin koulunkäyntiin Hiiden koulussa, rehtori Riina Mäkelä sanoo.

Sen verran muutosta on pidetty esillä kevätlukukaudella, että uuteen kouluun on käyty tutustumassa.
Muutos mietityttää myös koulun pihalla. Kuudesluokkalaiset Matilda Tuomala ja Aleksi Mustonen olisivat muutenkin siirtyneet yläkouluun.
Matilda aloittaa syyslukukaudella Armfeltin koulussa ja Aleksi Hermannin koulussa. He olisivat kuitenkin toivoneet koulun säilyvän nuorempien sisarustensa opinahjona.
Myös viidesluokkalaiset Aino-Maria Uotila ja Hilma Salmi olisivat mielellään käyneet viimeisen alakoululuokan nykyisessä koulussa.
Nelikko tuntee kaikki koulussa opettajia myöten. Vajaan viidenkymmenen oppilaan koulun etuna onkin ollut se, että kaikki tuntevat toisensa ja apuakin on löytynyt helposti.
–Tämä on ollut hyvä koulu ja opettajat ovat aina auttaneet, Aleksi sanoo.

Se onkin koulusta hänelle päällimmäiseksi jäänyt muisto. Saman asian nimeää Hilma, mutta lisää muistojensa listaan luokkien yhteiset tekemiset.
Rehtori tarkentaa, että aina kun on lähdetty retkelle, sinne on lähtenyt koko koulu, sillä kaikki ovat mahtuneet yhteen bussiin.
Aino-Marian muisto koulusta on hyvä yhteishenki ja esimerkiksi se, että jos on ollut riitoja, opettajilta on aina löytynyt apu.
– Täällä on myös ollut aika paljon ryhmätöitä myös ykkös- ja kakkosluokkien kanssa, hän lisää.
Matildan koulumuistot Hiidestä ovat samansuuntaisia, mutta hän lisää vielä yhden asian.
– Kun tuntee hyvin kaikki, on voinut olla välitunnillakin kenen kanssa vain.

Mitä Inkereen koulusta odotetaan?
– Toivon, että sieltä saisi uusia kavereita niin, ettei jäätäisi omiin porukoihin, Aino-Maria pohtii.
Hän tosin tuntee tulevia luokkakavereitaan aiemman jalkapalloharrastuksensa kautta.
Hilmakin toivoo saavansa uusia kavereita. Hän sanoo tuntevansa ennestään vain kaksi.
Molempien koulumatka pitenee. Hilman matka kasvaa nykyisestä noin kilometristä reiluun kuuteen kilometriin ja Aino-Marian 13 kilometristä 21 kilometriin.
Viimeinen koulupäivä vanhassa opinahjossa on lauantai, jolloin jaetaan todistukset. Koronan vuoksi jää myös viimeinen yhteinen kevätjuhla pitämättä.
Vaikka koulun lakkauttaminen surettaa, Mäkelä muistuttaa, että Inkereellä odottavat upeat puitteet. Niihin käytiinkin tutustumassa.
– Kaikille jäi suhteellisen hyvä fiilis, hän arvioi.
Koulun rehtorina toimii Mäkelän isä ja Mäkelä siirtyy nyt samaan kouluun opettajaksi, minkä lisäksi Hiiden koulusta mukaan tulee yksi koulunkäynninohjaaja.
Mäkelälle Hiiden koulu jää muistoihin ensimmäisenä työpaikkana valmistumisen jälkeen.
– Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut olla täällä, hän sanoo neljän lukuvuoden jälkeen.

Inkereen koulun oppilasmäärä kasvaa lähes puolella

Hiiden koulun lakkauttaminen kasvattaa Inkereen koulun oppilasmäärää noin 40:llä. Rehtori Ari-Matti Mäkelä sanoo, että parhaillaan oppilaita on 114.
Miten oppilaat mahtuvat kouluun, kun oppilasmäärä kasvaa?
– Tämä on uusi koulu ja tilat kyllä riittävät, Mäkelä sanoo.
Hän kuitenkin pohtii, että syksy näyttää, miten käytäntö sujuu. Esimerkiksi ruokailun järjestämistä on pohdittu jaettavaksi kahteen eri jaksoon.
Oppilasmäärän kasvu näkyy koulussa ryhmäkokojen kasvuna. Eniten kokojen kasvu tuntuu viidennen ja kuudennen luokan koossa. Molemmat ovat syyslukukaudesta 26 oppilaan kokoisia.
– Ryhmäkoot ovat nyt 19 – 20, Mäkelä vertaa.
Hän sanoo, että uusi resurssiopettajan virka helpottaa tilannetta, sillä se mahdollistaa tietyissä oppiaineissa jakamisen pienempiin ryhmiin.
– Ensimmäisellä ja toisella luokalla on jo nyt pienryhmäopettaja, Mäkelä lisää.
Koulussa on nyt kuusi opettajaa, kaksi pienryhmäopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Koulu saa muutoksen myötä myös yhden uuden koulunkäynninohjaajan.
Hiiden koulun oppilaat ovat jo käyneet tutustumassa uuteen opinahjoonsa, joskin koronan vuoksi yksi luokka kerrallaan.
– He saivat heti täältä kavereita, Mäkelä kuvailee vierailun antia.

Lähes neljäkymmentä vuotta Hiiden koulun sydämenä

Hiiden koulun lakkauttamisen aikaan päättyy myös koulun keittäjänä tunnetun Sirkka Rauhaniemen pitkä työura. Eläkeaika alkaa 1.8. ja virallisesti työuran pituudeksi tulee tasan 39 vuotta, mutta epävirallisesti 40 vuotta.
– Tuurasin täällä ensin edellistä keittäjää, jonka jälkeen sain viran, Rauhaniemi kertoo.
Rauhaniemi tunnetaan koko koulun sydämenä, vahvistaa rehtori Riina Mäkelä.
– Meidän koulu ei olisi mitään ilman Sirkkaa, Mäkelä lisää.
Rauhaniemi onkin tottunut siihen, että häneltä on tultu kysymään, missä mikin koulussa on. Hänhän tuntee koulun läpikotaisin, sillä ihan ensimmäinen työnkuva käsitti keittäjän ja siivoojan lisäksi talonmiehen työn.
– Nyt minulle on kuulunut astioiden huolto ja siivous, hän kuvailee.

Hän on virallisesti ruokahuoltovastaava, mutta kaikki puhuvat koulussa keittäjästä.
Koulun pihapiirissä olikin aikoinaan erillinen rakennus, jossa oli keittola. Rauhaniemi muistaa, että tuohon aikaan koulussa olivat myös ulkokäymälät.
Ruoka tehtiin keittolassa puuhellalla.
Kouluruoka on jo pitkään tullut muualta kouluun.
Vaikka Rauhaniemi jääkin eläkkeelle, hän olisi suonut koulun säilyvän kylän lapsille. Hän on itsekin käynyt naapurikylässä kyläkoulun, joka on lopetettu paljon aiemmin.