Perttelin, Kiikalan ja Muurlan kirkot vaihtavat öljylämmityksen maalämpöön loppuvuonna

0
Perttelin kirkon lämpökaivot sijoitetaan kirkkopihan ulkopuolelle, nykyisen lämpökeskuksen viereen.

Salon seurakunta luopuu kovaa vauhtia öljylämmityksestä.

Seurakunnalla on yhteensä 14 kirkkoa, joista enää kolmea lämmitetään öljyllä. Perttelin, Kiikalan ja Muurlan kirkot on tarkoitus muuttaa maalämmölle tänä vuonna.

Seurakunnan arvion mukaan muutostyöt maksavat noin 120 000 euroa kirkkoa kohti. Töihin voi saada avustusta Kirkkohallitukselta, joka on suositellut seurakuntia luopumaan öljystä vuoteen 2025 mennessä.

– Perttelin kirkolle on haettu avustusta jo viime vuonna, ja saimme 8 000 euroa. Muurlaan ja Kiikalaan haemme nyt. Niihin on mahdollisuus saada kymmenen prosentin avustus, kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström kertoo.

Kiikalan kirkon maalämpökaivot joudutaan sijoittamaan hautausmaan käytäville. Niistä ei jää maanpinnalle näkyviä osia.

Yhden kirkon lämmittäminen vie koosta riippuen 7 000–15 000 litraa öljyä vuodessa.

Kaukolämpöinvestointi maksaa itsensä takaisin 10–15 vuodessa. Aika on lyhyt, varsinkin jos sen suhteuttaa satoja vuosia vanhojen kirkkojen elinkaareen.

Historiallisissa kiinteistöissä remontit on tehtävä hyvällä harkinnalla. Siksi Kai Fagerström on pyytänyt maalämpösuunnitelmista jo etukäteen lausunnon Museovirastolta.

– Perttelissä on helppoa. Siellä lämpökeskus on kirkkopihan ulkopuolella, ja kaivot voidaan porata lämpökeskuksen edustalle. Muurlassa ja Kiikalassa joudutaan menemään hautausmaan alueelle.

Hautausmaiden alueella kaivot on tarkoitus porata käytävien kohdalle. Maalämpökaivoista ei jää maan pinnalle näkyviä osia.

– Museovirastolta tuli jo kannanotto, jonka mukaan työn saa tehdä, eikä erityistä valvontaakaan tarvita, Fagerström sanoo.

Muurlan kirkon maalämpökaivot on tarkoitus kaivaa kirkkopihalle, nykyisen huoltorakennuksen eteen. Kaivoista ei jää maan pinnalle näkyviä osia.

Seurakunta aikoo kilpailuttaa maalämpöurakoitsijat lähiaikoina, jolloin työ tehtäisiin loppuvuoden aikana. Kolmen kirkon lisäksi maalämpö tulee Perttelin seurakuntatalolle.

Salon seurakunnalle jää vielä öljylämmitys Kiikalan, Kuusjoen ja Kitulan seurakuntataloihin, Mahlakankareen seurakuntakotiin ja Helisnummen kappeliin.

Esimerkiksi Perniössä kirkko ja seurakuntatalo käyttävät kaukolämpöä, samoin Kiskon kirkko. Särkisalon kirkko käyttää maalämpöä. Halikon, Suomusjärven ja Angelniemen kirkoissa on sähkölämmitys.

– Toiveissa on, että loputkin öljylämmityskohteet saataisiin muutettua lähivuosina, Kai Fagerström sanoo.

 

Seurakunta sijoittaa vastuullisesti, mutta kannattavasti

Kirkkoherra Timo Hukka sanoo, että Salon seurakunta pyrkii toimimaan kokonaisuutena vastuullisesti.

Seurakunta on linjannut esimerkiksi, että se luopuu 850 hehtaarin metsissään avohakkuista ja siirtyy jatkuvaan kasvatukseen. Ajatuksena on hillitä ilmastonmuutosta.

Kirkkohallitus on suositellut seurakunnille öljylämmityksestä luopumista, mutta todennäköisesti öljystä luovuttaisiin myös ilman suositusta.

– Emme me tee asioita siksi, että joku on tehnyt jossain strategian. Toimimme, koska koemme sen itse tärkeäksi, Timo Hukka korostaa.

Salon seurakunnalla on lihavilta vuosiltaan yli 30 miljoonan euron sijoitussalkku. Myös sijoituksia on mietitty vastuullisuuden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta.

Seurakunnan varoilla edistetään muun muassa uusiutuvaa energiaa ja tuulivoimaa. Aurinkoenergiakin on harkinnassa.

Timo Hukka arvelee monen miettivän, paljonko tällainen maailmanparannus maksaa seurakunnalle.

– Jos ajattelee vastuullisuutta, meillä on laajempi globaali vastuu, mutta samalla vastuu varainhoidollisesti. Nykypäivänä nämä asiat eivät mene ristiin, eikä vastuullinen sijoittaminen tarkoita, että luovuttaisiin juurikaan voitosta, hän muistuttaa.

Kestävää kehitystä on sekin, että Salossa kaikki seurakunnan arkistot on päätetty siirtää digitaaliseen muotoon parin vuoden sisällä.

Muutoksen jälkeen arkistoihin pääsee kiinni koneella, eikä valtavia paperiarkistoja enää tarvita. Tieto on myös nykyistä nopeammin löydettävissä.

– Tämä on merkittävä muutos. Ei tarvitse rakentaa enää arkistokelpoisia tiloja, koska tieto on pilvessä, Timo Hukka sanoo.