Salon istuva valtuusto palaa vielä kaupungintalolle – listalla isoja sote-päätöksiä

0
Hintan hoivakotia koristaa Tea Tikan ja Andrea Vannucchin seinämaalaus. Taiteilijat toimivat ohjaajina Salon kansalaisopiston Osallistava taidetoiminta -kurssilla. Se järjestetään vuosittain jokaisessa Salon kaupungin hoivayksikössä, ja sen tarkoitus on lisätä vanhusten hyvinvointia.

Salon kaupunginvaltuusto päättää kautensa kokoontumalla taas kaupungintalolla.

– Puheenjohtajaneuvostossa ryhmien puheenjohtajat olivat yhtä mieltä siitä, että kokous pidetään valtuustosalissa, kertoo valtuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.).

Kokouksessa istutaan normaalia väljemmin, ja maskin käyttöä suositellaan. Yleisö on eri tilassa kuin valtuutetut.

– Olen tyytyväinen, että puolen vuoden jälkeen päästään pitämään kokousta kaupungintalolle. Työnsä lopettavasta valtuustosta saadaan näin myös otettua ryhmäkuva.

Nummentalo arvioi, että sähköiset kokoukset eivät ole vaikuttaneet päätöksiin, mutta kylläkin keskustelun määrään.

– Toisten on ehkä helpompi ottaa kantaa etänä kuin livenä, mutta keskustelu on luontevampaa, kun ollaan salissa.

Istuva kaupunginvaltuusto käsittelee viimeisessä kokouksessaan ensi maanantaina suuria sote-asioita.

Listalla ovat linjaus uuden vanhusten hoivakodin suunnittelusta, Salon sairaalahanke ja 61 vakituisen työntekijän palkkaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon sijaistarpeeseen.

Tällä viikolla kokoontunut kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että senioritalo-kokonaisuuden suunnittelua Alhaisiin jatketaan ja että Kukonkallion ja Hinta hoivakodeissa tehdään jatkossa vain välttämättömät kunnossapitotoimia ja niitäkin harkiten.

Kaupunginhallituksessa asiasta äänestettiin tuloksella 7–6. Vähemmistöön jäänyt puoli halusi poistaa esityksestä Kukonkalliota ja Hinttaa koskevan osuuden.

Salon Seudun Sanomissa kerrottiin torstaina (SSS 17.6.) virheellisesti, että tämä pykälä ei tulisi enää nykyisen valtuuston päätettäväksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hyväksyi omalta osaltaan Salon sairaalahankkeen tällä viikolla. Tyks Salon sairaalan uudistaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa. Uutta rakennetaan ja vanhaa korjataan niin, että perus- ja erikoissairaanhoito saisivat yhteensopivat tilat.

Sairaanhoitopiiri rakentaa sairaalan, ja kaupunki vuokraa piiriltä tarvitsemansa terveyskeskuksen tilat. Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle, että hankesuunnitelma hyväksytään.

Niinikään yksimielisiä on oltu siitä, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaispulaa yritetään korjata palkkaamaan pysyvään työsuhteeseen 61 vakituista sijaista. Sijaisia tarvitaan monessa paikassa: 20 lähihoitajaa palkattaisiin vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon ja loput esimerkiksi kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, lääkinnälliseen kuntoutukseen, suun terveydenhuoltoon, terveyskeskussairaalaan sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.