Salon kaupunki palkkaa 61 työntekijää vakituisiksi sijaisiksi

0
Vakinaisia työntekijöitä tullaan käyttämään sijaisina muun muassa vanhustenhoidossa. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Salon kaupunki on palkkaamassa tänä vuonna 61 vakinaista työntekijää sosiaali- ja terveyspuolelle. Työntekijät tulevat työskentelemään sosiaali- ja terveyspalveluissa vakituisina sijaisina.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen sijaisina toimivien vakinaisten työntekijöiden palkkaamisesta. Edellytyksenä on, että järjestely ei nosta sosiaali- ja terveystoimen sijaiskuluja. Asiasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Uusien vakinaisten työntekijöiden avulla halutaan helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sijaistilannetta. Sijaisia on vaikea löytää, sijaisten etsimiseen menee aikaa ja sijaisten perehdyttäminen tehtäviin sitoo henkilöstöä. Kaupungin palkkalistoilla vakinaisesti olevien sijaisten avulla tilanne helpottuu.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on arvioinut tarvitsevansa vuosittain sijaisia 260 henkilötyövuoden edestä. Sijaisuuksia aiheuttavat vuosilomat, sairauspoissaolot ja äkilliset poissaolot.

Tulevista uusista työntekijöistä kolmannes eli 20 lähihoitajaa on määrä palkata vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Loput menevät esimerkiksi kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, lääkinnälliseen kuntoutukseen, suun terveydenhuoltoon, terveyskeskussairaalaan sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Salon kaupunki on palkannut vakituisia sijaisiaaiemminkotihoitoon. Kokemuksetjärjestelmästä ovat olleet hyviä.